Actualiteit, Europa

EU-Mali-akkoord over terugkeer migranten

Namens de Europese Unie heeft de Nederlandse Buitenlandminister, Bert Koenders, op zondag 11 december in de Malinese hoofdstad Bamako een akkoord met Mali gesloten dat de terugkeer van Malinese migranten uit Europa makkelijker moet maken. Ook gaan de EU en het West-Afrikaanse land intensiever samenwerken op het gebied van migratie. Koenders tekende het akkoord omdat Nederland begin volgend jaar het roulerend EU-voorzitterschap overneemt. Een gelijkaardig akkoord met Niger is in voorbereiding.

EU-woordvoerders verklaarden op 12 december in Brussel dat het akkoord met Mali integraal deel uitmaakt van de inspanningen die de unie levert om het hoofd te bieden aan de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is voor het eerst dat de EU met een Afrikaans land precieze afspraken maakt over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die samenwerking beoogt het migratieprobleem grondig aan te pakken door jonge Malinezen aan werk te helpen, de mensensmokkel te bestrijden en de Malinese veiligheidsdiensten te versterken. Er zijn ook afspraken gemaakt over de identificatie van Malinese migranten in Europa en het verstrekken van benodigde reisdocumenten zodat ze kunnen terugkeren. Malinese ambtenaren komen de EU-lidstaten ter plaatse bij de identificatie helpen.

Op de Europese top in Malta in november vorig jaar is beslist om Afrikaanse landen financieel te helpen bij het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor Mali gaat het om 12.945 vluchtelingen in 2014 en 8.405 in2015. De EU heeft voor de uitvoering van die beslissing een fonds van 1,8 miljard euro opgericht. Daar bovenop werden negen projecten goedgekeurd ten bedrage van 145,1 miljoen euro om Mali en zijn buurlanden te helpen bij de bestrijding van de mensensmokkel en de beveiliging van hun grenzen.

Het akkoord met Mali vloeit dus voort uit de in Malta getroffen EU-beslissing om Afrikaanse landen financieel te helpen bij het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. De invloed van bondskanselier Merkel om tot die beslissing te komen is niet te onderschatten. Tijdens haar Afrikaanse rondreis van 9 tot 11 oktober liet zij ook duidelijk blijken bilateraal een grote inspanning te willen leveren om de Afrikaanse vluchtelingenstroom naar Europa via de Maghreb te stoppen. Nu zij naar een vierde ambtstermijn als bondskanselier streeft is dat ook noodzakelijk wil zij politiek overleven. Voor haar is Afrika dus vóór de verkiezingen in 2017 prioritair.

Circa 650 Duitse militairen nemen nu al deel aan de multinationale trainingsmissie van de EU in Mali (EUTM –Mali) en de ‘Multinational Integrated Stabilisation Mission in Mali’ (MINUSMA). EUTM is erop gericht het Malinese leger op te leiden. MINUSMA is een vredesmissie van de VN. Duitsland plant de oprichting van een militaire basis in buurland Niger om MINUSMA in Mali te ondersteunen.

Tot dusver is de Afrikaanse vluchtelingenstroom weinig of niet afgenomen. Het valt nog te bezien of het nieuw akkoord en de geplande met nog meer Afrikaanse landen de EU veel oplevert.

 

Foto: © Reporters (In onktober 2016 maakte Merkel een rondreis door Afrika langs Niger, Mali en Ethiopië, foto Niger)

 

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans