fbpx


Binnenland, Communautair, Europa

Grenzen stellen aan EU en België

Marine Le Pen in het Vlaams Parlement 

Het Vlaams Parlement stroomde dinsdagavond vol. Rond de 600 aanwezigen waren van de partij op het colloquium rond soevereiniteit, ingericht door het Vlaams Belang. Het moet jaar-en-dag geleden zijn dat Vlaams Belang nog zoveel kijklustigen wist te trekken op een partijactiviteit. Al zat de aanwezigheid van Marine Le Pen daar natuurlijk voor iets tussen.

Tom Van Grieken wil als jonge voorzitter van Vlaams Belang duidelijk zijn stempel drukken. Via drie colloquia – rond identiteit, soevereiniteit en vrijheid – wil hij zijn partij vernieuwen. Een eerste studiedag vond enkele maanden geleden al plaats, rond het thema identiteit. Bart De Valck (VVB) en Jean-Marie Dedecker (LDD), waren toen opmerkelijke sprekers. Ook dit keer stonden bijzonder interessante namen op de affiche.

Gerolf Annemans mocht als Europees Parlementslid de inleiding verzorgen. In zijn voorwoord verwees Annemans naar de nieuwe fractie (ENF) die in het EU-parlement werd opgericht. Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk zijn eurokritische en nationalistische partijen er in geslaagd een volwaardige politieke formatie te vormen in het EU-parlement. ‘De oplossing is niet méér Europese Unie. De Europese Unie is het probléém. En de oplossing is minder Europese Unie, opnieuw de macht aan de lidstaten, wat ons betreft aan de Vlaamse republiek’, aldus het Europees Parlementslid.

Massief kiezersbedrog

Annemans verwees onder andere naar de heisa rond Griekenland en de falende monetaire unie. Tevens kwam de migratiecrisis ter spraken, die niet minder is dan een ‘massieve immigratie’ die een ‘massieve vervanging van onze bevolking en onze normen en waarden’ tot gevolg heeft, aldus Gerolf Annemans. Barbara Pas stond als fractieleidster in de Kamer dan weer stil bij het falen van de Belgische staat.

De N-VA kreeg, zoals verwacht, een veeg uit de pan. Volgens Barbara Pas is er ‘helemaal geen communautaire vrede’, zijn ‘de Vlaamsgezinden verder dan ooit van huis’ en is ‘deze N-VA het beste cadeau dat het koningshuis ooit heeft gekregen.’ Volgens het VB-parlementslid is er sprake van een ‘acuut geheugenverlies en kiezersbedrog bij de machtspartijen’. Van de Burgermanifesten van Verhofstadt, over de vijf minuten politieke moed van Leterme tot aan de stoere taal van de N-VA… volgens Pas werd de Vlaamse kiezer keer op keer bedrogen.

Barbara Pas viel de eer te beurt om Marine Le Pen voor te stellen op het colloquium als ‘de schrik van het EU-establishment’ en de ‘volgende Franse president’. Zeker wat dat laatste betreft werden de wensen hier vroegtijdig voor werkelijkheid genomen.

De volgende Franse president

Als Le Pen geen presidente van Frankrijk wordt, dan zit een leerstoel in geschiedenis er mogelijk nog wel in. In haar redevoering greep de aanvoerster van het FN terug naar de cultuurbronnen van weleer. Van Molière over Felix Timmermans tot aan de Marseillaise en de Vlaamse Leeuw. Volgens Marine Le Pen is, sedert de val van de Berlijnse Muur en het communisme, er plaats geruimd voor een misplaatst kosmopolitisch denken, waarin nauwelijks nog plaats is voor de natiestaat en de bijhorende soevereiniteit van volkeren.

Als ENF-fractieleidster kwam uiteraard ook het Europese verhaal voorbij. De Europese Unie bedreigt de lidstaten, aldus Le Pen. Patriotten behoren dan ook strijd te voeren tegen de dictaten van de Europese Commissie (‘l’Eurodictature de la Commission européenne’). Het Parlement zelf heeft geen enkele macht, volgens de FN-voorzitster. Het is de Commissie die als een leger van technocraten, vanuit haar ivoren toren beslist over de hoofden van het ‘gewone volk’. Le Pen schudde de heersende erfzonde van zich af. Europese landen hoeven, naar haar mening, niet de misère van heel de wereld op hun schouders te tillen en hoeven zich daar ook niet schuldig over te voelen. Frankrijk telt zelf een hele boel werklozen en armen, daar hoeven er volgens Le Pen, van buitenaf, niet nog bij te komen.

Critici zullen terecht stellen dat het discours van Marine Le Pen op zich weinig vernieuwend klinkt. Echter, vooral het feit dat dit fenomeen uit de Franse politiek is het Vlaams Parlement überhaupt op een podium stond, was op zich al nieuwswaardig. Le Pen is een populist, in de positieve betekenis van het woord. Zij claimt wat leeft bij ‘de gewone man in de straat’. Al zullen niet alle aanwezigen het eens geweest zijn met de uithalen van Le Pen richting economische sterkhouder Duitsland. De klassieke vete tussen Berlijn/Bonn en Parijs lijkt nooit op te houden.

Aanwezigen tellen

Het slotwoord was weggelegd voor de VB-voorzitter zelf. Tom Van Grieken vroeg zich af wat een soeverein Vlaanderen in de toekomst voorstelt, wanneer die onafhankelijke staat meteen haar macht doorschuift naar het EU-niveau. Hierin kon de goede verstaander een verwijzing horen naar de N-VA, die volgens Vlaams Belang een veel te pro-EU-koers vaart. Ook herhaalde Van Grieken dat het Verdrag van Schengen per direct moet worden opgeheven.

De jonge politicus richtte zich tot staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en hekelde de situatie waarbij Belgische ambtenaren in Duitsland migranten gaan aansporen om in België hun asielaanvraag in te dienen, om op die manier de Bondsrepubliek te ontlasten. Misschien was – naast Marine Le Pen op de frontrij – de grote opkomst (600 aanwezigen), wel het belangrijkste aspect van de hele avond: Het feit dat Van Grieken namelijk kon tonen, voor de talrijke pers, dat zijn partij nog leeft, overeind blijft en klaar is om te groeien.

Foto (C) Reporters 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Lawrence Urbain

Lawrence Urbain werkt als Economiscch adviseur

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.