fbpx


Europa

Europese Unie daagt Hongarije voor de rechter wegens ‘LGBTQ-discriminatie’
De Europese Commissie daagt Hongarije voor het Europese Hof van Justitie omdat het land een ‘anti-homowet’ zou handhaven. Die wet discrimineert volgens de Commissie de LGBTQ-gemeenschap op basis van seksuele geaardheid. Daarnaast onderdrukt Hongarije volgens het Europese orgaan de openbare, vrije en onafhankelijke pers. Twee rechtszaken De Europese Commissie stapt voor twee rechtszaken naar het Europese Hof van Justitie. Beide gevallen zijn in wezen slechts exemplarisch, en moeten het gehele beleid van Viktor Orbán aanklagen. De premier van Hongarije, en…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De Europese Commissie daagt Hongarije voor het Europese Hof van Justitie omdat het land een ‘anti-homowet’ zou handhaven. Die wet discrimineert volgens de Commissie de LGBTQ-gemeenschap op basis van seksuele geaardheid. Daarnaast onderdrukt Hongarije volgens het Europese orgaan de openbare, vrije en onafhankelijke pers.

Twee rechtszaken

De Europese Commissie stapt voor twee rechtszaken naar het Europese Hof van Justitie. Beide gevallen zijn in wezen slechts exemplarisch, en moeten het gehele beleid van Viktor Orbán aanklagen. De premier van Hongarije, en leider van de conservatieve partij Fidesz, kwam al eerder in opspraak. De rechtszaken gaan over de discriminatie van seksuele geaardheid en de verhindering van de openbare, vrije en onafhankelijke pers door de regering van Hongarije.

De eerste rechtszaak gaat over de zo door de Unie genoemde ‘anti-homowet’ die Hongarije handhaaft sinds 2021 (infra). Het land nam die wetgeving aan om het promoten van seks, geslachtsverandering en homoseksualiteit aan minderjarigen aan banden te leggen. Daartoe werden verschillende maatregelen genomen.  Zo werd onder andere voorlichting over een andere dan de heteroseksuele geaardheid verboden tot het derde jaar van het lager onderwijs, en radio- en televisiekanalen mogen sinds de wetswijziging pas ‘s avonds seks promoten. Massale protesten volgden, en het Europees Parlement en de rest van het Westen bestempelden de wet als ‘anti-homowet’. Hongarije verantwoordt de maatregelen door ze te bestempelen als ‘kinderbescherming’.

De tweede rechtszaak gaat over de bescherming van vrije meningsuiting, in concreto die van de openbare, vrije en onafhankelijke pers. Media worden in Hongarije al jarenlang onderdrukt, maar nooit kwam de Europese Commissie tussen. Klubradio, een onafhankelijk radiostation in Hongarije, vormt de druppel die de emmer doet overlopen. Het radiostation krijgt geen licentie meer, en mag dus niet meer uitzenden. Volgens de Europese Commissie is die beslissing echter gegrond op onrechtvaardige redenen.

LIBE

De EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken (LIBE) is een parlementaire commissie die zich onder meer bezighoudt met de bestrijding van discriminatie en vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Het parlementair orgaan maakt zich zorgen om een Hongaarse wet uit 2021 (supra; eerste rechtszaak). Die wetgeving zou de vrijheid van meningsuiting van de LGBTQ-gemeenschap beperken.

LIBE oordeelt dat de bescherming van kinderen van ‘cruciaal belang is binnen de Europese Unie en haar lidstaten’, maar dat de Hongaarse wet uit 2021 in strijd is met het EU-recht. Bovendien vormt de Hongaarse wetgeving volgens het orgaan een systematische bedreiging voor de Europese waarden zoals de werking van het grondwettelijk systeem, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de privacy en gegevensbescherming, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en het recht op gelijke behandeling.

Het parlementaire orgaan geeft toe dat de situatie in Hongarije verslechterd is sinds 2018, én dat de Unie daar een prominente rol in heeft gespeeld. LIBE veroordeelt de passiviteit van de Europese Unie die voor een ‘hybrid regime of electoral autocracy’ gezorgd heeft, en de ‘deliberate and systematic efforts of the Hungarian government’ om de Europese waarden zoals verankerd in artikel 2 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) te ondermijnen.

Geldkraan toedraaien?

Verschillende Europarlementariërs vragen de Europese Commissie om Hongarije te treffen daar waar het pijn doet: in de geldbuidel. De Commissie beschikt immers over belangrijke budgettaire bevoegdheden. Door de financieringsplannen van Hongarije niet goed te keuren – zolang Hongarije niet voldoet aan de Europese aanbevelingen – zou het land volgens de Europarlementariërs onder druk gezet kunnen worden.

Ook vragen zij pas goedkeuring voor de budgettaire plannen te verlenen wanneer Hongarije zich schikt naar alle relevante arresten van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Europarlementariërs vragen ten slotte de programma’s die bijdragen tot het misbruik van EU-fondsen of tot inbreuken op de rechtsstaat, van financiering uit te sluiten.

Volgens Gwendoline Delbos-Corfield, de rapporteur van het Parlement over de situatie in Hongarije, was het dringend nodig om het Sargentini-verslag te actualiseren. Ze concludeert dat Hongarije veranderd is in een hybride regime van electorale autocratie, en het gebrek aan actie van de Europese Unie heeft bijgedragen aan de ineenstorting van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten.

Wat kan de Unie doen?

Als de Europese Unie vreest dat landen als Hongarije en Polen de EU-waarden niet eerbiedigen, beschikt zij over een juridische procedure – vastgelegd in artikel 7 VEU – om naleving van de EU-waarden af te dwingen.

De artikel 7-procedure voor de bescherming van de EU-waarden werd in 1997 ingevoerd bij het Verdrag van Amsterdam. Zij omvat twee mechanismen: preventieve maatregelen, indien er een duidelijk risico bestaat dat de EU-waarden worden geschonden, en sancties, indien een dergelijke schending reeds heeft plaatsgevonden. Mogelijke sancties tegen het betrokken EU-land zijn niet duidelijk omschreven in de EU-Verdragen.

Voor beide mechanismen moet het definitieve besluit worden genomen door vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad, maar de vereiste meerderheden om tot een besluit te komen zijn verschillend. Voor het preventieve mechanisme is voor een besluit in de Raad een meerderheid van viervijfde van de lidstaten vereist, terwijl voor een vaststelling van het bestaan van een schending unanimiteit van de staatshoofden en regeringsleiders vereist is. Het betrokken EU-land neemt niet deel aan beide stemmingen.

De EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken hekelt het onvermogen van de Europese Raad om ‘meaningful progress to counter democratic backsliding’ te boeken. De Europarlementariërs benadrukken dat artikel 7, lid 1 VEU geen unanimiteit vereist om een duidelijk risico van een ernstige schending van de EU-waarden vast te stellen, noch om concrete aanbevelingen en termijnen uit te vaardigen.

Krachtens artikel 7 is het Europees Parlement een van de instellingen die het preventieve mechanisme kan activeren door de Europese Raad te verzoeken vast te stellen dat er een risico bestaat op schending van de EU-waarden. Om aangenomen te worden, moet het voorstel de steun krijgen van een absolute meerderheid van de Europarlementariërs, namelijk 376, en van twee derde van de Europarlementariërs die aan de stemming deelnemen.

Wannes Bok

Wannes is student in de rechten aan de KU Leuven. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak. Zijn interesses gaan uit naar de juridische wereld, de economie en het internationale gebeuren.