fbpx


Europa, Politiek
N-VA

EVP is natuurlijke habitat voor N-VA
Recent berichtten verschillende media dat N-VA zou overwegen om haar lidmaatschap van de ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) in te ruilen voor dat van de EVP-fractie (fractie van de Europese Volkspartij, te onderscheiden van de EVP-partij). Een verstandig idee, dat ik alvast zou toejuichen. Niet enkel om het negatieve juk van ECR af te schudden maar vooral als overtuigde positieve keuze voor de EVP-fractie. Als centrumrechtse en regionalistische partij is een stek in de EVP voor N-VA een logische keuze.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Recent berichtten verschillende media dat N-VA zou overwegen om haar lidmaatschap van de ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) in te ruilen voor dat van de EVP-fractie (fractie van de Europese Volkspartij, te onderscheiden van de EVP-partij). Een verstandig idee, dat ik alvast zou toejuichen. Niet enkel om het negatieve juk van ECR af te schudden maar vooral als overtuigde positieve keuze voor de EVP-fractie. Als centrumrechtse en regionalistische partij is een stek in de EVP voor N-VA een logische keuze.

ECR niet meer het juiste profiel voor N-VA

De ECR heeft sinds het roemloze vertrek van de Britse Tories uit het Europees Parlement veel van haar conservatieve pluimen verloren. De fractie wordt tegenwoordig haast uitsluitend bevolkt door rechts-populistische en nationalistische partijen die niet alleen de Europese gedachte maar ook het regionalisme geen warm hart toedragen. De houding van VOX in het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven is daarvoor het pijnlijkste voorbeeld. Bovendien is de opstelling van vele leden in tal van fundamentele kwesties hoogst problematisch. Wat te denken van het gebrek aan respect voor de rechtsstaat, dat de Poolse regeringspartijen en ECR-leden PiS, Porozumienie en Solidarna Polska steevast ten toon spreiden?

Ook de manier waarop partijen als SGP of Fratelli d’Italia omgaan met de gelijkheid tussen man en vrouw en rechten voor holebi’s stroken mijns inziens niet met de waarden die N-VA erop na houdt. Het beleid en het discours van de eerdergenoemde Poolse partijen in LGBTQI-dossiers tart trouwens werkelijk elke verbeelding. Een blik op de ledenlijst van deze fractie doet meteen de vraag rijzen wat de N-VA daar eigenlijk te zoeken heeft. Ik zou zelfs zo ver durven gaan te zeggen dat het lidmaatschap de Vlaamse zaak noch in Europa noch in België ten goede komt. Het streven naar Vlaamse zelfbeschikking dreigt zo immers makkelijk te worden weggezet als rechtsextreem, marginaal of zelfs fascistisch.

Forum voor streven naar Vlaamse zelfbeschikking

De EVP is als centrumrechts en burgerlijk blok een veel beter alternatief. De waarden die deze fractie uitdraagt, stemmen wél overeen met die van N-VA. Een Europees project gebaseerd op fundamentele waarden zoals menselijke waardigheid, vrijheid, solidariteit, mensenrechten en de rechtsstaat, dat via een binnenmarkt handel en welvaart doet toenemen. Diezelfde binnenmarkt die Vlaanderen toeliet om zich als relatief arme regio tot absolute exportkampioen te ontpoppen.

Tegelijkertijd is dit project geschraagd op het principe van subsidiariteit: alle bevoegdheden die op een lager niveau kunnen worden uitgeoefend, moeten door deze regionale overheden worden uitgeoefend. Het verklaart ook waarom deze fractie van nature veel meer openstaat voor regionalistische invloeden. Het lidmaatschap van de Italiaanse Südtiroler Volkspartei en de Beierse CSU zijn daarvoor exemplarisch. De overdreven focus op natiestaat van ECR is in de 21ste eeuw niets minder dan een achterhaald curiosum. De huidige maatschappelijke uitdagingen schreeuwen om een grensoverschrijdende, Europese aanpak.

Dat neemt uiteraard niet weg dat regio’s daarbij een cruciale rol zullen blijven spelen. Prof Dr. Matthias Storme omschreef deze tendens reeds in een interview van vele jaren geleden: ‘Datgene waar Vlaanderen te klein voor is, gaat naar Europa, en datgene waar Europa te groot voor is, gaat naar Vlaanderen.’ Een constructief zelfbeschikkingsstreven ingebed in een sterk Europa is wel degelijk mogelijk. Het nationalistisch amalgaan van de ECR heeft daar ongetwijfeld geen oren naar. De EVP daarentegen biedt bij uitstek het forum aan N-VA om een dergelijk genuanceerd discours uit te werken en in Europa uit te dragen.

Onvermijdelijke hindernissen overbrugbaar

Dat neemt uiteraard niet weg dat niet met alle leden van de EVP-fractie een perfecte harmonie valt te bereiken (denk daarbij bijvoorbeeld aan de Spaanse Partido Popular). Ook zouden Belgische interne politieke belangen voor moeilijkheden kunnen zorgen. CD&V en zeker cdH staan wellicht niet te springen om N-VA te verwelkomen.  Dat weegt volgens mij echter niet op tegen de voordelen die een centrumrechts blok kan bieden. Bovendien blijft het veelgehoorde cliché dat een fractie in het Europese Parlement veel losser en vrijblijvender is dan in onze vaderlandse politieke context, natuurlijk overeind.

N-VA zou een frisse wind kunnen doen waaien in de grootste en machtigste fractie. Tegelijkertijd zou ze de Vlaamse economische en culturele belangen beter kunnen verdedigen. Geert Bourgeois heeft een ijzersterke reputatie in Europa en beschikt als gewezen Vlaams minister-president over een uitgebreid netwerk in de EVP-fractie. Waarom zou N-VA deze fractie dan ook niet gaan vervoegen? Schouder aan schouder met de CSU zou de partij (en Bourgeois in het bijzonder) mee de economische koers van de EU kunnen bepalen en handel en welvaart in Vlaanderen doen toenemen. Ik kijk alvast reikhalzend uit naar het ogenblik dat N-VA een formele aanvraag tot lidmaatschap indient.

Jan-Willem Verbeke

Jan-Willem Verbeke is masterstudent rechten aan de KU Leuven en was Erasmusstudent aan de Ludwig-Maximilians Universität in München (2019-2020)