fbpx


Cultuur, Onderwijs
Niet alles is even drinkbaar

Hebben Engelse bachelors enig nut?

Bij 'masters' kan Engels thuishoren, bij 'bachelors' zeldenGewezen vice-rector Freddy Mortier van de UGent is het niet eens met mijn verzet tegen meer Engelstalige bacheloropleidingen. ‘Vanop de Vlaams-nationale wachttoren heb ik een fors “ontwaakt” laten horen’, schrijft hij in De Morgen van 26 oktober.

Ridiculisering en stigmatisering

Academici die het ooit hebben aangedurfd om vragen te stellen bij de verengelsing van hun universiteit zullen dit soort van taalgebruik wel herkennen. Het is de gebruikelijke reactie : ridiculisering en stigmatisering. De verdedigers van het recht op onderwijs in eigen taal zijn bekrompen nationalisten. Zij hebben een haast fundamentalistische afkeer van anderstalig onderwijs. Maar dat is natuurlijk onzin. Met het grootste deel van Mortiers vertoog ben ik het volmondig eens. Uiteraard is het logisch dat sommige gespecialiseerde vakken in het Engels worden gedoceerd. Uiteraard moet taal ernstig genomen worden tijdens de opleiding. Uiteraard is meertaligheid een essentieel leerresultaat aan de universiteit.

Dat laatste vind ik zelfs zo belangrijk dat ik het niet wil overlaten aan Vlaamse profs die hun vak in het Engels doceren. In mij eigen Faculteit heb ik altijd gepleit voor de integratie van taalvakken en inhoudelijke vakken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat studenten voor een seminarie een paper schrijven of een presentatie houden in het Engels, en daarbij worden begeleid door Engelse taaldocenten. Inmiddels pasten wij dat al toe voor zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Het bestaande decreet biedt daartoe overigens alle mogelijkheden.

Mercantiel prestiegeproject

Het organiseren van Engelstalige bacheloropleidingen daarentegen is louter een mercantiel prestigeproject. Daarmee willen universiteiten elkaar de loef afsteken en internationale zichtbaarheid verwerven. Maar voor de doorsnee Vlaamse student stelt dat weinig voor. Erger, hij dreigt daarvan de dupe te worden. Er is nu al te weinig personeel om de instromende Vlaamse studenten intensief te begeleiden. Vooral de sociaal zwakkere studenten en de studenten met een migratie-achtergrond hebben zulke begeleiding nochtans hard nodig. De nieuwe Engelstalige bachelors zullen onvermijdelijk een deel van de beperkte personeels- en begeleidingscapaciteit opslorpen. Daardoor dreigt het Nederlandstalige aanbod te verschralen. En Vlaamse studenten zullen nog meer aan hun lot worden overgelaten.

Er zijn ook geen wetenschappelijke redenen voor Engelstalige bachelors. Op het vlak van de gespecialiseerde master-opleidingen, en zeker de master-na-masteropleidingen, hebben Vlaamse universiteiten heel wat te bieden aan buitenlandse studenten. Dat staat buiten kijf. De meeste bacheloropleidingen echter zijn vrij algemeen. Waarom zouden studenten van de andere kant van de wereld naar Vlaanderen moeten komen voor een inleidende cursus statistiek of filosofie?

Universitair onderwijs

De middelen zijn schaars en dan moet men prioriteiten stellen. Engelstalig universitair basisonderwijs aanbieden aan buitenlandse studenten lijkt me geen prioriteit voor de Vlaamse belastingbetaler. Het is dan ook volkomen terecht dat het Vlaams Parlement weinig ruimte heeft gelaten voor anderstalige opleidingen op bachelor-niveau. Laten we het zo houden. In het belang van vooral de studenten zelf. En ja, dat is misschien wel een ontwaakt ! waard.

Dit stuk verscheen eerder op Demorgen.be.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Bart Maddens

Bart Maddens is politicoloog en germanist.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Op dit artikel zijn reacties uitgeschakeld op vraag van de auteur of op initiatief van de redactie.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.