Actualiteit, Binnenland

Geen beleidstransparantie in Brussels Gewest

Minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort (PS) vertikte het om tijdens de commissie Financiën en Algemene Zaken (13 februari) de ordonnantie rond openbaarheid van het betuur na te leven en ging niet in op het verzoek het geplande regeringsbeleid uit de doeken te doen. Zijn visie van transparantie bleek zich te beperken tot de mandaten.

De ordonnantie rond openbaarheid van bestuur is al sinds 1995 van kracht. Meer dan twintig jaar later leeft de Brusselse regering ze nog steeds niet na. Via deze wetgeving kunnen parlementsleden en burgers regeringsbeslissingen opvragen en zo nagaan wat de regering uitvoert.

Parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) vroeg de minister-president wanneer de Brusselse regering deze wetgeving eindelijk zal naleven. De minister-president weigerde evenwel die vraag te beantwoorden. Ook op haar vraag wanneer de Brusselse regering, naar Vlaams voorbeeld, haar regeringsbeslissingen proactief online zou zetten, kreeg zij geen antwoord. “Minister-president Vervoort wordt met de dag ongeloofwaardiger als het om transparantie gaat”, besluit Van Achter. Het beleid van de Brusselse gewestregering wordt dus, ondanks groeiende democratische druk steeds minder in plaats van meer transparant.

 

Foto: (c) Reporters

Theo Lansloot

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Theo Lansloot?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans