fbpx


Politiek
volksgezondheid

Hardnekkige Frank Vandenbroucke spreekt adviezen GEMS én zichzelf tegen

Blijft vasthouden aan CST en algemene boostercampagneIn een interview in De Morgen gaf Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan vast te willen houden aan het CST. Volgens Vandenbroucke heeft het te vroegtijdig afschaffen van het Covid Safe Ticket geleid tot een verminderde appetijt om een boostervaccin te laten zetten. Daarmee spreekt Vandenbroucke finaal de adviezen van zijn eigen GEMS tegen. En ook de realiteit. En ook zichzelf.  Vandenbrouckes eigen GEMS-adviezen stellen immers dat de burger het CST vooral niet mag percipiëren als een manier…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In een interview in De Morgen gaf Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan vast te willen houden aan het CST. Volgens Vandenbroucke heeft het te vroegtijdig afschaffen van het Covid Safe Ticket geleid tot een verminderde appetijt om een boostervaccin te laten zetten. Daarmee spreekt Vandenbroucke finaal de adviezen van zijn eigen GEMS tegen. En ook de realiteit. En ook zichzelf. 

Vandenbrouckes eigen GEMS-adviezen stellen immers dat de burger het CST vooral niet mag percipiëren als een manier om vaccinatie te verplichten. Vandenbroucke houdt ook geen rekening met het feit dat in die adviezen staat dat het effect van het CST op de boostercampagne niet significant is.

GEMS advies 2021

GEMS-voorzitter Erika Vlieghe haalde op 12 februari 2022 bij Doorbraak nog aan, ter verdediging van het CST, dat de GEMS-adviezen van augustus 2021 en januari 2022 belangrijk zijn. En wat staat in die adviezen? Wij citeren letterlijk uit het GEMS-advies van augustus 2021:

‘Burgers zijn tegen een veralgemeende invoering van het CST, maar zijn voorstander van een geleidelijke uitbreiding naar risico-omgevingen (bijvoorbeeld het nachtleven) waar het gebruik ervan als noodzakelijk wordt beschouwd om de veiligheid te bevorderen. Op een breder niveau geeft het genuanceerde perspectief van burgers aan dat ze zeer attent en kritisch zijn over deze onderwerpen, en daarbij de veiligheid van zichzelf en de mensen om hen heen willen beschermen. Als we willen ervoor zorgen dat de bevolking selectieve verplichte vaccinatie en CST accepteert, zouden ze moeten zijn opgesteld als strategieën om de veiligheid en gezondheid te behouden in plaats van als middelen om de vrijheid te vergroten. Een toenemende vaccinatiegraad is een wenselijke bijwerking van hun introductie, maar mag niet worden gezien als de primaire drijfveer.’

‘De rol en plaats van een CST moet in de eerste plaats worden gepromoot als een instrument voor risicovermindering en veiligheidsverbetering, in plaats van een verborgen verplichting tot vaccinatie of een ‘pas naar vrijheid. Om de perceptie te vermijden dat CST wordt gebruikt als een strategie om mensen te verleiden of zelfs te manipuleren, is het daarom van cruciaal belang om het alleen in risicovolle contexten te gebruiken.’

Let u vooral goed op hoe het CST dus eigenlijk de facto een verholen manier is om u tot vaccinatie te verplichten, maar dat u dat zo  niet mag percipiëren. De echt aandachtige lezer wist dat al.

Brussel

In een later GEMS-rapport van januari 2022 staat een evaluatie van het gevoerde Belgische CST-beleid, waarnaar Vlieghe bij Doorbraak ook verwees. De veralgemeende invoering van het CST had voor Vlieghe vooral te maken met het feit dat de vaccinatiegraad in Brussel te laag was. Echter staat in het rapport van januari 2022 letterlijk:

‘Het implementeren van het CST had geen significant effect op de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld in Brussel, en de negatieve impact op de sociale cohesie is evident. Bovendien vormt het CST een echte moeilijkheid voor de 40% van de Belgen met lage digitale vaardigheden, mensen die geen geschikte telefoon hebben (de Covidsafe-app vereist geavanceerde software) en mensen die om financiële redenen zeer beperkte toegang hebben tot internet (en 3G of 4G).’

De woorden van Frank

Wat zegt Frank Vandenbroucke echter in De Morgen van april 2022?

Vandenbroucke: ‘U mag niet onderschatten hoe belangrijk het CST was als motivatie om zich te laten vaccineren. Zodra het CST niet meer verplicht was, is de vaccinatie stilgevallen. We hebben in België het effect van het CST op de vaccinatie niet heel goed gezien, omdat de vaccinatiecampagne al goed op gang was gekomen zonder die coronapas en we dat ticket ook maar aarzelend hebben ingevoerd. Maar het is bijzonder opvallend dat het einde van het CST samenviel met het einde van de vaccinatiecampagne.’

‘In ieder geval is het jammer dat het CST niet nog iets langer in gebruik bleef, dat had de boostercampagne gesteund. Want in alle eerlijkheid: we hebben te weinig boosterprikken gezet. 61 procent van de hele bevolking is geboosterd, ongeveer 75 procent van de volwassenen. De vervelende waarheid is dat dat objectief te weinig is. Het is een van de redenen waarom ik het CST nog niet meteen zou weggooien. We zijn veel te zelfgenoegzaam over de resultaten van de boostercampagne. Die zijn niet goed genoeg.’

Vandenbroucke spreekt zichzelf dus niet alleen tegen in eenzelfde lijn van argumentatie (‘CST is belangrijk als motivatie, maar we hebben het effect ervan niet heel goed gezien’). Hij ziet niet in dat in zijn eigen GEMS-rapporten het effect van het CST zelf al geminimaliseerd wordt. Bovendien blaast hij in het interview de enige relevante lijn van verdediging op die de GEMS had uitgetekend, namelijk dat het CST gewoon een manier is om mensen te verplichten het vaccin te laten zetten, maar dat dat niet zo mag worden gepercipieerd door de bevolking.

Vijftigplussers en risicogroepen

Het belang van vaccinatie en CST, wordt even verder in het interview met Vandenbroucke ook gewoon door hemzelf geminimaliseerd. Immers, in zijn eigen woorden in De Morgen:

Vandenbroucke: ‘Het blijft een moeilijke koers. Ook omdat we nog niet helemaal zeker weten welk vaccinatiescenario we het komende jaar moeten volgen. Er komt wellicht een tweede booster voor onder meer zorgpersoneel en ouderen, maar er is twijfel over een nieuwe prik voor de hele bevolking. Wat ik vervelend vind is dat alle Europese landen weer hun eigen ding doen. Dat creëert verwarring. Als we samen vaccins aankopen en marktvergunningen uitdelen, laat ons dan ook samen bepalen hoe we die vaccins gebruiken.’

‘Ik ben niet getrouwd met het CST. Het gaat mij om het idee dat je voor elkaar zorgt. En het CST laat toe dat ook kwetsbare mensen kunnen blijven rondlopen als er veel virus rondgaat. De vraag is of je inzit met kwetsbare mensen. De socialisten wel.’

Vandenbroucke keert zich in het bewuste interview niet alleen af van de voorzichtigheid die zijn eigen GEMS-adviezen prediken. Belangrijker is dat hij het ontbreken van een solide wetenschappelijke basis voor een veralgemeende vaccinatieverplichting negeert. En dat hij dat toch zelf moet beseffen. Hij zegt immers dat er ‘twijfel is over een tweede booster voor de hele bevolking.’

Jean-Michel Dogné

Dat de vaccins niet voor iedereen op gelijke manier nodig zijn, weet de Belgische vaccinveiligheidsexpert van het Europees Geneesmiddelenagentschap Jean-Michel Dogné, in een interview met Doorbraak Magazine helder uit te leggen. De boosters blijven net als de basisvaccinatie maar een beperkte tijd efficiënt, zo zegt Dogné. ‘Met deze Omicronvariant is er vanaf 18 tot 50 jaar weinig meetbaar efficiëntie-effect voor de booster, net als bij de 12 tot 17-jarigen. Vanaf 50 jaar is er een statistisch significant voordeel aan boosteren.’

Hoewel Dogné zelf voorstander is voor een veralgemeende vaccinatie van de hele bevolking, benadrukt hij in het Doorbraak-interview expliciet dat de keuze vooral vrij en geïnformeerd moet zijn. En dus dat de vaccins vooral nuttig zijn voor de tijdelijke bescherming van twee doelgroepen: vijftigplussers en mensen met risicofactoren.

Wintermanifest

Dat Vandenbroucke niet luistert naar de hoorzittingen die dankzij het Wintermanifest hebben plaatsgevonden in het parlement, en waar slechts weinigen het CST verdedigden, is één zaak. Kwalijker wordt het wanneer Vandenbrouckes ‘eigen’ wetenschapper Emmanuel André tijdens die hoorzittingen hetzelfde claimt als Jean-Michel Dogné, namelijk dat vaccinatie vooral nuttig is voor vijftigplussers, en Vandenbroucke dat niet meeneemt in zijn evaluatie van het CST. Ook negeert Vandenbroucke straal dat een flink deel van de bevolking ondertussen al een vorm van natuurlijke immuniteit heeft, al dan niet in combinatie met immuniteit door vaccinatie, zoals Jean-Michel Dogné ook aanhaalt in Doorbraak Magazine.

Vandenbroucke wil alleen staan in zijn koppige verdediging van het CST en van de onbeperkte heilzaamheid van deze generatie covidvaccins. Zelfs voormalig GEMS-voorzitter Erika Vlieghe geeft in de mainstreammedia nu te kennen dat ze geen voorstander is van een vaccinatieverplichting (‘Ik was nooit een voorstander van verplichte vaccinatie voor iedereen, zeker niet in zo’n vroege fase wanneer je met een nieuw vaccin werkt’), en dat het CST vooral een politieke beslissing was (‘Het was aan politici om te beslissen hoever zij willen gaan in het opgeven van onze grondrechten’), zoals opgetekend in Knack van 23 maart 2022.

Dat hij als socialist mensen wil beschermen, zou Vandenbroucke kunnen sieren. Maar de realiteit staat in de weg. In 2021 was er in België alleen significante oversterfte in de herfst, oversterfte die het CST niet heeft weten voorkomen. En in het minder gevaccineerde Brussel, waar een veralgemeende invoering van het CST bepleit werd zoals in Frankrijk om de zwakkeren te beschermen, was er in heel 2021 ondersterfte tegenover de pre-pandemische periode 2017-2019.

Christophe Degreef