fbpx


Niet gecategoriseerd

Europees Parlement keurt CETA-akkoord goed
Op 15 februari keurde het Europees Parlement (EP) het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) goed. ’s Morgens hadden antiglobalisten voor de ingang van het parlementsgebouw in Straatsburg nog betoogd. Volgens hen schaft het verdrag multinationals de gelegenheid om overheden te vervolgen en dreigt het wetten ter bescherming van het milieu, sociale rechten en volksgezondheid te ondermijnen.

Niettemin gaf het EP met grote meerderheid zij fiat aan het CETA-verdrag. Van de parlementsleden stemden 408 voor, 254 tegen en 33 onthielden zich. Zowel de christendemocraten, conservatieven, liberalen en een deel van de sociaaldemocraten stemden voor.

De president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, twitterde dat hij bijzonder blij was met de uitkomst en noemde CETA een kans om gezamenlijk vorm te geven aan de globalisering en wereldwijd daarvoor regels op te stellen.

Het Europese luik van het handelsverdrag zal medio april voorlopig in werking treden, maar de nationale parlementen in de 28 EU-lidstaten moeten het verdrag nog wel ratificeren. Op donderdag 15 februari spreekt de Canadese premier Justin Trudeau het EP toe.

In oktober 2016 diende de ondertekening van het CETA -verdrag te worden uitgesteld omdat, na 8 jaar onderhandelen, de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) plots met allerlei bedenkingen kwam aanzetten. Dit leidde tot veel verbazing binnen de EU. Op 16 september 2016 had de Vlaamse regering reeds het licht op groen gezet voor de ondertekening van het CETA-verdrag. Uiteindelijk tekende ook België het akkoord en kon het verdrag voor stemming naar het Europees Parlement. Het CETA-akkoord heft de douanetarieven op een groot aantal tussen de EU en Canada verhandelde goederen op. Volgens de Europese Commissie stijgt dankzij dit verdrag het Europees BBP met zo’n 12 miljard euro per jaar.

 

Foto: (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.