fbpx


Binnenland, Religie
inspectie

Geld versmossen in besparingstijd

Is verbeterd wetsvoorstel inzake erkenning geloofsgemeenschappen wel echt beter?Voor het zomerreces legde de Vlaamse regering aan het Vlaams parlement een decreet voor inzake erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet werd uitgewerkt door minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Het moest het toezicht op de gelovigen in en om de lokale kerk, moskee of synagoge regelen. Het decreet scherpte de erkenningsregels aan, definieerde de verplichtingen van de besturen van de erediensten, en voerde een inspectiesysteem in. Meest performante inspectiedienst Dat inspectiemechanisme, met 15 inspecteurs en…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Voor het zomerreces legde de Vlaamse regering aan het Vlaams parlement een decreet voor inzake erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet werd uitgewerkt door minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Het moest het toezicht op de gelovigen in en om de lokale kerk, moskee of synagoge regelen. Het decreet scherpte de erkenningsregels aan, definieerde de verplichtingen van de besturen van de erediensten, en voerde een inspectiesysteem in.

Meest performante inspectiedienst

Dat inspectiemechanisme, met 15 inspecteurs en 3 miljoen per jaar, zou wel alleen die geloofsgemeenschappen controleren die een erkenning vroegen en kregen. Een imam die geen erkenning vraagt, wordt dus door dit systeem niet gecontroleerd. Als die imam zou oproepen tot geweld of geld uit het buitenland binnen sluist, dan moet de federale staat blijven optreden: politie, onderzoeksrechters, staatsveiligheid. De nieuwe inspectiedienst, die volgens Somers ‘de meest performante van de Vlaamse administratie’ moet worden, zou dus enkel moskeeën — en kerken, tempels en synagogen — met doorsnee gelovigen controleren. Een veilig, risicoloos werkterrein voor inspecteurs die in Genk en Waterschei het vrijdaggebed willen afluisteren, in de zondagsmis nagaan of de priester wel ‘onze waarden’ respecteert, en bij protestanten nagaan vanwaar zij giften ontvangen.

Na een debat in het Vlaams parlement, kort voor het zomerreces, trok minister Somers zijn voorstel onverwacht in en beloofde een verbeterd wetsvoorstel. Dat nieuwe voorstel komt er nu aan. Het lijkt erop dat men, na gesprekken met de erediensten, ‘sociaal relevante’ geloofsgemeenschappen die al voor 2005 erkend waren, niet meer zou controleren. Dat is het geval voor de meeste kerken. Protestantse en orthodoxe nieuwkomers en nieuwe moskeeën zouden wel onder dit gereduceerd systeem vallen.

3 miljoen per jaar voor symbooldossiers

Dat zou betekenen dat ‘de meest performante inspectiedienst van de Vlaamse regering’, jaarlijks 15 tot 20 inspecteurs zou inzetten om enkele tientallen erkende erediensten te bespieden, met misschien hoogstens een drietal rotte appels. Terwijl voor de echt gevaarlijke moskeeën die niet geen erkenning vragen, de federale staat verantwoordelijk blijft. Concreet gaat het in Vlaanderen om een ongeveer 60 lokale gemeenschappen: 27 moskeeën, 25 protestantse en een paar orthodoxe kerken. Meer niet. En zo’n Vlaams symbooldossier zou dan 3 miljoen euro per jaar kosten.

Weegt dit symbooldossier bij de vrijzinnigen zo zwaar dat zij in tijden van besparing daar personeel en geld willen op zetten? Dat alles om ‘het kaf van het koren te scheiden’, zoals Somers zei? Weegt dit symbooldossier bij de Vlaamse independentisten zo zwaar, dat zij de federale staatsdiensten willen doubleren met een eigen stellage van administratieve koterijen? Weegt dit symbooldossier zo door bij de partijstrategen, die willen aantonen dat zij streng zijn in de aanpak van moslimgemeenschappen?

Tegen het nieuwe voorstel van Somers ligt binnen de Vlaamse regering CD&V dwars. Hoe dwars, weten we niet. Of de liberalen dit decreet, dat de controle tot in 2005 beperkt, willen doorzetten, is niet nog duidelijk. Zij beseffen wel de eenzijdigheid van zo’n controlesysteem. En ze zouden uiteraard liever hebben dat alle kerken er volledig bij zitten. N-VA houdt zich op de vlakte. Als de controle vooral naar de moskeeën gaat, zien ze zo’n nieuw bijgebouw in de Vlaamse administratie, hoe bouwvallig ook, wel zitten.

Kerntaken uitbesteden

Het is een vreemd fenomeen: een staat die almaar vetter wordt, ontdoet zich systematisch van zijn kerntaken. Die kerntaken zijn veiligheid, justitie, binnenlandse orde. Het zijn precies die taken die in toenemende mate uitbesteed, afgewenteld worden op half-officiële instanties, met een ideologisch geladen personeelsbezetting. En dat terwijl de ministeries (regionaal zowel als federaal) honderden juristen, duizenden vaak gemotiveerde gediplomeerden tellen, die verondersteld worden een machine draaiende te houden die orde in de samenleving in stand houdt. Door dat afwentelen van de kerntaken is UNIA ontstaan, MYRIA en het nieuwe instituut voor Gelijkheid Mannen en Vrouwen. Zo gaat een UNIA Vlaanderen er in de nabije toekomst ook uitzien. En nu dit inspectiesysteem.

De oplossing ligt nochtans voor de hand. Een minister moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Hij of zij krijgt inzage in rapporten van de politie of van de staatsveiligheid. En op basis daarvan neemt hij of zij een beslissing. Dat vergt enige politieke moed.

Mark Geleyn

Voormalig directeur generaal op Buitenlandse Zaken en ambassadeur van België in Israel en in Duitsland