fbpx


Niet gecategoriseerd

Hersenvlucht naar Vlaanderen bestaat
Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Parisbas Fortis, nam in zijn lezing de toestand van Europa en België door. Demografie blijft een grote uitdaging voor Europa. Dat België zich onvoldoende voorbereidt op deze vergrijzingsgolf is reeds langer gekend maar wat opviel bij de lezing van De Keyzer is dat vooral Duitsland in een lastige situatie verzeild is geraakt. De vergrijzing die plaatsvindt in de grootste economie van Europa vangt namelijk, zo leerden we, sneller aan dan in de meeste andere landen. Waar de vergrijzing in de VSA en Frankrijk pas rond 2100 sterk om zich heen zal grijpen, zijn Duitsland en Japan reeds op de demografische terugweg. Een ander probleem dat zich stelt gaat over de mate waarin landen afhankelijk zijn van gas en olie uit het buitenland. Via grafieken toonde de hoofdeconoom van BNP Parisbas Fortis aan dat Europa voor energie steeds meer aangewezen zal zijn op import uit andere werelddelen. Een probleem dat zich in de Verenigde Staten niet zal stellen. Door het gebruik van schaliegas zal de VSA de komende decennia juist minder afhankelijk zijn van import. Dit zal de nodige geopolitieke gevolgen met zich meebrengen.

Ofwel rijk zijn, ofwel snel groeien

Europa moet volgens De Keyzer meer dan ooit inzetten op structurele hervormingen. Het probleem is echter dat de positieve gevolgen van deze hervormingen pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Zo heeft Spanje nood aan een beter onderwijssysteem. De vruchten daarvan kunnen echter pas op langere termijn geplukt worden. Het is daarbij nog maar de vraag of Spanje het zich kan veroorloven nog meer schulden aan te gaan om zulk een onderwijsproject te financieren. Een budgettaire stimulus, waarbij de economie wordt aangejaagd door meer overheidsbestedingen, zag hij niet als een oplossing. Het verbeteren van de concurrentiekracht en het doorvoeren van structurele hervormingen – allebei sterk van toepassing op België – zijn de hefbomen waarmee we op termijn uit de crisis zullen geraken. ‘De lange termijn begint vandaag’, aldus De Keyzer.

Omgekeerde braindrain naar Vlaanderen

Chris Buyse, CFO van Thrombogenics, zag echter ook positieve signalen op de korte termijn. Buyse, in 2012 nog verkozen tot CFO van het jaar, wees op de potentie van biotechnologie in Vlaanderen. Sterker nog, deze nieuwe technologiesector zorgt nu al voor een omgekeerde hersenvlucht of braindrain. Zo vernamen we dat onderzoekers uit Stanford afzakken naar Leuven om zich bij het Vlaamse team te voegen. Thrombogenics gelooft dat de biotechnologie nog sterk kan groeien, zeker met de steun die het bedrijf geniet van de Vlaamse overheid. Thomas Leysen liet als voormalig VBO-voorzitter dan weer verstaan dat de financiële wereld kan leven met de invoering van een Tobintax (een belasting op valutatransacties).

Een goed moment dacht Guillaume Van Der Stighelen om het ruimere Belgisch belastingsysteem aan de kaak te stellen. Volgens de marketeer worden lonen aan de ene kant te sterk belast en is het huidige fiscaal beleid er anderzijds op gericht om de verkoop van bedrijven te stimuleren.

Van Der Stighelen pleitte dus onrechtstreeks voor het invoeren van een hogere meerwaardebelasting op de verkoop van bedrijven. De moderator van dienst riep te snel het debat dat zich ontspon tussen Leysen en Van Der Stighelen een halt toe. Het was jammer dat de gespreksleider het standpunt van Prof. Emeritus Walter Daems niet aanhaalde. Die vindt een nultarief of zeer laag tarief van meerwaardebelasting bij verkoop een absolute voorwaarde voor de start van technologiebedrijven. Wat ons dan gelijk weer bij het Vlaamse succesverhaal van Thrombogenics zou hebben gebracht.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Lawrence Urbain

Lawrence Urbain werkt als Economiscch adviseur

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.