fbpx


Politiek

Het ware liberale gelaat van Egbert Lachaert
Dat de Open Vld-top intussen wel héél ver afgedreven is van de basisprincipes die destijds in de Vld-beginselverklaring stonden, was al langer duidelijk. Maar een recente tweet van partijvoorzitter Egbert Lachaert betekent een nieuw dieptepunt, waarmee hij de essentie van het liberalisme verloochent en de poort richting dictatuur verder dreigt te openen. Zwaar discriminerend Met dit argument verdedigt Lachaert dus de keuze voor een 1G-beleid waarbij straks enkel nog gevaccineerden - althans voor zover zij ook volgzaam aanschuiven voor hun…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Dat de Open Vld-top intussen wel héél ver afgedreven is van de basisprincipes die destijds in de Vld-beginselverklaring stonden, was al langer duidelijk. Maar een recente tweet van partijvoorzitter Egbert Lachaert betekent een nieuw dieptepunt, waarmee hij de essentie van het liberalisme verloochent en de poort richting dictatuur verder dreigt te openen.

Zwaar discriminerend

Met dit argument verdedigt Lachaert dus de keuze voor een 1G-beleid waarbij straks enkel nog gevaccineerden – althans voor zover zij ook volgzaam aanschuiven voor hun volgende prikken – toegang zouden krijgen tot belangrijke delen van het publieke leven.
Dat is zwaar discriminerend tegenover degenen die gebruik maken van hun, nog steeds, wettelijk recht om zich niet te laten vaccineren.

Het is ook een ongeziene vorm van medische apartheid, uitgerekend op een moment dat het virus met de Omicron-variant verder in gevaar lijkt af te nemen en endemisch wordt. Lachaert versterkt hiermee bovendien alweer de foute perceptie dat alle niet-gevaccineerden, in tegenstelling tot de ‘veilige gevaccineerden’, een gevaar zouden betekenen. En dus ook de door media en politici gecreëerde tweedeling in de samenleving.

Onder andere horeca-uitbaters worden nu gedwongen om datgene te doen wat totaal tegen hun natuur ingaat en in normale rechtstaat strikt verboden is. Namelijk klanten hun medische status controleren en op basis daarvan discrimineren.

‘Keuzevrijheid’

Iedereen die een beetje weet wat liberalisme inhoudt, voelt dan ook aan dat Lachaert met zijn tweet de zaken op z’n kop zet en dat zijn pleidooi voor 1G een negatie is van alles wat ook maar iets met liberalisme te maken heeft. De Open Vld-voorzitter steekt zijn argument misleidend in een liberaal jasje door te verwijzen naar de keuzevrijheid.

Die keuzevrijheid van Egbert Lachaert lijkt  neer te komen op niet meer of minder dan ‘vaccineren of burgerlijke dood’. Zeker als straks de vaccinatiepas alsmaar verder uitgebreid wordt tot bijvoorbeeld ook het werk, wat premier De Croo al eerder overwoog voor het CST.

1G-uitsluitings- en controlebeleid

Terwijl volgens het liberalisme een overheid zich net zo terughoudend mogelijk moet opstellen (‘de politiek dient zich vooral terug te trekken uit een ieders individueel leven’, stelde de Vld-beginselverklaring hierover, ook de geschiedenis indachtig) en haar burgers zoveel mogelijk vrijheid geven, bepleit Lachaert nu net het tegenovergestelde.

Het antiliberale 1G-uitsluitings- en controlebeleid waar Egbert Lachaert voor staat, dreigt op die manier net nog een stuk dwingender en ingrijpender te worden dan een vaccinatieplicht, zeker mocht deze laatste slechts gepaard gaan met een beperkte boete. Begrijpen wie kan. Of zou de overheid hiermee alle aansprakelijkheid van zich willen afschuiven, gezien vaccinatie dan in theorie een vrije keuze blijft?

Veiligheidsargument

Als de Open Vld-voorzitter nu het veiligheidsargument aanhaalt om ‘1G’ te verdedigen. Waarom doet en deed hij dat dan ook niet op andere vlakken? Waarom in geval van corona zogezegd voor een (vals) 0-risico pleiten en tegelijk bijvoorbeeld toestaan dat minderjarigen overal alcohol kunnen kopen?

Vrijheid blijheid dus, althans voor degenen die om de x aantal maanden instemmen met het, nog steeds experimentele, vaccin.  Met andere woorden: ja, je zal vrij zijn, maar dan alleen als wij als overheid eerst vrij over uw lichaam mogen beschikken.

Goede voorbeeld

Wat dat veiligheidsargument betreft, zouden politici trouwens in eerste instantie zelf het goede voorbeeld moeten geven en hun gezond verstand gebruiken. Bijvoorbeeld door thuis te blijven als ze duidelijk symptomen hebben, ongeacht of ze nu gevaccineerd zijn of niet.

In De Doodgravers van België staat echter het volgende te lezen: ‘Lachaert voelt zich al een paar dagen ziekjes en test positief op Covid19. Vooral praktisch is dat een vervelende zaak. Alle andere voorzitters hebben uren met hem vergaderd, toen hij al symptomen had.’

Druk op zorg

Ook het ultieme argument dat niet-gevaccineerden anderen dringende medische zorg ontzeggen is een grove veralgemening – die dan evengoed geldt voor iedereen die door risicogedrag de zorg onevenredig belasten of zou kunnen belasten –  en mist geloofwaardigheid.

Want ging het werkelijk daarom, dan kon men de zorg ook op diverse andere manieren ontlasten. Of kan men desnoods ultiem beslissen dat niet-gevaccineerden mogelijk niet meer gegarandeerd behandeld kunnen worden in het ziekenhuis tegen ernstige corona-infectie.

Dit is geen pleidooi hiervoor, want het zou dan immers de eerste keer zijn dat één bepaalde groep op dergelijke manier het recht op dringende medische zorg ontzegd zou kunnen worden. Maar dat zou in vergelijking met een vaccinatieplicht of -pas ethisch wel nog het minst erg van alle kwaden zijn.

Open samenleving onder vuur

Maar waarom dan toch die constante, ongeziene politieke druk en dwang op dat relatief kleine aantal niet-gevaccineerden, niet enkel in België maar ook in veel andere landen? Speelt hier naast een volksgezondheidsagenda nog een andere? En waar leidt ons dit heen op de langere termijn?

Steeds meer mensen stellen zich die vragen, temeer bijvoorbeeld Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum, zelf stelde dat de coronacrisis een uitzonderlijke opportuniteit vormt om onze wereld te resetten. Dit naar een nieuwe wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn.

Ook de uitdagingen, zoals bijvoorbeeld beschreven in  het boek De Open samenleving onder vuur, zijn vandaag meer dan ooit actueel. Nu zouden liberalen als Lachaert zich dus bij uitstek moeten opwerpen als verdedigers van die open samenleving, zonder daarom doof of blind te blijven voor de gevaren van corona.

Ware liberale gelaat

Maar in deze donkere tijden vallen de maskers blijkbaar af en toont het ware ‘liberale gelaat’ van Egbert Lachaert zich. Politici als Lachaert praten over vrijheid als een prostituée over liefde, met alle respect voor degenen die het oudste beroep ter wereld beoefenen.

Open Vld-leden en kiezers mogen zich terecht bedrogen voelen, en bij uitbreiding al degenen die dachten dat Open Vld altijd de basisprincipes van de rechtstaat zou verdedigen. Wat de voorbije twee jaren meer dan ooit aangetoond hebben, is dat er geen zekerheden zijn.

Voor alle duidelijkheid: ik viseer Egbert Lachaert niet als mens maar wel in zijn rol als politicus.  Ik pleit ook geenszins tegen vaccinatie of tegen bepaalde coronamaatregelen. Wel wees ik er eerder al op dat het coronavirus om diverse redenen daarom nog geen vaccinatieplicht- of dwang rechtvaardigt.

Geen wetenschappelijke grond

Hoe dan ook, niet enkel echter vanuit ideologisch perspectief maar om nog minstens drie andere redenen doet  Lachaerts’ standpunt serieus vragen rijzen.

Ten eerste mist het wetenschappelijk quasi elke grond. Want helaas is al gebleken dat gevaccineerden elkaar zeker ook nog kunnen besmetten. Bovendien: als nu één iets, bij voorbeeld bij massa-evenementen, wél nog zin zou kunnen hebben om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dan is het toch net wel testen zeker? Ook het uitsluiten van mensen die net genezen zijn aan corona mist wetenschappelijke grond.

Trouwens: als het vaccin zoals steeds beweerd voldoende werkt – en wie ben ik om daaraan te twijfelen – , mag toch verondersteld worden dat het gevaccineerden dan ook beschermt tegen hospitalisatie? Ook kunnen degenen de zich desondanks toch nog steeds onvoldoende veilig voelen, in alle vrijheid de keuze maken om in risicosituaties (bv. bij grootschalige indoorevenementen) extra beschermende maatregelen te nemen (zoals het dragen van een FFP2-masker) of om daar gewoon weg te blijven.

Kaarten op tafel

Ten tweede is het politiek strategisch vreemd dat Egebert Lachaert nu al openlijk, voor het parlementaire debat van start gaat, pleit voor een 1G-beleid. Als voorzitter van een liberale partij zou hij zich, zeker in deze Vivaldi-coalitie, namelijk net duidelijk moeten uitspreken tegen vaccinatieplicht- of dwang, en de coronapas als een strikt tijdelijke maatregel zien, die liefst zo vlug mogelijk afgeschaft wordt.

Ook Guy Verhofstadt wees in die zin eerder al op het gevaar van de coronamaatregelen en van het vaccinatiecertificaat van de Europese Commissie. Net het debat over het afschaffen van de coronapas, gezien dat instrument duidelijk onwettig en disproportioneel is en niet of onvoldoende helpt om het aantal besmettingen te beperken, zou Lachaert nu op gang moeten trekken.  Hij zou zo, alleszins in de publieke perceptie, samen met Georges Louis Bouchez een ‘liberaal front’ kunnen vormen tegen de coronapas en vooral ook tegen de vaccinatieplicht.

Electoraal

En ten derde, en dan eindigen we min of meer waar we begonnen zijn, is dergelijk standpunt om electorale redenen ook moeilijk te vatten. Want wie nog ietwat liberaal denkt, kan zich nu toch moeilijk nog thuis voelen in deze Open Vld? Hoe denkt Open Vld straks nog 10% te zullen halen?

Voor die Open Vld-leden die vrijheid echt in het hart dragen, zijn er intussen gelukkig nog alternatieven, zoals hun lidkaart ritueel verbranden of deze inruilen voor die van de nieuwe partij

Nicolas Van Haecke