fbpx


Binnenland, Politiek
El Kaouakibi

El Kaouakibi ontslag mag iets kosten, meerbepaald € 30.000, alleen al voor juridisch onderzoek

Neemt Open VLD geen enkele verantwoordelijkheid?Sihame El Kaouakibi verlengt haar ziekteverlof in het Vlaams parlement tot eind november 2021. Haar vorig ziektebriefje verliep op 31 augustus, maar haar behandelende arts heeft haar dus een verlenging gegund. Dit betekent dat haar parlementaire wedde blijft doorlopen, zonder dat ze voor haar langdurige aanwezigheid gesanctioneerd kan worden. Dit gegeven stoot de bevolking, maar ook de parlementairen reeds geruime tijd tegen de borst. Waarom geen controlearts? Aangezien een parlementslid geen gewone werkgever is, blijkt het niet zo eenvoudig om…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Sihame El Kaouakibi verlengt haar ziekteverlof in het Vlaams parlement tot eind november 2021. Haar vorig ziektebriefje verliep op 31 augustus, maar haar behandelende arts heeft haar dus een verlenging gegund. Dit betekent dat haar parlementaire wedde blijft doorlopen, zonder dat ze voor haar langdurige aanwezigheid gesanctioneerd kan worden. Dit gegeven stoot de bevolking, maar ook de parlementairen reeds geruime tijd tegen de borst.

Waarom geen controlearts?

Aangezien een parlementslid geen gewone werkgever is, blijkt het niet zo eenvoudig om aan deze situatie iets te veranderen. Niemand kan een controlearts op de vermeend langdurig zieke El Kaouakibi afsturen. Nochtans roepen haar verschijningen in het publiek vragen over de geldigheid van het afwezigheidsattest. Op het doktersbriefje zou wel staan dat het de patiënt is toegestaan de woning te verlaten. Door dit manoeuvre mag het parlementslid maandelijks een dikke € 5.000,00 (€ 81.106,62 bruto per jaar) op haar rekening laten bijschrijven.

Onderzoek uitbesteed aan Monard Law

Het uitgebreid bureau van het Vlaams parlement, bestaande uit het bureau aangevuld met de fractievoorzitters, had eind juni al een opdracht gegeven aan het Monard Law om de situatie te onderzoeken. Het gerenommeerde advocatenkantoor zoekt nu uit wat er binnen het unieke statuut van de volksvertegenwoordiger mogelijk is om aan deze situatie een einde te maken. De parlementsleden zitten verveeld met het ogenschijnlijke misbruik van het statuut en zouden daar graag een mouw aan passen. Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Ellen Van Orshaegen, woordvoerster van Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA), verduidelijkt waar de problemen zitten. ‘We verwachten van Monard Law een antwoord op de vraag wat we als parlement kunnen doen om op een juridisch sluitende manier een controle-arts te sturen. Dat is geen evidente oefening, omdat een volksvertegenwoordiger niet in een klassieke werknemers-werkgever-relatie zit. Daarnaast hebben we ook de vraag gesteld om daar een stappenplan aan te koppelen waarmee we aan de slag kunnen, zodra er een oplossing wordt gevonden.

Wat kunnen we doen indien een controlearts tot andere bevindingen komt dan de behandelende arts? Wat kan het parlement ondernemen indien er finaal en juridisch sluitend wordt geoordeeld dat er sprake is van misbruik? De antwoorden op die vragen verwachten we eind deze maand, zodat we aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar in het uitgebreid bureau kunnen bespreken welke stappen we gaan ondernemen.’

Orde der Artsen kan ingrijpen

De behandelende arts heeft nu het ziekteverlof van mevrouw El Kaouakibi verlengd. Dat doet meerdere wenkbrauwen fronsen. Is er geen mogelijkheid om die arts tot de orde te roepen?

‘Het is niet aan het Vlaams parlement om daarin stappen te ondernemen. Dat is een zaak voor de Orde der Artsen. Ik neem aan dat zij dit dossier met enige aandacht volgen, gezien het toch regelmatig in de media aan bod komt. De verantwoordelijkheid voor een onderzoek naar die arts ligt niet bij het Vlaams parlement. Maar ik kan me voorstellen dat het afleveren van deze ziekteattesten voor een publiek figuur vragen oproept.’

Is het bekend wie de faciliterende geneesheer is en mogen wij ook weten over wie het gaat?

‘Op het ziektebriefje staat natuurlijk vermeld over welke arts het gaat, maar dat valt onder het medisch geheim en de privacywetgeving. Daar kan ik verder niet op ingaan. Die gegevens meedelen zou toch een paar bruggen te ver gaan. Ik hoop dat u dat kan begrijpen. Die info kunnen we in geen geval vrijgeven.’

Geen hiërarchische overste

Alle begrip hiervoor, maar het gaat natuurlijk niet om de eerste de beste werknemer. Mevrouw El Kaouakibi is verkozen door het volk en wordt ook rijkelijk betaald om haar functie als parlementslid uit te oefenen. Indien een gewone werknemer zo lang afwezig is en overal opduikt op persconferenties en andere publieke plaatsen, zou die ter verantwoording worden geroepen. Is hierover al met mevrouw El Kaouakibi gesproken?

‘Neen. Ook daar rijst de vraag wie dat gesprek dan zou moeten voeren. Parlementsvoorzitter Homans is geen werkgever en heeft dus niet de bevoegdheid om hierover iemand aan te spreken. Zij is niet de hiërarchische verantwoordelijke en heeft hiervoor geen mandaat.’

‘De enige die dit had kunnen doen, was eventueel de partijvoorzitter, maar mevrouw El Kaouakibi zetelt sinds april als onafhankelijke. De heer Lachaert (Open VLD, WM) was dus tot dan de enige die mevrouw El Kaouakibi tot de orde had kunnen roepen. Ondertussen zitten we in een aparte situatie waarin er geen enkele hiërarchische verantwoordelijke meer is.’

‘Net daarom heeft het uitgebreid bureau de opdracht gegeven aan Monard Law om op zoek te gaan naar een manier waarop we binnen de structuren van het Vlaams parlement een mouw kunnen passen aan deze toestand.’

€30.000

Kan de juridische dienst van het Vlaams parlement zich niet over deze vraag buigen?

‘Het gaat hier om een zeer complexe juridische opdracht. Vandaar dat er gekozen werd voor een kantoor gespecialiseerd in arbeids- en medisch recht.’

Mogen we weten welk bedrag er werd uitgetrokken om dit onderzoek te financieren?

‘Jammer genoeg kan ik die informatie overeenkomstig artikel 13, 2 van de wet op de overheidsopdrachten niet geven. De offerteprijs is een vertrouwelijk aspect van de offerte die niet mag worden meegedeeld aan derden. Ik kan die concrete vraag dus niet beantwoorden.’

Een bron uit het Vlaams parlement liet ons weten dat het €30.000 euro zou kosten om een advocatenbureau te laten onderzoeken wie Kouakibi tot de orde kan roepen. 

Filip Dewinter: geen risico om de mist in te gaan

Filip Dewinter (Vlaams Belang), als ouderdomsdeken ondervoorzitter van het bureau van het Vlaams parlement, geeft meer uitleg bij de keuze van het bureau om de opdracht uit te besteden. ‘Het bureau wou het advies inwinnen van een objectieve derde. We hebben de vraag gesteld of de juridische dienst dit niet op zich kon nemen , maar uiteindelijk bleek die niet genoeg gespecialiseerd te zijn in arbeidsrecht. We zijn dan op zoek gegaan naar een kantoor dat over de nodige competenties beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen. Dat heeft even geduurd, waant die zijn niet dik gezaaid.’

Het voltallige bureau was het met deze beslissing eens?

‘Zeker. We willen een advies dat goed onderbouwd is. We willen zeker zijn dat we niet de mist in gaan. Daarom leek de aanstelling van een gespecialiseerd kantoor ons de beste oplossing. Deze zaak gaat een enorme precedentwaarde hebben. Daarom is het belangrijk om geen risico te nemen en de juiste expertise los te laten op dit dossier.’

‘Een parlementslid heeft geen gewoon werknemersstatuut. Wij oefenen een mandaat van de kiezer uit en krijgen daarvoor een vergoeding. Maar het parlement is niet onze werkgever, evenmin als de staat. Eigenlijk zijn de kiezers onze werkgevers. De kiezer oordeelt wie verkozen wordt en bepaalt bij de volgende verkiezingen wie dat vertrouwen nog waard is. Maar hoe regel je dat in de tussentijd? Dat is de grote vraag.’

Vrijheid en onafhankelijkheid van parlementslid niet in gedrang brengen

Moet dit überhaupt geregeld worden? Dit is zuur, maar toch uitzonderlijk. Het is zelden een goed idee om uitzonderlijke situaties in regels te gieten…

‘Het is een moeilijk verhaal. We moeten inderdaad opletten dat we het kind niet met het badwater wegsmijten. De onafhankelijkheid en de vrijheid van spreken van het parlementslid mogen niet in het gedrang komen. Wanner je een werkgever – een patroon, als het ware – boven je hebt staan, zit je met een andere relatie waarin de vrijheid die een parlementslid geniet in het gedrang kan komen. De vrijheid om niet op te dagen en foert te zeggen, maakt daar deel van uit. Ik verwijs in dezen naar de leden van Sinn Féin in het VK die verkozenen hebben in het Lagerhuis maar principieel niet komen opdagen. Dat is een politiek signaal waar hun kiezers achter staan. Die mogelijkheid moet behouden blijven.’

‘Maar het geval El Kaouakibi is van een andere orde. Zij maakt puur misbruik van het mandaat omwille van financieel gewin. Zij geeft geen politiek signaal. Dit exces mag je niet onbestraft laten. Maar hoe je dit technisch moet aanpakken, is maar zeer de vraag…’

Open VLD moet moreel gezag laten gelden

Open VLD heeft van oktober 2020 tot april 2021, wanneer mevrouw El Kaouakibi de eer aan zichzelf hield en uit de partij trad, de tijd gehad haar tot de orde te roepen, vangen we op in de wandelgangen…

Dewinter: ‘Daar is een verklaring voor. Bij Open VLD was men in die periode van ruim een half jaar blij dat mevrouw El Kaouakibi niet kwam opdagen. Zo konden er geen lastige vragen worden gesteld door parlementsleden of journalisten die haar in het parlement een microfoon onder de neus konden duwen. Dat kwam hen goed uit. Nu huilen ze mee met de wolven, maar zij hebben destijds hun verantwoordelijkheid ontlopen.’

‘Ik kan u meedelen dat ik bij de opening van het parlementaire jaar op 27 september, waarbij ik als langst zetelend parlementslid de vergadering voorzit, van de gelegenheid gebruik ga maken om mevrouw El Kaouakibi op te roepen om de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Maar ook diegenen die voorheen haar politieke entourage vormden wil ik aanmanen hun verantwoordelijkheid te nemen: mijnheer Bart Somers, mevrouw Gwendolyn Rutten en mijnheer Willem-Frederik Schiltz, fractieleider van Open VLD en tevens Antwerpenaar.’

‘Zij kunnen niet zomaar de handen in onschuld wassen. Zonder de Open VLD had mevrouw El Kaouakibi niet in deze positie gezeten. Zij mogen de kop niet in het zand steken en kunnen haar onder druk zetten om haar mandaat ter beschikking te stellen. Ze hebben steeds de mond vol van politieke deontologie. Nu is het aan hen om hun moreel gezag te laten gelden. Zo kan die schandvlek op het parlementaire blazoen worden uitgewist, want elk parlementslid wordt hier door geraakt. De volksvertegenwoordiger wordt nu voorgesteld als profiteur en geldwolf, terwijl het natuurlijk mevrouw El Kaouakibi is die ons ambt te schande maakt. Daar mag zo stilaan een einde aan komen.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.