JavaScript is required for this website to work.

Het nulgoverno van het Belgische lappendeken

België Bananenrepubliek

SatireJasmijn Walldorf26/2/2023Leestijd 3 minuten

De realiteit van succes verdraagt geen pamperbeleid. Genieën zijn vaak niet de meest aangename mensen.

België is een bananenrepubliek die mij steeds vaker ergert en boos maakt. Lang was ik een stilzwijgend politiek observator, maar nu grijp ik naar de pen. Vrijgevochten schrijfster van opiniestukken met scherpe satirische inslag.

Commentaren en reacties