Binnenland, Communautair, Media
Vrije Tribune
Vrije Tribune
Johan Muyldermans

Het schabouwelijke Nederlands van de koning

Opinie

Ik heb er mijn Standaard van voor naar achter op nageplozen: mijn krant besteedt exact dertien lijntjes (in ‘Kreten en Gefluister’) aan de kersttoespraak van Koning Filip. Ergens terecht: het was inhoudelijk geen pottenbreker.

Het meest opmerkelijk ter zake was blijkbaar dat de toespraak gelekt was. Fout: meest opmerkelijk was dat de koning zijn toespraak in een bijzonder stuntelig Nederlands uitsprak. Bij wijlen haalde hij nauwelijks het niveau van een spreekbeurt in de lagere school. In zowat alle zinnen zat wel een klemtoon fout, soms op het ridicule af: jongeren die overlópen van creativiteit en één-ergie’. Op de koop toe noemde hij de koningin tot tweemaal toe ‘mijn echtgenoot’. Ik had eerlijk gezegd beter van hem verwacht.

Dat de koning van zes miljoen Vlamingen zich in de taal van zijn volk niet degelijk kan uitdrukken is ongehoord, vooral omdat het een voorbereide tekst betrof. Hoe kan ik die man als mijn koning beschouwen en waarderen? Trouwens, ook koningin Mathilde (een logopediste!) treft dit euvel.

Opmerkelijk was ook dat kennelijk alle Vlaamse persorganen hebben afgesproken dit met de mantel der liefde toe te dekken. Professor Mark Van den Wijngaert had het tijdens het VRT-journaal wel over het voorzichtige karakter van de toespraak maar niet over wat de Vlaamse kijker toch in eerste instantie opviel. In het avondjournaal gaat Martine Tanghe met Pascale Mertens grondig in op de nieuwe stijl van de vorst. Het keurige Duits van de vorst wordt geroemd maar rond het kleuterachtige Nederlands van onze koning, draait de prinses van het correcte Nederlands met een merkwaardig gigantische bocht heen.

Ook De Standaard bindt zich in de oprisping van Belgisch nationalisme waardoor ook zij zo te zien gegrepen is de oogkleppen voor. Van een kwaliteitskrant mag men meer objectieve commentaar verwachten. Nu wij een premier hebben die, alle inspanningen ten spijt, bestendig het Nederlands verkracht, is het blijkbaar voor De Standaard de normaalste zaak dat ook ons vorstenpaar het klaarblijkelijk niet nodig acht zich degelijk in de taal van de meerderheid van de Belgen te kunnen uitdrukken.

De auteur was in vroegere tijden redactiesecretaris van Doorbraak (toen het blad nog een blad was).

<aanvulling van de redactie: Dat de koning het in zijn Nederlandse toespraak correct had over de Franse Gemeenschap maar in de Franse tekst over de grondwettelijk niet eens bestaande Fédération Wallonie-Bruxelles is onze pers ook ontgaan.>

Foto: © Reporters

Johan Muyldermans

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium