Actualiteit, Buitenland

Europese samenwerking voor onafhankelijkheidOp de bijeenkomst zijn afgevaardigden uit vijf landen (Catalonië, Schotland, Baskenland, Zuid-Tirol en Vlaanderen). Ze ronden vandaag (14 februari) het voorbereidende werk af dat twee jaar voorbereiding vergde. Vlaanderen wordt in Barcelona vertegenwoordigd door Steven Vergauwen en Bert Dekeyzer van de Vlaamse Volksbeweging (VVB).

Congresvoorzitster Anna Arqué verklaarde voor de Catalaanse en Spaanse pers dat EPI zich baseert op het universele recht op zelfbeschikking en de democratie, vrijheid en universele rechtvaardigheid als kernwaarden die Europa vormen.

De acties die EPI uitvoert bestaan niet alleen uit het uitwisselen van informatie en het voeren van het debat over deze waarden maar zijn ook gebaseerd op drie pijlers:
1. een academisch netwerk
2. het verspreiden van de EPI-boodschap in de media
3. zowel protocolaire als institutionele projecten

Deze pijlers zijn geen symbolische noch theoretische acties maar willen de onafhankelijkheidsgedachte bij de volledige Europese bevolking ingang doen vinden.

EPI bracht ook een verklaring naar voren over het referendum betreffende de Schotse onafhankelijkheid en bereidt een groot Europees initiatief voor dat in mei in het Europees Parlement zal worden bekend gemaakt.

Later meer

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak