fbpx


Binnenland, Multicultuur & samenleven

Gelden de wetten niet voor moslims?

Debat onverdoofd slachten wordt hallucinantDe Europese Unie moet wel een hele zwakke club zijn: zelfs in de zogezegde hoofdstad van Europa slaagt de EU er maar niet in om verordeningen te laten respecteren. Lees maar eens wat Bianca Debaets, staatssecretaris in Brussel, zegt over de verordening die onverdoofd ritueel slachten verbiedt buiten slachthuizen: ‘Kijk, de Raad van State heeft ons gewezen op de Europese regelgeving. Maar er is ook de realiteit. En die is: Brussel heeft een zeer grote moslimpopulatie’.

De theorie over de ‘islamisering’ van de samenleving klinkt vaak overdreven en paranoïde. Maar blijkbaar is gewoon de aanwezigheid van een groot aantal moslims al een argument om een simpele en logische afspraak te blijven negeren. Europa heeft onverdoofd slachten buiten slachthuizen al in 2009 verboden. Er is al zes jaar ‘overgangsfase’ geweest. Het is duidelijk dat een schokkend groot aantal moslims gewoon geen zin heeft om zich te schikken naar de regels die hier officieel van kracht moeten zijn. Het is pijnlijk dat net een CD&V-mandataris plooit voor de onredelijke opstelling van de moslimgemeenschap. Mevrouw Debaets: was het niet de historische bedoeling van de christendemocratie om een gelovige inspiratie te verzoenen met de moderne samenleving? 

Radicalisme onder de Vlaamse kerktoren

Zou de moslimgemeenschap in Vlaanderen dan echt radicaler en ouderwetser zijn dan in andere landen? Elders in Europa wordt de verordening rond onverdoofd slachten gewoon gerespecteerd. In de moslimwereld zelf wordt er op vele plaatsen verdoofd geslacht, of ligt verdoofd geslacht vlees gewoon bij de halalslager. Net in Vlaanderen stuit een al bij al bescheiden hervorming op verontwaardigd protest. De ingebrekestelling die bij Weyts in de bus viel, was ondertekend door 48 islamitische organisaties, maar naar verluidt zijn daar verschillende koepelorganisaties bij, die tientallen moskeeën in heel Vlaanderen vertegenwoordigen. Het protest tegen de wet is dus massaal. 

Het kan misschien niet verbazen dat de woordvoerder van de boze moslims ook een mandataris is voor sp.a. Veel partijen in Vlaanderen, de socialisten voorop, hebben zorgwekkende tendensen binnen de moslimgemeenschap ongemoeid gelaten, omdat dit makkelijker en electoraal interessanter was. Het mag wel verbazen dat iemand als John Crombez geen kik geeft wanneer een schepen van zijn partij openlijk zegt dat minister Weyts aan ‘uitlokking’ doet, en moslims haast verplicht om thuis te slachten. Alsof onvrede met de wet in een democratische rechtstaat ooit een excuus is om de wet dan maar te negeren. Thuisslachtingen zijn barbaars en onverantwoord: bij sp.a kan het blijkbaar dat men dit vergoeilijkt. 

Blijkbaar gelooft een deel van de moslimgemeenschap echt dat wetten niet voor hen gelden. Tekenend is de klacht dat het allemaal zo ‘onverwacht’ komt voor de arme moslims. Maar het gaat zoals gezegd over een verordening uit 2009. Minister Weyts heeft op 12 september van vorig jaar, nog voor het Offerfeest van 2014, al in de media aangekondigd dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 verboden zou zijn. Als moslims vandaag zeggen dat ze maar ‘enkele weken’ hebben om te zoeken naar een alternatief, dan kan dat alleen maar betekenen dat ze blijkbaar hebben geloofd dat die Vlaamse Regering maar een bende onnozelaars was, die toch zeker niet zou doorzetten. Men heeft blijkbaar echt gedacht dat men opnieuw ‘soepel’ zou zijn, om de moslimgemeenschap terwille te zijn.

Inbedding

Leidinggevende figuren binnen de moslimgemeenschap moeten beseffen dat sommige stellingen onhoudbaar zijn. Natuurlijk: er zijn altijd wel enkele journalisten of linkse politici die de zijde van de moslimgemeenschap zullen kiezen. Maar in de kwestie van het onverdoofde slachten gaapt er een gigantische kloof tussen de redactielokalen van weldenkende journalisten en de gewone Vlamingen, die in groten getale gewonnen zijn voor een totaalverbod op onverdoofd slachten, ook binnen de muren van een erkend slachthuis. De moslimgemeenschap profileert zich vandaag als halsstarrig, achterhaald en zelfs wreed, niet in staat om te integreren in een land waar de mores evolueren richting meer respect voor dieren. 

Als het lot van offerschapen hen koud laat, dan moeten Vlaamse moslims misschien eens aan zichzelf denken. Door je in te graven in onverdedigbare posities, doe je alleen maar een cadeau aan je vijanden. Het is uiteindelijk niet N-VA’er Ben Weyts, maar eerder oppositiepartij Vlaams Belang die electoraal zal profiteren van deze situatie. Het is immers moeilijk te weerleggen dat er een probleem is met de islam, als moslims een probleem maken van onze wetten, zeker als die wetten een zo ruim draagvlak vinden bij autochtone Vlamingen. Het hoeft niet onmogelijk te zijn om de islam in te bedden in Vlaanderen, tenzij moslims dit zelf onmogelijk maken. 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Karin Dedecker