fbpx


Actualiteit, Buitenland, Europa

EU–commissie en lidstaten bespreken migratie en grenscontroleOp initiatief van Malta, de roulerende voorzitter van de EU, kwamen vertegenwoordigers van de EU-commissie en de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU- lidstaten op donderdag 26 januari bijeen in de Maltese hoofdstad Valetta. Een gelijkaardige bijeenkomst van de ministers van Justitie vond ’s anderendaags plaats. Beide vergadering waren informeel en handelden over migratie en grenscontrole.

Dimitris Avramopoulos

De Eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken publiceerde nadien een perscommuniqué. Daarin constateert hij dat de commissie en het huidige voorzitterschap het op het gebied van migratie vrijwel volkomen eens zijn (sic). Hij vond dat de besprekingen zeer constructief waren geweest. Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is volgens hem aan hervorming toe in de zin van:

– een strengere controle van de buitengrenzen;
– het uitdokteren van een serieus terugstuurbeleid;
– een nauwere samenwerking met derde landen.

Als voorbeeld van zo’n samenwerking verwees hij naar de weliswaar dubieuze deal met Turkije. Nu is het volgens hem hoogtijd wat te doen aan de migrantenroute uit Afrika die thans de Middellandse Zee doorkruist en grotendeels via Libië loopt. Hij beklemtoonde ook nog de noodzaak aan solidariteit binnen de EU over het te voeren migratiebeleid en verzekerde het Maltese voorzitterschap van de volle steun van de commissie om dat doel te bereiken. Avramopoulos was ook heel tevreden met de vooruitgang die de Europese Raad maakt inzake de voorstellen van de commissie over het inreis-uitreissysteem (European Entry/Exit System – EES) en het Europees Reis- en Informatiesysteem (European Travel Information and Authorisation System – ETIAS). Hij hoopte dat de raad en het Europees Parlement het daarover spoedig eens worden zodat de nieuwe regelingen nog dit jaar van kracht kunnen worden.

Thomas de Maizière

Na afloop van de vergadering sprak de Duitse minister van Binnenlandse Zaken met de pers. Uit zijn verklaringen bleek dat de Bondsrepubliek thans op zoek is naar extra redenen om de voorlopige controle aan sommige binnengrenzen (Denemarken, Duitsland,Noorwegen, Oostenrijk, Zweden) in stand te houden. Een daarvan is veiligheid.

Tot dusver beriep Duitsland zich voor de voorlopige controle aan de Duits-Oostenrijkse grens op artikel 29 van de Schengen grenscontrole code. Sinds de tragische terreuraanslag op de kerstmarkt in Berlijn hebben wij te maken met heel andere omstandigheden, verklaarde de Maizière thans en daarom moeten die controles voor onbepaalde tijd worden verlengd. Duitsland wil dus precies doen wat Frankrijk al een hele tijd doet en daarvoor eveneens veiligheidsoverwegingen inroept.

Geen wonder dat de Franse ambtgenoot van de Maizière zich tegenover de pers in gelijkaardige en zelfs ietwat scherpere bewoordingen uitliet ten aanzien van het EU-beleid van open grenzen binnen de Schengenzone.

Het huidige Duitse standpunt staat mijlenver van het vroegere ‘wir schaffen das’ van Angela Merkel. De Duitse minister klinkt zowat als Bart De Wever of Jan Jambon. Die was zelf in Valetta. Minister de Maizère voerde met hem besprekingen in verband met de door Jambon voorgestelde strengere identiteitscontroles van passagiers op vliegtuigen en internationale treinen en zijn Duitse ambtgenoot was die, naar verluidt, vrij genegen. De Duitse ommekeer heeft beslist meer te maken met de bondsverkiezingen in september dit jaar dan met Vlaamse invloed. Of toch …?

EU-commissie

Die is erg gesteld op het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Schengenzone.

Commissaris Avramopoulos bestempelde nog de dag voor de bijeenkomst in Valetta het Schengenverdrag en alles wat daartoe behoort als een van de grootste prestaties van de unie waaraan best niet wordt getornd. Hij kondigde tegelijkertijd wel een plan aan ten bedrage van 200 miljoen euro om de migratiestroom uit Afrika en Noord-Afrika via Libië sterk te verminderen. Hij sprak de hoop uit daartoe te kunnen rekenen op de steun van de Internationale Organisatie voor Migratie en het Vluchtelingenagentschap van de VN voor het oprichten van migrantencentra in Libië. Minister de Maizière beaamde dit vrijwel geheel zonder echter Libië bij naam te noemen.

 

Foto: (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.