fbpx


Actualiteit, Binnenland, Communautair

Fout beleid Vlaamse Regering in Vlaamse Rand

Geïnternationaliseerd, verfranst, ontvlaamst


Vlaams-Brabant internationaliseert, daar is elke waarnemer het over eens, maar die internationalisering gaat gepaard met een verfransing en een ont-nederlandsing. Dat beweert althans Vlaams Belang-senator Bart Laeremans in een nieuw boek Na ons de zondvloed? Over de nabije toekomst van Brussel, Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Laeremans maakt een analyse van de verkiezingsresultaten van de laatste jaren in zowel Vlaams-Brabant als Brussel. De ontfransing die sommigen in die resultaten zien (o.a. Guido Fonteyn) ziet Laeremans niet. In Brussel kalft het aantal Vlamingen in snel tempo af. Van 70 000 stemmen in 1995 naar minder dan 48 000 in 2010. Voor zijn boek heeft hij ook de kiezerslijsten van 2014 onderzocht – daarop staat de taal van de identiteitskaart aangegeven. Er blijven voor de verkiezingen van 25 mei 2014 nog amper 45 369 als Nederlandstalig geregistreerde kiezers over. Opnieuw een daling sinds 2010. In dezelfde periode steeg het aantal Franstalige kiezers in Brussel met 40 000. 

Dezelfde situatie ziet Laeremans in Vlaams-Brabant. Zich baserend op de cijfers van Kind & Gezin stelt hij vast dat heel wat gemeenten structureel aan het verfransen en vervreemden zijn. Die evolutie is volgens de Vlaams Belang-senator van die aard dat het voortbestaan  van onze Vlaamse gemeenschap in het gedrang komt. Ook dat ziet hij als een gevolg van de Franstalige politiek: ‘De toestroom vanuit het buitenland is overigens het gevolg van een gewilde politieke keuze van de Franstaligen die een dubbel doel heeft: de Vlamingen in Brussel volledig marginaliseren en de Vlaamse Rand sociologisch en demografisch rijp maken voor inlijving bij Brussel.’ De cijfers zijn sprekend. Ook voor gemeenten verder van Brussel en zonder faciliteiten zoals Affligem, Londerzeel en Sint-Pieters-Leeuw.

N-VA

Het beleid van de Vlaamse regering is volgens Vlaams Belang niet aangepast aan de situatie. Nochtans zijn de twee ministers die op sleutelposten zitten N-VA’ers: Geert Bourgeois als minister bevoegd voor de Vlaamse Rand en Philippe Muyters als minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. Het beleid van deze ministers was geen trendbreuk met hun socialistische voorgangers, maar ze namen volgens Laeremans ook nog een aantal maatregelen die de situatie nog veel erger maken. Door hoogbouw toe te laten tot diep in Vlaams-Brabant, is bouwen tot vijf bouwlagen nu toegelaten, waar dat vroeger beperkt was tot twee bouwlagen. Die hoogbouw versnelt de verbrusseling van de Vlaamse Rand. Ook de aanleg van de tramlijn Boom–Brussel  zal de verbrusseling doen toenemen. Het budget van 300 miljoen euro had Bourgeois volgens Laeremans nuttiger kunnen besteden. Ook de houding van de Vlaamse regering in de dossiers Uplace en het voetbalstadion op Parking C kent geen genade in de ogen van Laeremans.

De Grimbergse senator verwijt de N-VA-ministers ook dat ze schromelijk tekort geschoten zijn. Op het gebied van het woonbeleid: Vlabinvest bouwde de voorbije jaren 1,5 woning per jaar per gemeente. Er werd niets gedaan om de verfransing van het bedrijfsleven te stoppen. Ook in het onderwijs toont de Vlaamse regering volgens Laeremans niet genoeg ambitie. En het diversiteitsbeleid is te weinig gericht op het versterken van het Vlaams karakter, wel op  ‘interculturaliseren’. Stevige kritiek op de Vlaamse regering.

In het boek heeft Bart Laeremans een voorstel tot alternatief beleid opgenomen, een (al ouder) ‘overlevingsplan voor de Vlaamse Gemeenschap rond Brussel’.  Speerpunt van dat plan is een woonbeleid met vooral aandacht voor renovatie en gericht op jonge gezinnen.

BHV

Bart Laeremans is nu nog senator, maar op 25 mei kandidaat voor het Vlaams Parlement, op een (derde) strijdplaats. En dus laat hij van zich horen. Als senator en specialist van de Vlaamse Rand heeft hij zich ook op de splitsing van BHV gegooid. In dit boek brengt hij dat parlementaire werk samen en synthetiseert hij. Hij verzamelt zijn expertise om aan te geven waar de fouten zitten en legt uit waarom de Vlamingen dit geen goede splitsing kunnen vinden. Dit eerste deel van het boek is een boeiend overzicht van de totstandkoming van de splitsing en een grondige evaluatie. Na het boek van Hendrik Vuye dat de BHV-splitsing juridisch fileerde en de grond in boorde, is dit het eerste boek dat ook politiek de samenvatting maakt. Alleen dat al maakt dit boek de moeite waard. Jammer dat Vlaams Belang-parlementsleden veroordeeld zijn tot hun eigen uitgeverij Egmont. Dit boek verdient het om in elke boekhandel te liggen. Het is stof voor politieke discussie, meer dan sommige andere politieke boeken die ze ons dezer dagen proberen te slijten…

‘Na ons de zondvloed? Over de nabije toekomst van Brussel, Vlaams-Brabant en Vlaanderen’ van Bart Laeremans kost €15,00 en is te verkrijgen via http://www.uitgeverijegmont.be/ of  [email protected]

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.