JavaScript is required for this website to work.

Het verschuifbaar glazen plafond van Els van Doesburg

België Bananenrepubliek

SatireJasmijn Walldorf11/9/2022Leestijd 3 minuten

We hebben nu een plafond voor gasprijzen dat geen plafond is en senior writers die andere meningen dan die van hen beschouwen als een ziekte.

België is een bananenrepubliek die mij steeds vaker ergert en boos maakt. Lang was ik een stilzwijgend politiek observator, maar nu grijp ik naar de pen. Vrijgevochten schrijfster van opiniestukken met scherpe satirische inslag.

Commentaren en reacties