Actualiteit, Buitenland, Europa

EU:Brits Permanent Vertegenwoordiger stapt op

De Britse topdiplomaat Sir Ivan Rogers was sedert 4 november 2013 Permanent Vertegenwoordiger (PV) bij de EU. Op 3 januari 2017, 10 maanden voor het verstrijken van zijn ambtstermijn, nam hij verrassend ontslag. Zijn adjunct stapte vorig jaar al op.

Zijn vertrek is ongetwijfeld een gevoelige klap voor de regering van premier Theresa May. Menige experts zijn van oordeel dat het voor het VK een goede brexit-overeenkomst nog moeilijker maakt. Zelf meende Sir Ivan dat de Permanente Vertegenwoordiging beter onder een nieuwe leidersploeg begint aan de officiële brexit-onderhandelingen die waarschijnlijk in maart starten.

In de brief waarin hij zijn medewerkers van zijn ontslag op de hoogte brengt waarschuwt hij voor een tekort aan kennis en technische ervaring in Britse regeringskringen wat betreft multilaterale onderhandelingen. De tegenpartij, zijnde de Europese Raad en de Europese Commissie, zijn daarin veel meer onderlegd, zo merkt hij terecht op. De regering moet dus een beroep doen op alle beschikbare expertise en die ligt grotendeels bij de Britse PV. Hij voegt er letterlijk nog aan toe: ‘Senior ministers, who will decide on our positions, issue by issue, also need from you detailed, unvarnished – even where this is uncomfortable – and nuanced understanding of the views, interests and incentives of the other 27.’ Kortom: de PV moet de moed hebben ministers onverbloemd de waarheid te durven vertellen vooraleer zij beslissingen treffen.

Rogers betreurt dat zes maanden na de uitslag van de volksraadpleging en drie maanden voor premier May de officiële brexit-onderhandelingen wil opstarten, het VK zijn precieze doelstellingen nog altijd niet heeft bepaald. Voorwaar, een voor het VK verontrustende vaststelling.

Brexit-voorstanders hadden vorige maand al felle kritiek geleverd op de uitspraak van Rogers dat de hele uittredingsprocedure wel 10 jaar kon duren. Nu juichen de meeste onder hen zijn ontslag toe. Nigel Farage, Europarlementslid voor UKIP, vond zelfs dat heel het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een grondige schoonmaakbeurt toe is.

Lord Peter Mandelson, gewezen EU-commissaris voor Handel, is een heel andere mening toegedaan. Hij beschouwt het ontslag van Sir Rogers als een groot verlies en verklaarde dat helaas iedereen weet dat het voor staatsambtenaren steeds moeilijker wordt om ministers objectief inzicht en advies te verstrekken. Verscheidene anderen betreurden het ontslag van Rogers en vonden dat een goede brexit-deal voor het VK zal bemoeilijken.

De Britse regering zal zeker binnenkort een nieuwe PV en Adjunct-PV bij de EU benoemen. De tijd dringt, al zullen het uiteindelijk de politiek sterk gekleurde sherpa’s van staatshoofden en regeringsleiders zijn die de officiële Brexit-onderhandelingen voeren. Die van de overblijvende 27 EU- lidstaten hebben tegenover hun Britse evenknie wel het voordeel een beroep te kunnen doen op de medewerking van ervaren en beslagen EU-ambtenaren.

 

Foto: © Reporters

 

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]