fbpx


Binnenland, Europa

EU betaalt ngo’s om Afghaanse vluchtelingen te lokken met kindergeld

De vluchtelingenindustrie draait op EU-geldNgo’s krijgen miljoenen euro om vluchtelingen in Iran uit te leggen dat ze in Vlaanderen als minderjarige kindergeld krijgen boven op een leefloon, huisvesting enzovoort. Mensensmokkelaars en ngo’s zorgen voor een migratiestroom naar Vlaanderen. Vanaf de Afghaanse grens tot in de opvang in Vlaanderen verdienen vzw’s overheidsgeld aan vluchtelingen. Terzake Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen, Dirk Van den Bulck, vertelde in Terzake op dinsdag 9 augustus dat Afghaanse onbegeleide minderjarigen allemaal naar Vlaanderen (of Oostenrijk) komen. Wallonië of Brussel interesseert hen…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Ngo’s krijgen miljoenen euro om vluchtelingen in Iran uit te leggen dat ze in Vlaanderen als minderjarige kindergeld krijgen boven op een leefloon, huisvesting enzovoort. Mensensmokkelaars en ngo’s zorgen voor een migratiestroom naar Vlaanderen. Vanaf de Afghaanse grens tot in de opvang in Vlaanderen verdienen vzw’s overheidsgeld aan vluchtelingen.

Terzake

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen, Dirk Van den Bulck, vertelde in Terzake op dinsdag 9 augustus dat Afghaanse onbegeleide minderjarigen allemaal naar Vlaanderen (of Oostenrijk) komen. Wallonië of Brussel interesseert hen niet. Waarom? Omwille van het kindergeld dat nu in Vlaanderen het ‘Groeipakket’ heet.

Hierover zijn een aantal pertinente zaken te zeggen en geen daarvan gaat over kindergeld. De overheid wijst qua misstanden steeds naar mensensmokkelaars, maar meer nog dan die mensensmokkelaars of al in Vlaanderen wonende Afghanen, vormt de rol van gesubsidieerde ngo’s en vzw’s een probleem. Een probleem dat nooit mag benoemd worden, want die ‘hulpverleners’ zijn hoogopgeleide do-gooders en behoren tot een politiek-correcte elite die de weg zeer goed weet binnen de instellingen.

EU-geld

Dat ngo’s de weg goed kennen naar de vleespotten van de Europese Unie, is ondertussen hopelijk geweten. Dat die geldpotten niet zonder voorwaarden zijn, weet iedereen. De voorwaarden om EU-geld te krijgen zijn bovenal ideologisch. Een ideologie van open grenzen, die door EU-ambtenaren en bepaalde (of bijna alle) commissarissen in de Europese Commissie wordt gepromoot, staat haaks op de beslissingen van de Europese Raad (van regeringsleiders) die volgens de verdragen de politieke lijnen uitzet.

Terwijl de officiële lijn is dat de Europese Unie haar buitengrenzen beschermt, voeren de directoraten-generaal van de Commissie en de internationale elite die daar werkt een eigen agenda uit, die haaks staat op de officiële lijn bepaald door de regeringen van de lidstaten.

Vlaamse kindergeld

Het laatste slachtoffer van die ondermijning door EU-ambtenaren is het Vlaamse kindergeld. Het kindergeld is vanouds een speciaal onderdeel van de sociale zekerheid. Kindergeld is geen sociale bijdrage van de werknemers. Het werd en wordt betaald door de werkgevers. De reden hiervoor is dat werkgevers anders in de verleiding zouden komen om werknemers zonder kinderen de voorkeur te geven om de bijdragen niet te moeten ophoesten.

De werknemer krijgt enkel de illusie dat hij zelf betaalt dankzij een loonbriefje. Dus door werkgevers gelijk te laten storten in een kas, voorkwam de overheid oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Kindergeld was trouwens een initiatief van de werkgevers en niet van Napoleon of de vakbonden, zoals populaire mythes vaak verhalen. Het misbruik van dat kindergeld zal vroeg of laat tot hogere bijdragen door de werkgevers leiden.

Door de regionalisering van het kindergeld, dat toch al een buitenbeentje was in de sociale zekerheid, kregen de Vlaamse partijen een trofee tijdens de zoveelste staatshervorming. Een trofee die nu blijkt een vergiftigd geschenk te zijn.

Land van melk en groeipakket

Dat kindergeld/groeipakket is in Vlaanderen zelf misschien nog onbekend, maar bij doorgaans ongeletterde, Afghaanse vluchtelingen (die bovendien het Arabische schrift gebruiken als ze al kunnen lezen) is het echter zo bekend dat ze enkel asiel willen aanvragen in Vlaanderen. Hoe kan zoiets?

Dat laatste is het werk van internationale niet-gouvernementele organisaties of ngo’s, bijvoorbeeld de ngo waar de in Iran gevangen Belg Olivier Vandecasteele voor werkt: Relief International. Wat het grote publiek niet weet, is dat Relief International Afghaanse vluchtelingen in Iran ‘helpt’. Dat helpen valt uiteen in huisvesten, voeden en inlichten. Het inlichten is het informatie geven om via mensensmokkelaars naar de EU te ‘vluchten’.

Miljoenen subsidies

Daarvoor kreeg Relief International (dat opgericht is door een Iraniër in de Verenigde Staten) miljoenen euro subsidies van in hoofdzaak de Europese Unie via de Europese Commissie en via ECHO (een programma van de Europese Commissie). De andere grotere financiers zijn de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Die gelden komen binnen via UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties), het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef, USAID (de ontwikkelingssamenwerking van de federale regering in de Verenigde Staten) en Google. Bij al die donateurs werken dezelfde hoogopgeleide profielen als bij die gefinancierde ngo’s.

Dikwijls wisselen ze van baan via de zogenaamde draaideuren tussen de overheidsinstellingen en ngo’s, terwijl ze telkens riantere salarissen opstrijken.

Valse cijfers

Hoewel volgens het Financial Transparancy System (FTS) van de Europese Unie Relief International als Britse ngo maar 900.000 euro zou ontvangen, blijkt uit de verplichte melding in het Transparancy Register van de EU dat ze in 2020 maar liefst 56 miljoen euro van de Verenigde Naties kregen.

Bijna 5 miljoen euro kwam van het directoraat-generaal ECHO van de Europese Commissie (dat zich bezighoudt met vluchtelingen en ‘displaced persons’) en 4 miljoen van de dienst voor ontwikkelingswerk van het Verenigde Koninkrijk (DfID/FCDO). Van dit budget van 72 miljoen euro, komt 6,69 miljoen euro uit andere bronnen.

De databank vermeldt wel dat ‘Since Brexit, RI UK is no longer receiving any new grants from the EC or ECHO. The projects listed here for the current fiscal year (2022) and those listed under item “d” above were signed and awarded to RI UK prior to Brexit. The project “EC: Sub-Grant to RI UK via PLAN UK, HUM/2017/393-883” is ending in February 2022’.

Door de Brexit stopte de financiering, dus in de loop van 2022. Relief International heeft voor die geldstroom en voor haar politieke doelen lobbyisten zitten in Brussel.

35 miljoen euro voor Dokters van de Wereld

De vorige werkgever van de Belgische ‘hulpverlener’ gevangen in Iran, lobbyt ook bij de Europese Commissie (met maar liefst drie personen) en dat leverde de Noorse ngo, genaamd Norwegian Refugee Council, als niet EU-ingezetene voorlopig niks op qua EU-gelden.

De werkgever van Vandecasteele voor NRC was Dokters van de Wereld. Die ngo wist via haar Britse vestiging tussen 2015 en 2017 4,93 miljoen euro te werven bij de Unie. Daarvan kwam 4 miljoen van het directoraat-generaal voor Migratie en Binnenlandse zaken. Onder haar Franse en Nederlandse naam Médecins du Monde/Dokters van de Wereld haalde ze 55,23 miljoen euro binnen. De Belgische vestiging was goed voor ruim 35 miljoen euro van die geldpot.

Dokters van de Wereld is zeer actief als voorvechter van asielrechten en open-grenzenbeleid. 29,87 miljoen euro kwam van ECHO, 11,31 miljoen euro van het DG Migratie en Binnenlandse Zaken, 5,2 miljoen via het budget via Nabuurschap (het normative power-instrument van de Commissie om landen de ideologie van de EU op te leggen in ruil voor geld) en 4,74 miljoen euro via het directoraat-generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (X-DEVCO). Tegen de regels in blijkt noch Dokters van de Wereld, noch de zusterorganisaties met Engelse of Franse naam geregistreerd in het register van lobbyisten bij de Europese Unie.

Olivier Vandecasteele, die in Iran volgens Buitenlandse Zaken ‘zonder reden’ gevangen zit, is echter geen goedgelovige hulpverlener. Het is een goedbetaalde beroepsactivist wiens recentste opdrachtgever een Iraanse Amerikaan is. Dat laatste is in de ogen van de Islamitische republiek of de moellah’s allicht reden genoeg om verdacht te zijn. Maar dat is een onderwerp voor een ander artikel. Eigenlijk is de ‘arme hulpverlener’ een goedbetaalde mensensmokkelaar of toch minstens hun handlanger.

Meer niet-begeleide minderjarigen in België dan in de Verenigde Staten

Volgens Amerikaanse bronnen vormen minderjarigen 40% van alle Afghaanse vluchtelingen. Daarom dat er zelfs een speciaal programma bestaat in de Verenigde Staten: het Unaccompanied Refugee Minors Program. De vluchtelingen zelf kregen het acroniem ‘URM’. De landen van herkomst in de Verenigde Staten zijn meestal Guatemala, Congo, Eritrea, Honduras en Afghanistan. De VS huisvestten zo al 2000 URM in 14 staten. België ontvangt een veelvoud van dat aantal.

Het recentste verslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor de maand juli gaf aan dat Afghanen op de eerste plaats staan met 516 aanvragen. Voor heel 2022 zijn dat al 3.118 Afghanen op een totaal van 19.098 asielzoekers in België. Het merendeel kreeg de vluchtelingenstatus.

Migratieradar

Volgens de Migratieradar van de Nederlandse overheid voor de eerste vier maanden van 2022, die deze week verscheen, was het gemiddelde inwilligingspercentage in de Unie rond de 14%. Dat zijn dus het aantal asielzoekers dat mag blijven. Het inwilligingspercentage van Nederland lag het hoogst, namelijk 89 procent. In juni 2022 bedroeg het beschermingspercentage 44,4% in België.

Op zich zijn de cijfers lager dan een jaar geleden. In augustus 2021 werden 948 verzoekers uit Afghanistan geregistreerd. In september 2021 dienden 1.121 Afghanen een verzoek in. Volgens het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ging het toen wel over 977 personen, waarvan een groot deel via de evacuatieoperatie Red Kite overkwam.

Wanbeleid

Op 19 januari heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg de Belgische staat en nationale asieldienst, genaamd Fedasil, veroordeeld voor het wanbeleid met betrekking tot duizenden asielaanvragen en ontoereikende opvangvoorzieningen eind vorig jaar. Tien organisaties (meestal vzw’s) spanden in naam van de asielzoekers het kort geding aan.

De rechtbank oordeelde dat voor elke werkdag dat tenminste één persoon geen asiel kon aanvragen, Fedasil 5000 euro moet betalen. Zowel Dokters van de Wereld als Vluchtelingenwerk Vlaanderen (dat onder haar leden bijvoorbeeld Dokters van de Wereld telt naast verschillende CAW’s) hoorden tot die tien vzw’s.

Gezien de miljoenen belastinggeld die ngo’s en vzw’s trekken moet de vraag gesteld of de overheid niet best dat verdienmodel eens onder de loep neemt, wanneer ze het vluchtelingen probleem wil aanpakken.

Lode Goukens

Lode Goukens is master in de journalistiek en docent 'Europese en wereldinstellingen' aan de Thomas More Hogeschool.