fbpx


Communautair, Vlaamse Beweging
Halle Vilvoorde

Vlaams-Brabant onder migratiedruk

Burgerplatform in Halle-Vilvoorde‘Groen, Vlaams, Veilig en leefbaar, dat is de inzet van een nieuw burgerplatform voor Halle-Vilvoorde (H-V). Het platform heet met een knipoog ‘Valck & Wouters’ en zal vooral actief zijn via sociale media. De bedoeling is inwoners van Halle-Vilvoorde een stem te geven en de politici wakker te schudden. Op de eerste plaats door het probleem in de openbaarheid te brengen en bespreekbaar te maken.

De ‘Valck’ van Valck & Wouters is Bart De Valck, tot november 2018 voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Hij heeft niet lang stil gezeten, hij wil via dit initiatief teruggaan naar de basis van zijn engagement — hij was jarenlang woordvoerder van het Taal-Aktie-Komitee (TAK) — een groen, leefbaar, veilig en Vlaams Halle-Vilvoorde. Het initiatief wordt mee gedragen door Erik Vranken en Wilfried Wouters. Ze stelden ‘Valck & Wouters’ voor, symbolisch, op Valentijnsdag én in Halle, de meest zuidelijke stad van de Nederlanden. Het burgerplatform is een initiatief van Vlaamse Bewegers die willen uitbreken uit de cocon van de Vlaamse Beweging.

Verkiezingen

Niet enkel Valentijn, maar ook de verkiezingen die in aantocht zijn, zijn de reden van de lancering. Het platform moet draaien willen ze de politici van Vlaams-Brabant, waaronder Vlaams minister Ben Weyts, onder druk kunnen zetten. ‘Politici zijn niet bezig met de toestand in H-V. Dat heeft ook te maken met de communautaire stilstand. Daardoor is communautaire reflex verdwenen.’

‘Je veilig voelen in je eigen wijk en mensen in het Nederlands kunnen aanspreken is een thema vandaag. Ook jonge mensen in H-V voelen de druk, ze zijn bezorgd om het groen karakter en leefbaarheid van hun streek. Dat leeft in H-V. Er zijn ook jonge koppels die verhuizen omdat de scholen te snel te sterk veranderen.’

Die bezorgdheid en verhalen willen Va&W via een Facebookgroep, Twitter en Instagram delen. Het is een uitnodiging aan de inwoners van Halle Vilvoorde om hun stem te laten horen in het debat. Via sociale media willen ze het probleem van demografie, sociologie en taal bespreekbaar maken. Een probleem dat volgens de initiatiefnemers wel leeft onder de bevolking, maar niet naar buiten komt.

https://www.facebook.com/valckenwouters/photos/a.818059711861037/818059545194387/?type=3&theater

Op de Facebookpagina zullen Va&W dagelijks nieuws delen over H-V. De pagina wil de ‘klokkenluider’ zijn voor het tekort aan middelen in gemeenten in H-V en de gevolgen daarvan. Maar natuurlijk worden de volgers uitgenodigd om dat ook te doen en nieuws te posten over hun eigen gemeente, wijk en straat. ‘Het is de bedoeling dat de Facebookpagina een eigen leven gaat leiden.’

Drastisch

De reden waarom Valck & Wouters actie ondernemen is hun bezorgdheid over de regio. De gemeenten van Halle-Vilvoorde ondergaan drastische demografische, sociologische, urbanistische en taalkundige veranderingen door druk vanuit Brussel. Mensen met een andere taal en vreemd aan de streek wijken massaal in. De streek verstedelijkt en mensen vervreemden van elkaar.

De cijfers voor die beweringen halen ze bij Kind & gezin, dat in rapporten vaststelt dat de ontnederlandsing van H-V versnelt. Maar ook het Planbureau heeft cijfers. ‘Door migratie krijgen we binnen 25 jaar een verdubbeling van het aantal inwoners van H-V. Ook het opengrenzenbeleid speelt daarin een rol. De kleine huizen die nog een beetje prijselijk zijn worden snel opgekocht door inwijkelingen uit Brussel,’ analyseren Va&W.

Centralisatie

Hoofdoorzaak van die veranderingen is groeiende centralisering in Brussel. Valck & Wouters (Va&W) viseren daarbij de Vlaamse regering. ‘Vlaanderen blijft maar diensten en gebouwen in Brussel optrekken voor haar leger ambtenaren. Het gevolg is dat de treinen en autosnelwegen overvol zitten. Brussel is daardoor de filehoofdstad van Europa. Gemeenten in H-V worden bestormd door duizenden die een woning zoeken. Dat doet prijzen stijgen, inwoners moeten vluchten omdat huizen niet meer betaalbaar zijn.’

Er moet een radicale ommezwaai komen in het Vlaamse beleid. ‘Brussel mag politieke hoofdstad van Vlaanderen blijven, maar moet niet de administratieve hoofdstad blijven.’ De Vlaamse regering moet voor Va&W stoppen om hun ambtenaren naar Brussel te sturen om te werken. Daarvoor grijpen ze terug naar een slogan van de Vlaamse beweging in de jaren 1970: ‘werk in eigen streek’. De Vlaamse regering kan tienduizenden bedienden uit Brussel weghalen. Dat helpt de files oplossen. Va&W vindt steun voor dat standpunt in een studie van de VUB. De ‘meest fundamentele oplossing is de tewerkstelling te spreiden over de andere steden’, stelt die studie. Ook de vereniging van Trein-,Tram- en Busgebruikers deelt die mening: ‘wij betalen de prijs voor de centralisering in Brussel’. De Vlaamse Leeuw heeft groene klauwen.

VZW De Rand

Een centrale rol in H-V ziet Va&W weggelegd voor vzw De Rand. Een vzw van de Vlaamse regering die actief is in de Vlaamse Rand rond Brussel. ‘Die vzw heeft goed werk geleverd de voorbije jaren, maar mag enkel werken in faciliteitengemeenten en omliggende. Wij willen dat de werking wordt uitgebreid tot heel Halle Vilvoorde.’ VZW De rand volgt volgens Va&W het verkeerde spoor. ‘Ze volgen de logica van Brussel hoofdstad en de uitbreiding van Brussel. De Vlaamse administratie voert de plannen van groot-Brussel uit.

‘H-V wordt langzaam opgeslorpt door het Brussels geheel. De Vlaamse administratie maakt afspraken om de noordrand te gebruiken als Brussels “overloopgebied”. Tot aan Opwijk beschouwt de Vlaamse administratie als verstedelijkt en meertalig gebied. Deze Vlaamse regering is akkoord (sic.) om Brussel uit te breiden tot aan de poorten van Aalst. De meeste mensen weten dat niet.’

Va&W willen samenwerken met de gemeentebesturen in H-V. Ze steunen de oproep van de burgemeesters van Halle en Vilvoorde naar meer financiële middelen en om Halle als centrumstad te erkennen. Schepenen en burgemeesters worden aangeschreven en aangespoord om informatie te delen. Het is de bedoeling succesvolle projecten te delen om het landelijke en groene karakter van H-V te bewaren. Kleine initiatieven die vaak het verschil maken om het groen en Vlaams karakter van de streek te bewaren.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak