fbpx


Onderwijs

Volgens Mieke Van Hecke maakte publiek debat lerarenparticipatie onmogelijk

onderwijshervormingWoensdag 6 november was het Leerkrachtendag Secundair onderwijs op de Boekenbeurs. Onderwijstijdschrift Impuls organiseerde een debat over de hervorming van het secundair onderwijs. VRT-radiojournalist Lukas Devos modereerde het gesprek met Rik Torfs (rector van de KU Leuven), Mieke Van Hecke (directeur-generaal van het katholiek onderwijs), Etienne Vermeersch (filosoof), Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs), en Paul Yperman (onderwijsadviseur van Pascal Smet). Die laatste twee namen in mindere mate het woord. Vooral het trio Torfs – Van Hecke – Vermeersch dreven het debat op gang.

Oneliners in de pers

Devos bevroeg Van Hecke over het feit dat er bij leerkrachten geen draagvlaak voor de hervorming zou zijn. Hij gaf daarbij ‘De Werkvloer’, een pas opgericht platform van leerkrachten die vinden dat ze te weinig betrokken zijn bij de plannen, als voorbeeld.

Van Hecke beweerde dat de onderwijshervorming getrapt ontwikkeld is in samenspraak met het werkveld. ‘Met respect en participatie hebben we een visie ontwikkeld. Zowel de overheid als wijzelf waren van plan om leerkrachten te informeren over de knelpunten en over onze voorstellen. We zouden daarop vragen of de leerkrachten zich daarin zouden kunnen vinden.’

‘Maar men heeft ons in het publieke debat die mogelijkheid ontzegd’, meende de topvrouw van het katholiek onderwijs. ‘Op basis van oneliners in de pers zijn leerkrachten verontwaardigd met ons in gesprek gegaan om te zeggen dat die hervormingen niet door de beugel kunnen.’

Ze gaf aan dat er een bevraging geweest is van de VUB die een bijkomende vraag stelde bij de onderwijsplannen: op welke informatie baseerde u zich om u voor of tegen uit te spreken bij de onderwijshervorming? ’Meer dan 85% van de leerkrachten zei dat ze hun info uit de media haalden. Dat is geen verwijt naar de media. Wel naar de leerkrachten: neem eerst de tijd om het genuanceerde, totale verhaal onder de loep te nemen.’

‘Kijk naar het onderwijs as such en niet naar de positieve effecten’

Etienne Vermeersch was in dit debat naar eigen zeggen geen expert en sprak er als gewone burger. ‘Wat met de gemakkelijk lerende leerlingen die niet gemotiveerd zijn?’, vroeg de filosoof zich luidop af. Van Hecke wil in een aantal relatief homogene groepen differentiatie net een plaats geven. ‘Een van de manco’s van vandaag is dat we te veel bezig zijn met de middenmoot en diegenen die meer aankunnen moeten we ook uitdagen.’ Naast het utilitaire ziet ze onderwijs ook als een totale vorming in de meest brede betekenis. ‘Samenleven, ontdekken wie je bent, zingeving,…’

Rik Torfs vindt dat het doel van onderwijs het onderwijs zelf is. ‘Het wegwerken van sociale mobiliteit kan weliswaar een neveneffect zijn, maar educatie is waardevol genoeg om een doel op zich te zijn’, meende de oud-senator.

Daarop haalde Raymonda Verdyck net die sociale ongelijkheid aan. Zij is ook een fervente voorstander van een uitgestelde studiekeuze tot 14 jaar. Torfs kon zich daar niet in vinden. ‘Niet iedere leerling heeft extra oriëntatietijd nodig en niet iedereen moet even breed worden gevormd. Een loodgieter breed vormen en op zijn achttiende met techniek in contact brengen, dat is veel te laat.’

Etienne Vermeersch kon zich die brede vorming en differentiatie maar niet concreet voorstellen. ‘Stel dat er in een klas een jongen honderd Latijnse woordjes per week kan leren en een andere slechts vijftig. Hoe gaan we dat dan organiseren?’ De professor vroeg zich af of de leerkracht nu het ene kind meer werk zal moeten geven. ‘En is er in al die scholen de mogelijkheid om effectief aan techniek te doen?’, ging Vermeersch vurig verder. ‘Wie gaat jongens die met een cirkelzaag werken verzekeren? Dat is toch financieel ondraagbaar. Wat wordt de concrete uitwerking?’

Vanhecke zei daarop dat vandaag de dag sommige kinderen zelfs niet weten of ze überhaupt twee linkerhanden hebben. ‘Nu laten we kinderen eerst mislukken. Onder druk van sommige ouders doen ze het dan nog een tweede keer en daarna mogen ze zogenaamd afdalen. Dat moeten we absoluut vermijden.’

Vermeersch en Torfs waren alvast niet overtuigd dat deze hervorming dat mankement zou kunnen wegwerken.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.