fbpx


Politiek

Hannelore Goeman: ‘Stille hoop dat het niet zo erg wordt.’

sp.a ziet lichtpunten, maar blijft kritischMaandag opende minister-president Jan Jambon (N-VA) het Vlaamse parlementaire jaar met zijn Septemberverklaring. Vanuit alle politieke fracties werd hier naar uitgekeken. Iedereen was benieuwd naar zijn analyse van het afgelopen jaar, met de coronacrisis. Iedereen was eveneens benieuwd naar het wervend project dat Jambon zou voorstellen voor de toekomst, met als speerpunt het relanceplan. Doorbraak vroeg reacties op de Septemberverklaring bij de oppositieleiders van sp.a en Groen. Vandaag laten we Hannelore Goeman (sp.a) aan het woord. Grote uitdagingen ‘Ik ben…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Maandag opende minister-president Jan Jambon (N-VA) het Vlaamse parlementaire jaar met zijn Septemberverklaring. Vanuit alle politieke fracties werd hier naar uitgekeken. Iedereen was benieuwd naar zijn analyse van het afgelopen jaar, met de coronacrisis. Iedereen was eveneens benieuwd naar het wervend project dat Jambon zou voorstellen voor de toekomst, met als speerpunt het relanceplan. Doorbraak vroeg reacties op de Septemberverklaring bij de oppositieleiders van sp.a en Groen. Vandaag laten we Hannelore Goeman (sp.a) aan het woord.

Grote uitdagingen

‘Ik ben blij dat mijnheer Jambon erkent dat Vlaanderen voor zeer grote uitdagingen staat. Ik zag in de Septemberverklaring wel een aantal goede zaken aan bod komen. Goede zaken, waar wij overigens al lang op hameren. De regering blijkt extra middelen te willen vrijmaken voor het zorgpersoneel. Er komt ook extra geld voor innovatie en onderwijs. Vlaanderen heeft daar nood aan.’

‘Wij zeggen al langer dat het hier gaat over investeringen die gaan renderen’, vervolgt Goeman. ‘We hebben het dan over economische groei. Ik heb Jambon horen praten over een economie die een transitie moet doormaken: dát is goed voor het klimaat. De investeringen in onderwijs en de economie gaan de hardwerkende Vlaming op termijn ten goede komen. Dat is belangrijk, want ik denk dat nu meer dan ooit is aangetoond dat zij het zijn die  — ook in heel moeilijke tijden — de economie doen draaien.’

Te vaag en ook hiaten

Goeman ziet zowel positieve als negatieve zaken. ‘Er zitten een aantal goede aanzetten in. De vraag is nu hoe ze dit alles gaan concretiseren. Wij vonden wel dat Jambon over een aantal punten vaag bleef. Ik denk dan aan het renovatieplan voor woningen en gebouwen: wat betekent dat concreet? Hij wil de kwaliteit van het onderwijs opkrikken. Zelfde vraag: wat betekent dat concreet? Daar willen we duidelijke antwoorden op krijgen.’

‘Daarnaast zitten er in de uiteenzetting van de minister-president ook wel wat manco’s en hiaten. De coronacrisis heeft een aantal gaten in het Vlaamse dak zichtbaar gemaakt, gaten waardoor het binnenregent. Een aantal van die gaten heeft hij gezien, zoals die bij de welzijnssector en het onderwijs. Een aantal andere gaten zijn blijkbaar aan zijn aandacht ontsnapt. Ik heb weinig gehoord over de wachtlijsten voor mensen met een handicap. Die komen maar zijdelings aan bod, terwijl de toestand daar echt schrijnend is. Ik had gehoopt dat daar iets meer voor uit de bus zou komen, op zijn minst een concreet bedrag.’

Goeman stelt vragen bij de bewering dat de leerachterstand onder controle is. ‘Ik was zeer verbaasd om te horen dat hij poneerde dat de Vlaamse regering er in geslaagd was de leerachterstand te beperken. Daar minimaliseert hij het probleem. Vorige week is er nog een studie verschenen waaruit blijkt dat sommige kinderen tot zes maanden leerachterstand hebben opgelopen. Daar verwachten wij dat er extra actie wordt ondernomen.’

Geen woord over wonen

‘Het grootste manco zie ik echter wanneer het gaat over wonen’, stelt Goeman. ‘Daar heeft de minister-president zo goed als niets over gezegd. We weten dat veel mensen tijdens de lockdown létterlijk de muren zijn opgelopen. De Vlaming droomt meer dan ooit van een eigen woning met tuin of minstens een kwalitatief hoogstaand appartement. We hebben nu gezien dat er een enorme rush op huizen is ontstaan. Hierdoor zijn de prijzen totaal door het dak gegaan. Een eigen woning is bij gevolg voor veel Vlamingen een verre en weinig realistische droom geworden. We zijn verbaasd dat daar met geen woord over werd gerept.’

‘Dit gaat overigens ook zijn weerslag hebben op de huurmarkt’, vervolgt Goeman. ‘Het gaat steeds moeilijker worden voor mensen die zich geen eigen huis kunnen permitteren om een degelijke en betaalbare huurwoning te vinden. We weten allemaal dat wonen een stevige hap neemt uit het budget van de bevolking. Voor ons moet dit écht een prioriteit zijn. We missen hier een duidelijk verhaal en een engagement vanuit de Vlaamse regering. Ik denk dat heel veel Vlamingen hier van wakker liggen.’

Kijken naar Europa

Wat opvalt is dat de regering voor het relanceplan van 4,3 miljard euro rekent op drie miljard Europese steun. Goeman vindt dat op zich geen probleem, maar heeft wel bedenkingen. ‘Laat me duidelijk zijn: ik ben blij dat er vanuit deze regering een positief signaal komt over de meerwaarde die Europa kan brengen. In het verleden werd daar veel negatiever over gesproken. Dat is dus een stap in de goede richting. Maar met die drie miljard doen ze een voorafname op wat er van Europa kan komen. Die discussie moet op federaal niveau nog gevoerd worden en dat bedrag is dus verre van zeker.’

‘Maar stel nu dat dit tegenvalt’, vervolgt Goeman, ‘dan vind ik dat er moet geleend worden. Ik heb minister Diependaele (N-VA) toch horen zeggen dat als het gaat over eenmalige, structurele investeringen die gaan renderen, men op dit moment moet durven lenen. Wij vinden dat wanneer die drie miljard niet uit de bus komt, de Vlaamse regering zich daartoe moet engageren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat die investeringen zichzelf terugbetalen. Dat is toch iets anders dan recurrente uitgaven waarbij je moet zien dat ze in overeenstemming blijven met je normale inkomsten.’

Goeman benadrukt de mogelijkheden die Europa aanreikt. ‘Laat ons vooral als Vlaanderen maximaal gebruik maken van de kansen die Europa biedt. We kunnen daar alleen maar wel bij varen. Maar die kansen ontslaan de Vlaamse regering er natuurlijk niet van om zelf inspanningen te leveren als het gaat over eenmalige structurele overheidsinvesteringen. Het is daarvoor nu écht het moment.’

Niet steeds dezelfde doelgroep bedienen

Hebben jullie voorstellen voor investeringen die voor sp.a prioritair zijn?

‘Wij zijn al heel lang pleitbezorger van een grootscheeps renovatie- en isolatieplan. Je kan hier werken met een terugbetaling via de meter: je krijgt dan een samenwerking tussen de overheid en de energiemaatschappijen die de mensen in staat stelt om het eigen huis te isoleren. We gaan zeker vragen stellen over hoe de regering die renovatie-inspanningen concreet wil aanpakken. Het mag voor ons namelijk niet terug een verhaal zijn van premies en renteloze leningen waardoor het telkens dezelfde mensen zijn die er in kunnen meestappen. Diegenen die er het meeste nood aan hebben vallen zo uit de boot.’

‘Ik kom er steeds weer op terug: wonen is voor ons een absolute prioriteit. De Vlaamse overheid moet nadenken over hoe ze werk kan maken van publieke huisvesting. Hier moeten dringend grootscheepse projecten rond worden opgezet, al dan niet in samenwerking met de privésector. Er moet op die manier een neerwaartse druk op de woningmarkt worden gezet. Wanneer je dat gewoon overlaat aan de markt krijg je wat er vandaag gebeurt en gaan de prijzen exuberant blijven stijgen. Daarbij zet de reguliere markt momenteel te vaak in op high-end-projecten die voor de gewone Vlaming niet betaalbaar zijn. Daar moet een segment onder zitten dat voor de normale hardwerkende Vlaming haalbaar is. Daar ontbreekt het vandaag de dag aan.’

Onderwijs, zorg en digitalisering

Goeman blijft ook het belang van investeringen in onderwijs benadrukken. ‘De besparingen zijn op dit moment gemilderd, maar als ik kijk naar de staat van de schoolgebouwen, naar hoe groot de noden zijn op het gebied van digitalisering, denk ik dat de Vlaamse overheid best een tandje bij kan steken.’

Een andere prioriteit waar Goeman op blijft hameren is welzijn. ‘Iedereen heeft nu wel gemerkt hoe belangrijk een sterk zorgsysteem is. Die 525 miljoen per jaar extra die wordt aangekondigd is zeker een stap in de goede richting, maar ik heb al horen beweren dat er eigenlijk twee miljard nodig is om de noden te dekken. We gaan heel kritisch blijven opvolgen of de inspanningen van de Vlaamse regering wel voldoende zijn.

In zijn Septemberverklaring legt Jambon sterk de nadruk op digitalisering. Ook hier heeft Goeman haar bedenkingen. ‘Ze gaan werken aan een data-nutsbedrijf. Ze willen zorgen voor data die vlot en privacy-bestendig ter beschikking worden gesteld. Dat is prima. In de zorg en het onderwijs valt er veel te doen met slimme data-analyse en een digitaal aanbod. Maar je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat iedereen mee is.’

‘Tijdens de coronacrisis is toch duidelijk gebleken dat níet iedereen mee is’, stelt Goeman vast. ‘Dat moet de regering toch met de neus op de feiten drukken: veel mensen hebben nog steeds geen toegang tot computers, het internet en apps. Daar dien je in een digitaliseringsstrategie rekening mee te houden. Daarnaast moet je ook nog steeds de mogelijkheid hebben om fysieke aansprekingspunten te contacteren om je zaken te regelen. We zijn absolute voorstander van digitalisering, maar laat ons daar niet in doorschieten en zo mensen achter laten.’

Oppositierol

Goeman besluit met haar visie op haar oppositierol. ‘Weet u wat ik belangrijk vind? Dat we als oppositiepartij eerlijk zijn. Wanneer het goed is, moeten we dat kunnen zeggen en kritische vragen stellen over de uitvoering. We hebben nu veel mooie woorden gehoord, maar ze moeten die beloftes ook kunnen waarmaken. De sp.a engageert er zich voor om dit de komende jaren op te volgen. Als het niet goed is, gaan we het ook zeggen en proberen we daar zoveel mogelijk onze eigen alternatieven tegenover te plaatsen. Dat is een constructieve manier van oppositie voeren.’

Het ziet er naar uit dat de sp.a deel gaat uitmaken van de federale meerderheid. Gaan jullie vanuit de Vlaamse oppositiebanken federaal mee druk uitoefenen om bepaalde zaken voor Vlaanderen te bekomen?

‘Wij staan garant voor een goede samenwerking tussen de twee niveaus’, benadrukt Goeman. ‘Ik hoop dat hetzelfde kan gezegd worden van de Vlaamse regering. Ik denk dat het in het belang is van alle Vlamingen wanneer de regeringen elkaar zoveel mogelijk versterken. De sp.a blijft functioneren als één partij, dus natúúrlijk ga ik signalen doorgeven naar het federale niveau. Vanuit mijn rol als oppositieleidster in het Vlaams parlement hoop ik echter vooral dat Vlaanderen zich ook constructief gaat opstellen naar de federale regering. Ik hoop dat er geen vechtfederalisme van komt…’

‘Ik moet zeggen dat ik de toon vandaag redelijk constructief vond, in tegenstelling tot de voorbije weken, waarin toch al een paar schoten voor de boeg werden geserveerd. Dat geeft mij de stille hoop dat het niet zo erg wordt. Maar hier geldt: the proof of the pudding is in the eating.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.