fbpx


Politiek
liberaal

Fière d’être libérale
Hoera, ik mag hier maandelijks mijn zegje komen doen! Mijn zegje? Buiten een paar tweets, en een opiniestukje hier en daar kennen de meesten onder jullie mij niet. Maar naast ‘jongerenvoorzitter van de liberalen’, heb ik wel over alles en nog wat mijn gedacht. Net als andere jonge vrouwen krijg ik de kans om hier maandelijks inkijk te geven in mijn gedachten en visie. Ik hoop dat jullie ervan genieten en het jullie tot denken zet. Wat jullie mogen verwachten? Mijn visie op soms actuele thema’s, soms minder actuele. Maar altijd rechtuit en eerlijk. Ik start alvast… met wat jullie niet van mij hoeven te verwachten. En dat is een sorry.

Fiere liberaal

Ik zal me hier niet verontschuldigen dat ik een volbloed liberaal ben. Hoezo verontschuldigen? Het zou u niet mogen verbazen, als jonge liberaaldenkende krijgen we het constant te horen. Waarom we nog liberaal zijn terwijl liberaal x, y en z het bont maakten? Hoe we tot een clubje behoren dat de grootste zonden op aarde heeft begaan of de werkelijke oorzaak is van pakweg de meeste wereldproblemen? Van terroristische aanslagen, covid-19 tot de opwarming van het klimaat. Ik ga er me niet voor verontschuldigen, meer zelfs. Ik ben fier om liberaal te zijn.

Eerst en vooral omdat geen een van bovenstaande ook echt de schuld is van het liberalisme in deze wereld. Liberale ideeën leiden niet tot multinationals die monopolies creëren op de wereldeconomie. Liberale ideeën leiden niet tot extremistische gedachten of slechte integratie. Liberale ideeën leiden de facto niet tot virussen, armoede, bomenkap, CO2-uitstoot of een avondklok. Integendeel, als we liberale oplossingen toepassen op al deze problematieken, durf ik te stellen dat ze er niet waren geweest.

Daarnaast ben ik ook niet verantwoordelijk voor alle beslissingen die regeringen de afgelopen jaren, decennia en zelfs eeuwen hebben genomen. Ik kan alleen maar verantwoordelijk zijn voor mijn eigen daden. Ook dat is eigen aan liberaal zijn. Ik hoef mijn ideeën niet bij te stellen omdat een ander het niet zo ziet. Ik hoef me ook niet te verantwoorden voor de meningen, beslissingen en keuzes van anderen. Had ik de wereld goed gevonden zoals ze is, dan was ik wellicht niet in de politiek gegaan.

Verantwoordelijke liberaal

Bovenal zijn liberalen ook democraten en gekend voor hun grote zin voor verantwoordelijkheid. Die drang naar het nemen van verantwoordelijkheid durft onze vrijheidsgedachten wel eens in de weg te staan. Maar een liberaal foetert niet als beslissingen op een democratische wijze worden genomen. Een liberaal neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en dat gaat soms ten koste van zijn eigen ideeën. Dat hebben we de laatste jaren vaak gezien in regeringen. Dat suckt.

Maar je ideeën overboord gooien? Je gedachten en je eigen persoonlijk invulling van hoe je de wereld ziet, veranderen voor de uitspraken of handelingen van een andere? Nee, dat doe ik niet. Ik geef niet op en ik vraag anderen dat ook niet te doen. In welk vaarwater je ook terechtkomt en welke teleurstellingen je te slikken krijgt, hou vast aan je ideeën en strijd ervoor — met respect voor de democratische gedachte én met het gewicht van de verantwoordelijkheden die je draagt. Alleen zo kan je verandering mogelijk maken, zelfbewust en volhardend.

Zo sta ik in de politiek, en vele (jong)liberalen met mij. Kritisch en scherp, maar met respect voor anderen hun mening. Met respect voor de waarheid en een verpletterend rechtvaardigheidsgevoel.

Ruimdenkende liberaal

Terwijl ik me niet zal verontschuldigen voor mijn liberale ideeën, verwacht ik dat ook niet van andersdenkenden. Of om het actueel te houden, van gelovigen. Geen moslim, katholiek, Jood, noem maar op, moet zich verantwoorden of verontschuldigen voor zijn persoonlijk geloof en wereldbeeld. Wie gelooft of denkt, en wat die denkt is compleet aan zichzelf. Zolang het de ander niet schaadt en geen democratische principes in gevaar brengt, moet geen mens zich verantwoorden voor de ideeën die in zijn hoofd dwarrelen. En al zeker niet in de vuilbak kieperen.

Zoals een praktiserend moslim niet sowieso een extremist is, is een praktiserend katholiek geen homohater. Mensen veralgemenen, beoordelen of straffen op basis van de ideeën van anderen, dat is geen liberale gedachte. Liberalen waken erover dat elke mens zelf zijn gedachten kan vormen en daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. Daarom zijn we kritisch voor de inmenging van godsdiensten of politiek gedachtegoed in het onderwijs. Daarom verzetten we ons tegen de financiering van godsdiensten en waken we over gelijke kansen.

Zoals je Mohammed niet uit Dante kan schrappen, kan je bepaalde normen en waarden van een geloof niet moderniseren, ze zijn eigen aan hun basisverhaal. Dat betekent niet dat wie gelooft of denkt geen eigen, moderne invulling geeft aan zijn ideeën. We hoeven er niet van omver te vallen dat het Vaticaan nog steeds vasthoudt aan het klassieke gezinsmodel. We zullen nooit aanvaarden dat hun ideeën in de onze binnensijpelen als waarheid.

Anderen hebben liberalen, vrijzinnigen, humanisten eeuwenlang geviseerd, verketterd, op de brandstapel gegooid of in kampen opgesloten. Omwille van een andere ‘waarheid’, een ander idee. Maar een liberaal, die zal niet oordelen. Een liberaal denkt met open geest, met respect voor de individuele, vrije gedachte. En dat, dat maakt mij bijzonder fier.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Tess Minnens

Tess Minnens is voorzitter van Jong Vld