Actualiteit, Europa
Juncker

Wij zijn goed bezig (ook al zeggen ze van niet)

Juncker klopt zichzelf op de borst

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zijn jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement gehouden. Van ‘voorzichtig positief’ tot ‘op naar een Europese superstaat’: iedereen pikt er het zijne uit. Enkele commentaren.

‘Stop die show.’ Sander Loones (N-VA) was op de vooravond van de State of the Union al duidelijk. ‘De Europese commissie zou de administratie van de Unie moeten zijn, niet de regering van de Unie. Het is niet aan Juncker om aan politiek te doen en om ons maatschappelijke keuzes op te dringen.’

Kerntaken

‘Het zou een stuk interessanter én relevanter zijn wanneer de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zou spreken. Tusk vertegenwoordigt namelijk de Europese lidstaten. Zij zouden samen met het Europees parlement het politieke gewicht van het Europese debat het best kunnen bepalen.’ Ook moet volgens Loones Europa zich vooral focussen op jobs, meer veiligheid, en gecontroleerde grenzen.

Na de toespraak van Juncker gaf Loones nog de nodige commentaar. ‘Als het idee van Juncker zou inhouden dat we falende lidstaten moeten helpen om kunstmatig aan de afgesproken eurocriteria te voldoen, dan houd ik mijn hart vast. De eurozone kan enkel werken wanneer de afgesproken criteria en spelregels strikter worden nageleefd en gesanctioneerd.’

Loones wil ook niet dat Vlamingen een sociaal-economisch beleid opgedrongen krijgen dat niet aansluit op onze noden. ‘Fiscale en economische eenheidsworst is niet het antwoord, enkel met maatwerk kunnen alle lidstaten en zo ook de ganse Europese Unie groeien.’

Ook zijn partijgenoten en de andere Vlaamse Europarlementsleden reageerden op Junckers State of the Union.

Anneleen Van Bossuyt (N-VA): ‘De teneur van Junckers speech neigde te veel naar “We zijn goed bezig”. De burgers zitten niet te wachten op speeches, maar op daden, op een forsere aanpak. We hoorden dat Juncker illegale migratie wil aanpakken. Bravo, en eindelijk. Maar komen er dan ook de nodige terugnameakkoorden? Daar wachten we al jaren op.’

Turkije

‘Juncker zegt dat Turkije niet kan toetreden tot de Europese Unie. Uitstekend, maar zal zijn kritiek op Turkije ook worden hard gemaakt? De Commissie heeft immers onder zijn leiding voorgesteld om in 2018 640 miljoen euro toetredingssteun aan Turkije te schenken.’

Mark Demesmaeker hoorde de juiste analyse over Turkije. ‘Maar nu moet Europa ook de enige juiste conclusie trekken: stop het toetredingsproces definitief, stop met Europese miljarden in Erdogans vergeetput te storten. De kritiek van Juncker op Turkije is bovendien ongeloofwaardig als hij niet met evenveel overtuiging en verontwaardiging reageert tegen de Spaanse regering die de Catalaanse democratische beweging voor zelfbeschikking criminaliseert, de pers intimideert en een referendum op 1 oktober over onafhankelijkheid wil dwarsbomen. Als Europa echt de harten en de hoofden van de burgers wil terugwinnen, moet het de democratische processen voor zelfbeschikking omarmen.’

Sociale dumping

Helga Stevens: ‘Inzake de bestrijding van sociale dumping moet Europa dringend een tandje bijsteken. Er moet een gelijk speelveld komen en uitbuiting moet streng aangepakt worden. Dat mag niet te lang meer aanslepen of we hebben binnenkort geen Vlaamse bouwbedrijven en transporteurs meer.’ Stevens verwelkomt alvast de oproep van Juncker om te gaan voor regels die de lidstaten krachtdadig kunnen handhaven.

Geen woorden maar daden

Kathleen Van Brempt vond Juncker weinig bezielend maar vond zijn speech op heel wat punten toch waardevol en optimistisch, vooral op sociaal (gelijkheid) en ecologisch beleid (klimaatverandering). Toch mag het niet alleen bij woorden blijven, was haar teneur.

De nochtans ook ecologische politicus Bart Staes (Groen) vond Juncker weeral een afknapper. Daarnaast doorprikte hij op eigen wijze de goednieuwsshow van het ‘neoliberale Europa’.

Meer Europa

Open Vld zag veel liberale punten zoals de niet-toetreding van Turkije, een defensie-unie en inlichtingendienst en een minister van Financiën. Guy Verhofstadt loofde zelfs de speech van Juncker en sprak over ‘visie’. Die visie was vooral ‘meer Europa’. Op dat vlak sloot ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) zich aan.

Anneleen Van Bossuyt voelde die (romantische) retoriek al aankomen en schreef nog voor Junckers toespraak: ‘Als Europa opnieuw aansluiting wil vinden bij de burger, dan moet het geen artificiële identiteit pushen, maar tonen wat het voor zijn burgers kan doen.’

Misplaatste euforie

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) sprak ten slotte van ‘overmoedige en misplaatste euforie’. ‘De eurofanaten hebben uit een aantal verkiezingsuitslagen afgeleid dat “de populisten verslagen zijn” en dat nu het moment gekomen is om volle gas vooruit over te gaan tot meer Europa en een verdere integratie op een extreem-federalistisch pad.’

Dit sluit aan op de opvallende analyse die EU-correspondent Jelte Wiersma (Elsevier) maakte. ‘Europa kent één richting, namelijk op naar een EU-superstaat’, zo schreef Wiersma. Juncker wil onder meer landen in de EU en de euro in alle EU-landen invoeren.

Volgens Annemans was deze State of the Union overigens een in het lang en in het breed uitgesponnen boodschappenlijstje, ‘gaande van de klassieke regelzucht inzake details – cacao in chocolade, visgehalte in fishsticks – tot veel ernstigere en diepgaandere eenmakingsijver inzake immigratie, een Europese minister van Financiën en alsmaar meer vormen van euro-regelzucht op het domein van economie.

 

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans