fbpx


Klimaat
vliegreizen

Groene koning

Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn dadenIk trap een open deur in als ik zeg dat het Belgische koningshuis stug en wereldvreemd is, en zelden verrast. En bijwijlen drijft het bovendien om opportunistische redenen mee op maatschappelijke golven om ‘à jour’ te zijn en om een zweem van soepelheid en betrokkenheid bij wat rondom ons beweegt te etaleren. Niet zelden – eigenlijk altijd – is dat gekunsteld en ingefluisterd door de regering, want wat de koning-handpop zegt, hoort afgedekt te zijn door de eerste minister.

‘Groene’ kerstboodschap

Einde januari sprak Philippe de Belgique zo naar jaarlijkse gewoonte voor de ‘hogere overheden’ (vroeger sprak men over de ‘gestelde lichamen’) en toonde daar respect voor de ‘bosbrossers’ of ‘klimaatspijbelaars’ die onder impuls van een aantal pubers de schoolplicht aan hun laarzen lappen en tijdens de lesuren in diverse steden protesteren voor ingrijpende milieu- en klimaatmaatregelenDe verschillende bewegingen die wij hebben zien opstaan, tonen een wil tot gezamenlijke actie. Zij vragen een nieuwe, rechtvaardigere, economische en sociale dynamiek. En een fundamentele aanpassing van onze levenswijze om zo een onomkeerbare verstoring van onze planeet te voorkomen. De jongeren tonen ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit,’ zo zei de koning. ‘Zij hebben een scherp besef van de noden van onze planeet. Laten we hen de plaats gunnen die hen toekomt en met hen een stevige fundering bouwen die hen steun biedt.’ En in diezelfde toespraak nam hij ook op voor de Gele Hesjes, de burgerbeweging die protesteert tegen de hoge diesel- en andere brandstoftaksen en pleit voor meer sociale rechtvaardigheid. Het regime deed er alles aan om het ‘spontane’ meevoelen van Philippe uit te vergroten en aan te tonen dat hij van de 21ste eeuw is.

‘Air Filip’

Maar al snel viel de vorst aller Belgen door de mand, want nog geen maand later bleek uit cijfers dat de mooie woorden allemaal voor de vaak waren en dat hij en zijn familie ver van de burgers staan. Als federaal parlementslid had ik immers nog eens een vraag gesteld aan de minister van Defensie over het vlieggedrag van het koningshuis, want het is een oud zeer dat het koningshuis de luchtmacht gebruikt als reisbureau voor tal van vluchten. Dat is een dure zaak en bovendien al jaren een doorn in het oog van heel wat belastingbetalers. En qua ecologische voetafdruk kan dat ook tellen! Uitstoot, kerosineverbruik, milieuverontreiniging, lawaai,…

Zo lieten de twee koningskoppels Filip en Mathilde en Albert en Paola zich vorig jaar door Defensie rondvliegen voor een kostprijs van zo maar eventjes 843.293 euro. De groene kerstboodschap, de speech voor de hogere overheden en de noden van de planeet ten spijt. Van de 22 vliegreizen die ze afgelopen jaar maakten, ging het in meer dan de helft van de gevallen om een privéreis. 12 om precies te zijn. Kortom: de koningskoppels trekken er gemiddeld één keer per maand lustig op uit op kosten van de belastingbetaler. Opvallend: over de bestemmingen van de privéreizen weigert bevoegd minister Reynders informatie vrij te geven. Het enige wat we mogen weten – zonder het te moeten vragen – is dat we de rekening mogen betalen. 

De kostprijs is des te opvallend omdat ze een pak hoger ligt dan de voorgaande jaren. Zo bedroegen de reiskosten in 2017 nog 452.000 euro. Een bedrag dat in 2018 bijna werd verdubbeld. De kosten komen overigens bovenop de dotaties en werkingsmiddelen die nu reeds naar het Koningshuis vloeien. Samen goed voor zo’n 37 miljoen euro op jaarbasis.

‘Practice what you preach’

De N-VA- Kamerfractie pikte – zonder naar mij te verwijzen natuurlijk – dit onderwerp op en stuurde een tweet de wereld in onder een titel in modern Nederlands: ‘Practice what you preach’. Daaronder een foto van Philippe en Mathilde en de tekst: ‘Koning Filip steun klimaatspijbelaars.’ En daarnaast een foto van een groot vliegtuig en de tekst: ‘Koning bespaart niet op vliegreizen.’ Dat N-VA zaken van ons overneemt, zijn we gewoon en het bevestigt vaak ons grote gelijk. Maar wat dat ‘Practice what you preach’ betreft, vraag ik mij toch af waarom N-VA die vliegreizen aanklaagt, waar het uitgerekend N-VA-minister van Defensie Steven Vandeput was die daar zonder verpinken telkens zijn goedkeuring voor gegeven heeft. Hij had misschien al eens een signaal kunnen geven?!

Afschaffen

Ik heb het echt gehad met die arrogante en volksvreemde koninklijke familie. Van mij mogen de von Sachsen Coburgs zoveel naar het buitenland gaan als ze willen — definitief voor mijn part — maar het is onaanvaardbaar dat zij naast hun royale dotaties vrolijk de wereld rondreizen op kosten van de belastingbetaler. Die moet niet opdraaien voor ‘Air Filip’! Mijn partij eist dan ook dat het gebruik van legertoestellen voor koninklijke privévluchten wordt afgeschaft. Die mogen ze voortaan zelf betalen van hun royale dotaties en van hun gigantisch familiefortuin.

Hallo, Philippe, hoe ziet ge voor uzelf uw hartstochtelijk bepleite ‘fundamentele aanpassing van onze levenswijze’? Of was dat maar om (groen) te lachen?

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Barbara Pas

Barpara Pas is nationaal ondervoorzitter en Kamerfractievoorzitter van Vlaams Belang en mama van twee dochters. Ze studeerde voor handelsingenieur aan de KU Leuven.