Economie

Het foute Klimaatplan

1 december was het zover, het Vlaams Klimaatpact werd boven de doopvont gehouden. Wat daarin te lezen staat, zou ons allemaal erg ongerust moeten maken. Werkelijk álle partijen (op het Vlaams-Belang na) zullen bereidwillig onze welvaart verkwanselen en onze energiebevoorrading niet alleen onmenselijk duur maken, maar ook nog eens onbetrouwbaar bovenop. 

Op het klimaat of onze CO2-uitstoot gaan de genomen maatregelen geen enkel effect hebben, op uw portemonnee des te meer. Energiewende 2.0 staat in de steigers. Energiearmoede, black-outs ,energiebevoorradingsproblemen en windzwendel het zit er allemaal aan te komen. 

Ongeveer 500 aanwezigen tekenden present op deze ‘Vlaamse klimaat- en energietop’. The usual suspects, ambtenaren, belanghebbende groepen (zoals Greenpeace, BBL, 11.11.11, etc.) en naar subsidies hengelende groene ondernemers. Allemaal kwamen ze luisteren om te weten waar ze hun subsidiedossiers konden indienen en bij welke minister ze daarvoor moeten aankloppen. Indien hun sprookjes geen ‘happy end’ kennen, zullen zij daar alvast geen boterham minder door eten. De rekening schuiven ze wel door naar de modale burger die niet aanwezig was en die ook niets gevraagd werd. Klimaatpolitiek heeft wereldwijd een 4 miljard euro omzet per dag. Dat is 1500 miljard per jaar wat zoveel is als de volledige internethandel in de wereld. Daar willen er uiteraard velen een graantje van meepikken. 

Klimaatverkleutering

Over het verloop kunnen we kort zijn. Het was een goed geplande en georkestreerde klimaat- en energieshow. Aan elkaar gepraat door Indra De Witte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. Alle sprekers en politici hadden hun voorgekauwde boodschap bij. Geen debat, geen deftige vragen, geen enkele kritische noot. De manier waarop de boodschappen gebracht werden en het puzzelstukje dat knullig in elkaar werd gezet was tenenkrullend en getuigde van een verregaande verkleutering. Er werden al lachend en grappend achteloos een paar miljarden weggegooid.

Even was er wat opschudding toen een groepje ecofascisten van Climaxi tijdens de toespraak van minister Joke Schauvliege nog meer geld kwamen vragen. Joke kreeg de ‘greenwash award’. Want Joke doet volgens die gesubsidieerde bende niet genoeg om de wereld en het klimaat te redden. Joke bleef kalm en het publiek kon de démarche maar matig smaken. Case closed.

In een normale maatschappij vertegenwoordigen politici hun kiezers, de consumenten. Niet zo in het Vlaanderen van 2016. Onze Vlaamse politici hebben onverkort de kant van de multinationale producenten hun consultants en de klimaatdoemprofeten gekozen. Stuk voor stuk waren al hun zogezegde experten dus ofwel ideologisch ofwel financieel gebonden aan het hernieuwbare energieverhaal. Dat is dan democratie in Vlaanderen anno 2016. Dat mag verontrusten. Onbetaalbare elektriciteit, het is een bewuste keuze van uw politici, vergeet dat vooral niet. Want het kan goedkoper. 

Vorige week stemden de Zwitsers in een landelijk referendum massaal om de kerncentrales open te houden. Verstandige beslissing van die Zwitsers. Democratische beslissing ook, want iedereen kon een stem uitbrengen. In Vlaanderen is alles in achterkamers en met de ‘ons kent ons’-mentaliteit in een zogenaamd beleid gegoten. Andere meningen waren niet gewenst. Democratisch deficit in 2016. Weerom sterk staaltje kracht van verandering! 

Pact zonder effect op klimaat

Het Vlaamse klimaatpact zal eerder impact hebben op onze welvaart dan op het klimaat. Dat wil ik in vijf punten aantonen.

(1)    President-elect Trump zal naar alle waarschijnlijkheid alle geld (13 miljard dollar) voor geldverslindende en subsidieverslaafde klimaatorganisaties droogleggen. Ook zal hij Obama’s klimaatplan CPP (clean power plan) naar de prullenmand verwijzen. Dat plan zou volgens Columbia business professor en klimaatalarmist Geoffrey Heal tot wel 5000 miljard dollar gekost hebben. Jaarlijks tussen 42 miljard en 176 miljard had de VS moeten investeren om 80% CO2-reductie te verkrijgen tegen 2050, volgens zijn berekeningen. Dat gaat nu niet door.

Trump is van plan volop fossiele brandstoffen uit de grond halen. Goedkope energie, dat is een enorm concurrentieel voordeel. De miljoenen goedbetaalde jobs zullen de VS een boost geven. Daar kan Europa niets tegenover zetten. 

(2)    Bovendien bouwt de rest van de wereld kolencentrales alsof haar leven ervan afhangt, elke tien dagen gaat er een kolencentrale open in China. In totaal zijn dat bijna 2400 kolencentrales wereldwijd tegen 2030! Ontwikkelings- en de BRIC-landen willen energie om hun bevolking welvaart te schenken. Elk minimaal effect dat Vlaanderen zou hebben in een reductie van menselijke CO2 is zo duizendvoudig tenietgedaan. Elk jaar komt er één Brazilië bij aan energievraag op onze planeet. Cijfers die doen duizelen. 

(3)    Er is een nucleaire renaissance aan de gang. En ook hier trekken landen zoals India en China de kar. Investeerders en miljardairs zoals Bill Gates met zijn TerraPower, Richard Branson, Nathan Myrhvold, zetten er sterk op in. Ze worden volop gesteund door klimaatwetenschappers zoals James Hansen en andere vermaarde energiespecialisten. Vooraanstaande Amerikaanse ecologisten en voormalige tegenstanders van kernenergie hebben een documentaire Pandora’s promise gemaakt om hun nog niet overtuigde bevrienden milieuactivisten te overtuigen van de nucleaire oplossing. Ook de Russen met hun nucleair bedrijf Rosatom gaan enorm vlug in hun ontwikkelingen. 

(4)    Meer en meer wetenschappers verzetten zich tegen windmolens. Zoals een paper van dertien Zweedse wetenschappers van de Swedisch Royal Academy of Sciences aangeeft. Het is geldverspilling en moet onmiddellijk worden gestopt. China is ondertussen al gestopt en keurde geen vergunningen meer goed voor windmolens. In Europa is er het McKinsey-rapport dat onomwonden stelt dat de nucleaire weg gewoon de meest rendabele is. Wil Europa het door de groene bewegingen optimale hernieuwbare traject bereiken, dan moet er tegen 2050 niet minder dan 6600 miljard euro worden uitgegeven. Waanzinnige cijfers. De recente studie van Hopkirk en Ferroni stelt dat er meer energie en kapitaal in zonnepanelen gaat dan er ooit kan uitkomen. Dat ligt in lijn met wat Stanford-academici Koningstein en Fork zeggen. De huidige stand van zaken in hernieuwbare energie doet de CO2-uitstoot stijgen en niet afnemen.

(5)    Energieopslag is nog zo’n uitdaging. Het grote wonder van de batterij. Zonder opslag hebben wind- en zonne-energie geen toekomst. Maar wie denkt dat batterijen snel een oplossing gaan bieden, is eraan voor de moeite. Indien alle batterijen geproduceerd in één jaar bij elkaar worden gezet, kunnen die vandaag de dag Duitsland 30 minuten van elektriciteit voorzien – dertig dus, een half uur. De EROI (energy return on investment) van hernieuwbare energie met energieopslag in batterijen is zo laag, dat er niet genoeg surplus-energie overblijft om onze moderne samenleving te bevoorraden.

Ondanks al die bezwaren en rapporten, willen de Vlaamse politici doorgaan met deze waanzinnige plannen, en dat allemaal om het zogezegde Parijse Klimaatakkoord na te leven. Een akkoord waar de woorden, ‘verplichting, boete en aansprakelijkheid’ niet in voorkomen. U kan nog geen gsm-abonnement afsluiten zonder dat die woorden in uw contract staan. Het woordje ‘voluntary’ vrijwillig, dat staat er veertien maal in. Weet dus dat uw politici dit ofwel niet hebben gelezen ofwel liegen.

Jan Jacobs

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Jan Jacobs?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans