fbpx


Politiek

Helaas heeft Bart De Wever gelogen – maar er is hoopislam

Ik kan me voorstellen dat heel wat lezers dit artikel knarsetandend beginnen te lezen. ‘Waarom valt het Vlaams Belang de N-VA aan?’, krijg ik niet zelden te horen. Ik heb daar begrip voor, maar het is nu eenmaal zo dat broedertwisten altijd de felste zijn, en bovendien is het eigen aan een gezonde democratie dat partijen elkaar bekritiseren.

Dat geldt zeker voor ons als oppositiepartij, en bovendien staat partijen die elkaar zwaar bekampen niets in de weg om na de verkiezingen een coalitie te vormen. Zie maar naar hoe de N-VA in talloze gemeenten bestuurt en regeert met sp.a, Open Vld en/of CD&V (terwijl overigens in 16 van die gemeenten N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid hebben). Die traditionele partijen hebben echter vaak lelijke dingen gezegd over de N-VA en haar politici, ook onder de gordel en ad hominem. 

In een eerder ideologisch dan politiek interview in De Zondag (19 mei 2019), valt Bart De Wever het Vlaams Belang aan. Ten overvloede: dat moet uiteraard zeker kunnen, in een gezonde democratie is dat normaal. Maar de waarheid heeft haar rechten: wanneer stropoppen worden gebouwd of leugens worden verteld, dan moet dit worden weerlegd, zeker wanneer het over fundamentele kwesties gaat. Bij dezen.

‘Dark’

Ten eerste papegaait De Wever De Morgen-journalist Bart Eeckhout door het Vlaams Belang als ‘dark’ (donker, zwart, slecht) te brandmerken. Na deze kwaadwillige aanzet praat De Wever de typisch linkse, politiek correcte leugens over het Vlaams Belang na. Geheel feitenvrij beweert hij het volgende:

‘(…) Het VB ziet identiteit als een absolute waarde.
Geef eens een voorbeeld.
Een moslim kan volgens mij perfect tot de Vlaamse gemeenschap behoren, als die zich tenminste wíl identificeren. Het VB gelooft dat niet. Als Filip Dewinter de koran een license to kill noemt, dan wil hij de islam verbieden. Ik zal nooit iemand vervolgen omdat die niet in mijn plaatje past. Jij hoeft niet te geloven in de waarden van de verlichting. Je moet die wel respecteren in het publieke domein. Wie een hoofddoek wil dragen, mag dat van mij. Maar die persoon moet wel aanvaarden dat dat niet kan achter een overheidsloket. Dat is de neutraliteit van de overheid.
Kan een hoofddoek ooit deel uitmaken van onze identiteit?
Dat kan. Ik durf dat niet uitsluiten. Een identiteit is namelijk het gevolg van een dialoog tussen veel mensen. Ik heb maar één stem. Ik hoop van niet, want ik geloof in een seculiere samenleving.’

Deze bewering wordt met de grond gelijk gemaakt door ons partijprogramma, heel wat van onze parlementaire tussenkomsten en toespraken en vele van mijn artikelen, maar dat deert De Wever kennelijk niet. Omdat de waarheid haar rechten heeft en we geen week meer verwijderd zijn van de verkiezingen van 26 mei, voel ik me genoodzaakt om deze leugenachtige beweringen punt voor punt te weerleggen:

  • Wij willen de islam niet verbieden, wij willen de erkenning en subsidiëring van de islam intrekken en uitingen zoals de hoofddoek, Koranscholen en moskeeën aan banden leggen. Wij willen immers de voortschrijdende islamisering – d.i. het steeds islamitischer worden van onze samenleving, van onze straten, wijken, scholen, gevangenissen… – stoppen en keren. Daartoe zal ook de massa-immigratie van moslims moeten worden gestopt. Michael Freilich hoort het niet graag, maar onder Theo Franckens asiel- en migratiebeleid zijn er tienduizenden moslims met antisemitische opvattingen België binnengekomen. Lees gewoon de onderzoeken daarnaar in herkomstlanden als Syrië, Irak en Afghanistan, alsook in België en Europa inzake de hier geboren moslims, en je weet genoeg (wat dat betreft is de focus van de N-VA op Palestijnse asielzoekers potsierlijk, want Palestijnse moslims verschillen niet wezenlijk van moslims afkomstig uit andere islamitische landen in de regio).
  • Wij willen dat de totalitaire islamitische doctrine fundamenteel, duurzaam en breedgedragen wordt hervormd, zodat de islam wél aanspraak kan maken op onze felbevochten, kostbare en kwetsbare vrijheid van religie. Zolang de Koran (volgens de islam is die eeuwig, één en onveranderlijk) inderdaad een ‘license to kill’ is; zolang de jihadistische profeet Mohammed als na te volgen rolmodel geldt (Hadith); zolang de sharia of islamitische wet een fundamenteel onderdeel is van de islam, is dat echter onmogelijk. Vrijheid van religie voor de islam leidt immers vroeg of laat tot het verdwijnen van die vrijheid (en van onze andere vrijheden).
    Ik heb er overigens een hard hoofd in dat de islam fundamenteel kan worden hervormd, maar alleszins moeten we ex-moslims en oprechte moslimdissidenten en islamhervormers steunen in hun moedige strijd. En als er dan toch moet worden gesubsidieerd, geef ons belastinggeld dan niet aan moskeeën en imams maar geef – een kleine fractie daarvan – aan organisaties van moedige ex-moslims en aan oprechte islamhervormers die, ook in onze contreien, worden geïntimideerd en doorgaans met dood worden bedreigd door moslimfundamentalisten.
  • Het Vlaams Belang gelooft dat iemand die zich weliswaar ‘moslim’ noemt maar toch essentiële, fundamentele leerstellingen en fundamenten van de islam verwerpt (o.m. sharia en jihad), en daardoor dus de facto een slechte moslim of zelfs een afvallige is, wel degelijk tot onze Vlaamse gemeenschap kán behoren. Echter, en dat is helaas ook mijn persoonlijke ervaring, is het bijzonder problematisch dat dit soort ‘gematigde moslims’ doorgaans nauwelijks tot geen zelfkritiek heeft en geen enkele kritiek op de islam duldt (de fout of schuld ligt altijd bij een ander).

In dat verband, ter toelichting van deze drie punten, schreef ik jaren geleden een uitgebreid stuk op Doorbraak: ‘Pleidooi voor een nieuwe Koran’. Want zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden.

De Wever over de hoofddoek

Verder ben ik ook gedegouteerd – en ik niet alleen – over wat De Wever over de hoofddoek zegt. Waarom immers zegt De Wever dat hij ‘niet durft uit te sluiten’ dat ‘de hoofddoek ooit deel uitmaakt van onze identiteit’? Waarom is De Wevers antwoord in De Zondag op de vraag over de hoofddoek zo mak en summier? Waarom heeft De Wever op die vraag niet geantwoord dat de islamitische hoofddoek een eeuwenoud symbool van vrouwenonderdrukking en totalitarisme is dat hier simpelweg niet thuishoort? (Ik mag hopen dat hij dat als historicus toch weet?) De Wever suggereert eigenlijk dat via een toekomstige moslimmeerderheid in Vlaanderen de hoofddoek straks deel kan uitmaken van ‘onze’ identiteit. Je zal maar N-VA’ster Darya Safai zijn en dit lezen. Ik schreef het immers al eerder: de islamitische sluier, van welk allooi ook, is in wezen een gecombineerde Jodenster + swastika.

Niet tegen de islamisering

Helaas ligt dit wel in de lijn van hoe De Wever zijn recente boek Over identiteit in de markt heeft gezet, namelijk ‘tegen identitair rechts’, en niet ‘tegen de islamisering’ of ‘tegen de identitaire islam’. In het Antwerpen van burgemeester De Wever kon recent nog de identitaire (i.e. fundamentalistische) islamprediker Saoud Khadjé gewoon zijn gang gaan op de islambeurs ‘Medina Expo’. Een week geleden reageerde Zuhal Demir als door een wesp gestoken omdat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haar confronteerde met het feit dat Vlaamse N-VA-ministers de voorbije regeerperiodes meer dan 700.000 euro subsidie hebben uitgekeerd aan Milli Görüs-moskeeën (terwijl Demir zelf stelt dat Milli Görüs antidemocratisch is en de sharia wil invoeren).

Identiteit als ‘een absolute waarde’?

De Wever beweert dat ‘het VB identiteit als een absolute waarde ziet’. Bepaalde aspecten die deel uitmaken van onze identiteit zien wij inderdaad als onaantastbaar, zoals de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Daarover schreef ik recent een opiniestuk in Knack, waarvan de iets volledigere versie op Doorbraak is verschenen. Wie dus het verschil wil kennen tussen de N-VA en het Vlaams Belang inzake de islam, moslims en mensen met een migratieachtergrond, raad ik aan dit artikel grondig te lezen: ‘De lat van het inclusief nationalisme ligt veel hoger bij Vlaams Belang dan bij N-VA’.

Cijfers en feiten

Wij hebben de N-VA regelmatig en fel bekritiseerd, met name inzake de desastreuze asiel- en migratiecijfers en het nog altijd veel te softe beleid inzake integratie en islamisering. Wij hebben dit altijd gedaan op basis van cijfers en feiten. Ik vind het laag-bij-de-gronds dat De Wever nu het Vlaams Belang aanpakt op zo’n leugenachtige manier. Het doet me denken aan een debat in 2015, toen De Wever in De Zevende Dag tegen Tom Van Grieken fulmineerde dat het Vlaams Belang zou aansturen op ‘een derde wereldoorlog’. Potsierlijk.

Verkiezingsmodus

Maar de verkiezingsmodus, zeker met de huidige peilingen, doet heel wat politici de pedalen verliezen. Op de hoge scores van het Vlaams Belang op schooldebatten en bij jongeren, wist Peter De Roover niks beters te verzinnen dan dat ‘het eigen is aan jonge mensen’ om voor ‘eenvoudige oplossingen’ te kiezen. Maar als de verklaring zo simpel zou zijn, waarom stemden jongeren vroeger dan wél veel meer voor de traditionele partijen?

De rest van De Roovers uitleg was nog potsierlijker, namelijk: ‘Een extreemrechtse partij heeft gemiddeld zo’n 10% van de stemmen. Dit is een correctie op de verkiezingsnederlaag in 2014 toen Vlaams Belang amper 5,9% behaalde.’ Los van het feit dat wij niet ‘extreemrechts’ zijn – ook De Roover gebruikt nu kennelijk dat soort linkse, politiek correcte strijdtermen om ons te brandmerken – zou hij beter ook eens de hand in eigen boezem steken. De torenhoge scores van zogenaamd ‘extreemrechts’ in andere landen — denk aan de Lega met de superpopulaire Matteo Salvini in Italië — vertellen onmiskenbaar een heel ander verhaal.

Ook Theo Francken ging compleet in overdrive. Afgelopen zondag ging hij campagnevoeren in Ninove ‘tegen het Vlaams Belang’. Daar verkondigde hij dat een stem op het Vlaams Belang ‘niet nuttig‘ is in de ‘Belgische democratie’. In de Belgische democratie? Hoe kun je als democraat nu zoiets zeggen? In een gezonde democratie zijn oppositiepartijen niet alleen nuttig maar ook broodnodig.

Nieuw asielcentrum voor gehandicapten

Gisterenavond kwam De Wever dan plots in Iedereen kiest (VRT) met een openhartig verhaal inzake de opmars van het Vlaams Belang: ‘Er is veel te veel binnen gekomen op veel te korte tijd. De mensen pikken dat niet, ze worden boos. Ik krijg op de markten vragen waar ik niet op kan antwoorden. Mensen vragen waarom er wachtlijsten zijn voor gehandicapten, terwijl Maggie De Block een asielcentrum voor gehandicapten opent.’ Onze petitie tegen en bezettingsactie van dat nieuwe asielcentrum voor gehandicapten in Deurne, nota bene vlakbij De Wevers woning, heeft blijkbaar een grote impact gehad. Ik maak mij sterk dat De Wever allicht goed genoeg beseft dat het Vlaams Belang de enige partij is met wie de N-VA dit onrechtvaardige ‘eigen volk laatst’-(asiel)beleid zou kunnen stoppen. Maar helaas: toen wij in de Antwerpse gemeenteraad de – nota bene uiterst laagdrempelige – motie indienden die het N-VA-OpenVld-sp.a-stadsbestuur aanspoort om er bij de federale regering op aan te dringen dit asielcentrum niet te openen, stemde de hele Antwerpse NVA-fractie tégen.

Hoopvol

Dit gezegd zijnde ben ik zeer hoopvol: als we de peilingen mogen geloven verliest de N-VA niet zo heel veel, en het Vlaams Belang wint veel. Langzaam maar zeker smelten in Vlaanderen de traditionele partijen weg. Dat betekent dat ‘rechts’ en Vlaams-nationalistisch Vlaanderen groter wordt, en volgens mij is het slechts een kwestie van tijd – maximaal een tiental jaar – alvorens het Vlaams Belang en de N-VA (en eventueel een nieuwe, derde, niet-politiek correcte partij) in heel Vlaanderen samen 51% halen. De vraag is dus niet óf het cordon sanitaire sneuvelt, maar wannéér. En wanneer dat gebeurt, dan kan er eindelijk een broodnodige Vlaamse onafhankelijkheidsregering worden gevormd.

Sam van Rooy is gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Antwerpen en staat op de vierde plaats voor het Vlaams Parlement in Antwerpen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.