fbpx


Actualiteit

Europees Hof van Justitie geeft Francken gelijkEen Syrisch gezin uit Aleppo had herhaaldelijk tevergeefs een humanitair visum aangevraagd om zich hier te kunnen vestigen. Daarop stapten de advocaten van het gezin naar het Europees Hof van Justitie.

Op 7 maart 2017 velde het Hof een arrest waaruit blijkt dat België, of een andere EU-lidstaat, niet verplicht is een humanitair visum te verlenen aan wie naar hier komt met de bedoeling asiel aan te vragen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vreesde dat als asielzoekers de mogelijkheid kregen een humanitair visum aan te vragen bij diplomatieke posten buiten de unie dit de poort zou openzetten voor een overrompelende stroom vluchtelingen. Samen met dertien andere EU-landen en de Europese Commissie had België bij het Hof dan ook gepleit om geen uitspraak te doen op grond waarvan asielzoekers bij diplomatieke posten in het buitenland een humanitair visum kunnen aanvragen. Hun hoofdargument was dat daardoor de buitengrenzen van de EU feitelijk naar de ambassades en consulaten buiten de unie worden verlegd.

Het Europese Hof van Justitie geeft Francken gelijk. Het arrest bepaalt dat EU-lidstaten niet verplicht zijn een humanitair visum aan vluchtelingen te verlenen. In tegenstelling tot het eerdere advies van advocaat-generaal Paulo Megozzi oordeelt het Hof dat een visum van korte duur om humanitaire redenen niet afdwingbaar is. Hoogleraar migratie aan de Universiteit Antwerpen, Dirk Vanheule, oordeelt eveneens dat de visumcode niet is opgevat voor asielzoekers die hier willen blijven, ‘maar voor bijvoorbeeld mensen die om medische redenen en voor korte tijd in een Europees land willen blijven’.

Het Hof ziet het ook zo. Het arrest maakt duidelijk dat als de aanvrager de bedoeling heeft om meer dan 90 dagen in een bepaald land te blijven, er op basis van de Europese regels geen verplichting is om een humanitair visum te verlenen. Elke lidstaat blijft zelf bevoegd dit al dan niet te doen en wel op grond van zijn eigen wetgeving. Ons land zou daartoe dus zijn bestaande wetgeving kunnen aanpassen. Of dat onder de huidige omstandigheden ook gebeurt, valt te betwijfelen.

Het arrest van het Europees Hof van Justitie is prejudicieel maar blijft niet zonder gevolgen. Rechters in alle EU-lidstaten zijn nu immers verplicht om bij beslissingen over gelijkaardige kwesties met het oordeel van het Hof rekening te houden.

Normaliter geldt dit ook voor nog een ander gezin uit Aleppo, dat een onderkomen zoekt bij mensen in Namen die het in Istanboel had leren kennen. De vader van het gezin vroeg bij de ambassade in Beiroet een humanitair visum aan. De Raad voor Vreemdelingenbetwisting vond dat het gezin recht had op zo’n visum. De federale regering oordeelde van niet. De Naamse vrienden zorgden dan voor een advocate die een proces tegen de federale regering aanspande. Een Brusselse rechtbank van eerste aanleg legde in oktober 2016 een dwangsom op van 4.000 euro per dag zolang het humanitair visum niet was verleend. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie ging daartegen in beroep. Daardoor is de dwangsom voorlopig opgeschort.

Het Europees Parlement is voorstander van een hervorming van de EU-visumcode en van het opnemen daarin van regels betreffende het verlenen van humanitaire visa. De lidstaten willen veeleer alles in eigen hand houden. Dinsdag 6 maart beslisten zij dat elke lidstaat een strengere identiteitscontrole moet invoeren voor iedereen, ook EU-burgers, die de unie binnenkomt.

NGO’s die zich hier met asielzoekers en migranten bezig houden plaatsten enkele kritische noten bij het arrest van het Europees Hof van Justitie. Sommige noemen het een gemiste kans. Of zij momenteel op enig maatschappelijk begrip voor hun standpunten kunnen rekenen is lang niet zeker.

 

Foto: © Reporters

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.