fbpx


Brussel, Communautair

Gebakken mosselen voor de Vlamingen
Gebakken mosselen, een minder bekende Brusselse specialiteit ? In een van de 19 hoofdstedelijke gemeenten werd die toch wel originele bereiding op de nationale feestdag aangeboden, maar enkel aan Nederlandstalige inwoners ! Dit merkwaardig culinair festijn is alleen te begrijpen voor wie de wonderbaarlijke meanders van de hoofdstedelijke politiek kent.

De schorsingen van Ostyn

Al jaren klaagt de Brusselse vice-gouverneur Jozef Ostyn aan dat de 19 lokale overheden het niet zo nauw nemen met de verplichte talenkennis bij de benoeming van lokale ambtenaren. Hij kan die betwiste aanstellingen dan schorsen, omdat de ambtenaren niet voldoen aan de vereiste tweetaligheid. Maar het is nadien aan het Gewest om de schorsingen van Ostyn te bevestigen, en dat doet het Gewest nooit.

De Nederlandstalige ministers vinden dat blijkbaar geen probleem, want zij volgen gedwee de Franstalige rebellie tegen de wettelijke regeling die Ostyn bewaakt. Respect voor de rechtsstaat houdt bij Franstaligen op bij de taalwetten, als die volgens hen in het ‘voordeel’ van de Nederlandstaligen zijn. Minister van meertaligheid Sven Gatz (Open-VLD) haalt daarbij de schouders op en verzucht : ‘C’est comme ça!’ (en Français dans le texte)

Nederlandstalige politici in Brussel en wijde omgeving kijken tegen die Franstalige egoïstische interpretatie aan als zou het een natuurfenomeen zijn waar niets aan gedaan kan worden. Stel je even voor dat de Vlamingen de faciliteiten in de Rand op dezelfde eigengereide manier zouden interpreteren als de Franstaligen dat met de taalvoorschriften in Brussel doen. Er was meteen een regeringscrisis.

Moules-frites

Maar terug naar onze Nationale feestdag. Op die dag werd in de gemeente Sint-Lambrechts Woluwe, waarvan Olivier Maingain (Défi) de fiere burgervader is, een volksfeest ingericht met een bijpassende maaltijd. In het Frans is het eenvoudig : op ‘21 juillet‘ is er een ‘soirée bal dansant’, voorafgegaan door ‘moules-frites‘, dat ‘non-stop’ wordt opgediend ‘de 12h à 2h‘.

Het beheersen van de andere landstaal is zeker in de gemeente van de voormalige voorzitter van het FDF absoluut geen vereiste. Hier worden de opmerkingen van Jozef Ostyn onmiddellijk verticaal geklasseerd. Maar omdat het overtreden van de taalwetten in officiële mededelingen van de gemeente te opvallend zou zijn, moest er dus toch voor een vertaling worden gezorgd van de affiche die de feestelijkheden aankondigde. Geen probleem : zelfs de Flamand de service, die ter hulp zou kunnen worden geroepen om een paar woorden te vertalen, is dank zij de technologie niet meer nodig ! Google Translate maakt zo de Vlaamse vice-gouverneur overbodig.

Google Translate

En dus ging een eentalige gemeente-ambtenaar aan de slag met de vertaalmachine. Dat leverde merkwaardige resultaten op die elke Nederlandstalige meteen zou opmerken. Maar in Sint-Lambrechts Woluwe vond niemand het nodig de anderstalige versie te controleren. En dus stond op de affiche te lezen dat er op de dag van de Nationale Feestdag een ‘schoolfeest’ zou worden georganiseerd. Vreemd was ook dat ‘juillet’ als ‘jui’ vertaald werd.

Het toppunt van deze linguïstieke kolder was wel de naam van het gerecht dat de feestende burgers zouden kunnen tot zich nemen : ‘gebakken mosselen’. Dat is een letterlijke vertaling van ‘moules-frites’, waarvan elke Belg weet dat de ‘frites’ geen adjectief is, dat gebakken zou beteken, maar een substantief, te weten ons nationaal gerecht : frieten. Maar de overijverige ambtenaar, die blijkbaar zelfs geen begin van enige notie van het Nederlands had, liet gewoon begaan en had zoveel vertrouwen in zijn vertaalmachine dat hij het niet nodig vond zijn werk door iemand te laten controleren. Hij ging rustig verder, en zo werd ‘non-stop’ creatief vertaald als ‘geen-stop’ en ‘de 12h à 2h’ werd ‘vanaf 12u om 21u’.

Burgemeester Maingain was niet bereikbaar voor commentaar. Dat hij het niet nodig vond zich te excuseren bewijst, als dit nog nodig moest zijn, hoe weinig hij inzit met goed Nederlands. We kunnen en we moeten om dit lamentabel incident lachen. Maar op een dag die een feest van verzoening zou moeten zijn tussen de gemeenschappen maakte Sint-Lambrechts Woluwe met ‘gebakken mosselen’ nog maar eens duidelijk hoe weinig respect er is voor het Nederlands bij een harde kern van politieke Franskiljons die nostalgisch terugdenken aan de gloriejaren van het FDF…

PS: de poster op de foto is een lichtjes andere versie dan degene die de auteur beschrijft, maar bevat een aantal gelijkaardige foute vertalingen. (nvdr.)  

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.