fbpx


Cultuur, Ethiek, Politiek, Religie

Het is niet niks…‘Zich verslikken in zijn ochtendkoffie’ bij de lectuur van een of ander artikel in de zelfverklaarde kwaliteitskranten is een afgezaagd cliché. Dus hiermee wens ik mijn stukje niet te beginnen. Wel met dit: ‘Je voornaam en geslachtsregistratie aanpassen bij de burgerlijke stand’. (https://justitie.belgium.be/sites/default/files/trans_a5_nl.pdf)

Innerlijke overtuiging

Ja, het is niet niks…. zo elke dag geconfronteerd te worden met een ‘voornaam en/of geslachtsregistratie die niet aansluiten bij je innerlijke overtuiging’.

Wat zal het volgende zijn? Even gissen… hoe lang zou het nog duren vooraleer een of andere snuggere geest op justitie komt aandraven met een voorstel ter bestrijding van pakweg ageism, met dit als resultaat :

Het is niet niks, elke dag geconfronteerd worden met een geboortejaar en/of een leeftijds­registratie die niet aansluiten bij je innerlijke overtuiging. Daarom hebben we met deze nieuwe wet de mogelijkheid gecreëerd om op een laagdrempelige wijze je geboortejaar en/of leeftijd te laten aanpassen.

Eindelijk bevrijd van kwalijke belemmeringen in de beleving van hun ware identiteit en hun gevoelsmatige leeftijd zullen bejaarde dames mini-jurkjes kunnen dragen en lonken naar oudere heren die op aangepaste skateboards voorbij suizen luisterend naar Billie Eilish (ik heb het moeten opzoeken hoor: geen flauw benul wie dat is).

Koen Geens

Het zal je maar overkomen dat de realiteit niet strookt met je overtuiging of je wensdromen. Gelukkig is er dus de FOD Justitie om die problemen uit de weg te ruimen. Het is niet niks, als minister je handtekening moeten plaatsen onder zulke teksten. Zeker wanneer je, zoals Koen Geens, veel te nuchter en te slim bent om er zelf in te geloven. Hij neemt ons in de maling, daar ben ik vrij zeker van.

Maar als minister moet je inderdaad soms ingaan tegen je innerlijke overtuiging. Ook als koning kan je dat meemaken, daar zijn voorbeelden van. Maar daar ligt de zaak minder moeilijk. Ten eerste kiest men er niet voor om koning te worden. Je wordt het door geboorte, dat is een geldig excuus. Ten tweede moet men überhaupt een overtuiging hebben.

Innerlijk een vogel

De menselijke fantasie is een wonderlijk iets. Men kan zich van alles inbeelden, zeker onder invloed van psychotrope stoffen zoals LSD. Zelfs ik, die nog nooit wat anders tot zich genomen heb dan enkele glazen wijn of bier, zou wel heel graag een vogel willen zijn. Ja, echt waar lieve lezers, zoals in het liedje:

Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn
Een mooie vogel in de lucht
Met pluimen, poten en een vlucht
En alle kleuren van de regenboog….

Of een ongewerveld zeedier, zoals de Beatles zongen:

I’d like to be under the sea
In an octopus’ garden in the shade (…)

Oh what joy for every girl and boy
Knowing they’re happy and they’re safe

Nog een kinderdroom: de onderwaterwereld als ‘safe space’, een prettige illusie voor kleine meisjes en jongetjes, zoals de tekst exact verwoordt. Ik besef ook wel dat het ondraaglijk reactionair is om te spreken van ‘girls & boys’, dat achterlijk binair denken dat niet strookt met de hedendaagse modieuze, pardon: odieuze onzin. Reden genoeg om nooit meer op de politiek zogezegd correcte staatsradiozender de Beatles te draaien…

Overtuiging

We noteren dus dat geslacht slechts een overtuiging is. Aldus het officiële standpunt van de FOD Justitie in België, maar ook in Nederland heeft men groot respect voor allerlei overtuigingen en wensdromen die een ongemakkelijke verhouding hebben met de realiteit. Nederlandse gemeenten zijn verplicht een ‘archeologische waardenkaart’ op te stellen. Op die kaart staat waar mogelijk archeologische vondsten in de ondergrond te verwachten zijn.

Dit leidde in januari 2010 tot een probleem met de ‘bevindelijk gereformeerden’ in Staphorst. In het rapport, opgesteld in opdracht van de gemeente, was sprake van het ontstaan van zandruggen miljoenen jaren geleden. Dit strookte echter niet met de ‘innerlijke overtuiging’ van de fracties van ChristenUnie en SGP in Staphorst. Het rapport moest worden aangepast. Immers, beide partijen wilden graag dat ook de Bijbelse visie over de leeftijd en het ontstaan van de aarde aan bod kwam. Zo zei raadslid Klaas Harke (ChristenUnie): ‘Wij gaan samen met een groot deel van de bevolking in deze gemeente uit van een jongere aarde. Waarom zou dat niet in een gemeentelijk rapport verwoord worden?’.

Volgens het raadslid was ook in het Darwinjaar 2009 ‘aandacht voor beide visies’, een eufemisme waaronder men moet verstaan: ‘onze innerlijke overtuiging primeert’. Vermelding van archeologische vondsten van 1400 jaar terug, botsen niet met de ‘innerlijke overtuiging’ van ChristenUnie en SGP in Staphorst. Immers, ik las heel lang geleden in een essay van Bertrand Russell dat de Ierse bisschop James Ussher (1581-1656) aan de hand van de tijdstippen van Bijbelse gebeurtenissen en het boek Genesis het moment beweerde berekend te hebben waarop de schepping had plaatsgevonden. Hij kwam daarbij uit op 23 oktober 4004 voor Christus. Zonder uurvermelding weliswaar, maar toch… En het is nog niet alles: ook de zondvloed dateerde hij heel precies in 2348 v.Chr. Vandaar dat archeologische vondsten die jonger zijn dan 2348 voor Christus uiteraard geen probleem opleveren. Moeilijker wordt het wel wanneer de ene innerlijke overtuiging in een spanningsveld terechtkomt met een andere innerlijke overtuiging.

Het is niet niks wanneer je als bevindelijk gereformeerde geconfronteerd wordt met een andere innerlijke overtuiging die een zekere incompatibiliteit onvermijdelijk maakt wanneer het gaat over het ‘tegennatuurlijke’. Ik vermeld maar als voorbeeld Leviticus 20:13,* een gebod dat weliswaar niet meer toegepast wordt, toch niet in de westerse wereld en zelfs niet in Staphorst, maar toch…

Welke oplossing zou Koen Geens hiervoor kunnen bedenken ?

Mad men took over. We leven nu allen in een psychiatrische instelling en de zelfverklaarde elites hebben de sleutel weggegooid.

__________

* Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pierre Buyle

Pierre Charles Buyle is auteur van de roman De Gifmenger (2017). Hij beschouwt het heden hoofdschuddend en bezorgd.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.