fbpx


Politiek

Hilde Crevits, de sterke vrouw achter Jan Jambon

Een portret van Vlaanderens vice-ministerpresident



De Vlaamse regering telt een aantal persoonlijkheden. Hilde Crevits, viceminister-president en minister bevoegd voor Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw is er daar onmiskenbaar één van. De in 1967 in Torhout geboren West-Vlaamse draait al een hele tijd mee in de Vlaamse politiek. In 2007 verving ze Kris Peeters op Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Van 2009 had ze als minister Openbare werken en Mobiliteit onder haar bevoegdheden. In de regering-Bourgeois was ze minister van Onderwijs. Ervaring zat…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement





Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.








Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De Vlaamse regering telt een aantal persoonlijkheden. Hilde Crevits, viceminister-president en minister bevoegd voor Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw is er daar onmiskenbaar één van. De in 1967 in Torhout geboren West-Vlaamse draait al een hele tijd mee in de Vlaamse politiek. In 2007 verving ze Kris Peeters op Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Van 2009 had ze als minister Openbare werken en Mobiliteit onder haar bevoegdheden. In de regering-Bourgeois was ze minister van Onderwijs. Ervaring zat dus.

Veteraan van vele regeringsonderhandelingen

Wat misschien nog belangrijker is dan haar verschillende ministerfuncties, is dat ze drie regeringsvormingen heeft meegemaakt: in 2009, 2014 en 2019. Zij was steeds rechtstreeks als onderhandelaar betrokken. Dat zorgt er voor dat zij alle achtergronden kent van de verschillende akkoorden tussen de coalitiepartners. Dat zorgt er evenzeer voor dat zij bij gebeurlijke discussies kan teruggrijpen naar die kennis. Zij is perfect in staat om de andere partijen te herinneren aan wat er is afgesproken en hoe dat tot stand kwam, wat de voorgeschiedenis is. Dat is een moeilijk te overschatten voordeel tegenover andere ministers die niet of minder bij de onderhandelingen betrokken waren.

Het is dus niet te verwonderen dat zij naar voren komt als de sterke vrouw van de huidige regering-Jambon. Op het kabinet van de minister-president horen we voornamelijk positieve geluiden. ‘Crevits is sowieso een van de pilaren van de Vlaamse regering, als minister van Economie’, klinkt het daar. ‘Zij werkt ook zeer goed samen met Jambon’. Vanuit die hoek wordt vooral verwacht dat Crevits als prominent lid van CD&V mee bruggen kan bouwen naar de federale regering om onder andere de nodige middelen te bekomen uit de verschillende Europese fondsen ter financiering van het ambitieuze relanceplan dat Jambon in de Septemberverklaring naar voren bracht.

Bruggenbouwer en doener

Bruggenbouwer. De term is gevallen. Bij Voka is men zich bewust van die kwaliteit van Crevits. Daar valt te horen dat zij van nature een bruggenbouwer is en dat zij hierdoor ook een sterkhouder is van de regering. Vooral de samenwerking tussen Crevits en Nathalie Muylle (CD&V, voormalig federaal minister van Economie onder Wilmès) tijdens de coronacrisis wordt hier bewierookt en als zeer geslaagd ervaren. Crevits wordt omschreven als gedreven, iemand die er altijd voor gaat. Voor Jambon is zij een belangrijke compagnon de route  in zijn ploeg. ‘Crevits is een minister die heel hands on  is: doen, doen doen, typisch West-Vlaams.’

Arne De Brabandere, woordvoerder van Crevits, typeert haar ook als een doener die van aanpakken weet en alle dossiers die op haar bord komen ter harte neemt. Hij voegt daar aan toe dat overleg altijd een prioriteit is bij die behandeling. ‘Alle partners worden betrokken bij het overleg. Tijdens de coronacrisis hebben we heel wat maatregelen genomen die onze ondernemingen en de werknemers gesteund hebben en zekerheid hebben geboden. Het feit dat we nu nog sterk staan heeft te maken met maatregelen die Crevits genomen heeft, en die werden genomen in overleg met UNIZO, Voka en HoReCa Vlaanderen.’

Voorbeeld van daadkracht

‘Ook nu weer kan je het voorbeeld nemen van het platform dat we oprichten om mensen uit de tijdelijke werkloosheid in te schakelen in de zorgsector’, vervolgt De Brabandere. ‘Dat is het perfecte voorbeeld om te illustreren hoe zij te werk gaat. Tot voor kort kon de VDAB niet weten wie tijdelijk werkloos was. Na overleg met de VDAB, de werkgevers en de vakbonden heeft de minister een machtiging gevraagd om die gegevens wel te bekomen, omdat ze vindt dat de VDAB toch een aanbod van opleidingen moet kunnen presenteren aan die mensen. Zo kunnen zij tijdens de tijdelijke werkloosheid hun loopbaan versterken met een opleiding in plaats van gewoon thuis te zitten. Sinds juni kan dit.’

‘Nu zien we dat door de tweede golf van het virus er een grote nood aan extra handen bestaat in de zorgsector. Twee weken geleden zijn we dan gestart met overleg met vertegenwoordigers uit de zorg, de evenementensector en de HoReCa, samen met collega Beke (CD&V). Op een week tijd zijn we er in geslaagd om een platform op te richten waardoor tijdelijk werklozen uit die sectoren ingezet kunnen worden in de zorgsector. Heel dat kader werd op een recordtempo gerealiseerd. Dat is een goed voorbeeld van de daadkracht van minister Crevits.’

Goede contacten met andere regeringen

Door de jaren heen heeft Crevits de Waalse collega’s goed leren kennen. Vooral als minister van Landbouw heeft ze veel contacten gelegd aan de overkant van de taalgrens en bij de federale collega’s. Door de aard van de dossiers is overleg met de andere regeringen onvermijdelijk.

Het feit dat CD&V in de federale regering met Financiën en Binnenlandse Zaken twee voor Vlaanderen belangrijke posten in de wacht heeft gesleept, geeft haar een streepje voor als onderhandelaar naar het federale niveau toe. Haar federale tegenhanger op Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), wordt omschreven als een regionalist. Bij het verwerven van middelen uit de federale potten kan dit eveneens als een voordeel beschouwd worden voor de regionale ministers.

Op het kabinet van Crevits legt men echter ook de nadruk op het belang van de N-VA als belangrijke speler. Ze verwachten dat Jambon toenadering zoekt tot de Waalse regering om de nodige afspraken te maken. ‘Wanneer de regionale regeringen overeen komen sta je in de huidige constellatie ook heel sterk’, klinkt het bij een bron op het kabinet Crevits. ‘Wat dat betreft is het een goed teken dat Jambon de inspanning gedaan heeft om naar de Waalse feesten te gaan en dat hij daar goed is ontvangen. Dat wordt geapprecieerd en biedt de gelegenheid om informeel te praten.’

Hoge verwachtingen voor relanceplan

Bij Voka is men zeer te spreken over de ambities van de Vlaamse regering die in de Septemberverklaring werden opgenomen. ‘Wij waren blij verrast toen we zagen dat de minister-president voor de relance een investeringsbudget aankondigde van €4,3 miljard. Dat is ongezien voor Vlaanderen. Dat betekent dat de totale investeringscapaciteit van deze regering op €6 miljard komt te liggen. Je moet er wel rekening mee houden dat het geld voor een groot stuk van Europa moet komen. De enige manier om dat te verzekeren, is met sterke projecten op de proppen komen. Nu moet de Vlaamse regering tonen dat ze hier toe in staat is.’

In het kader van het relanceplan voor Vlaanderen schuift Crevits een aantal punten naar voor die de Europese commissie over de brug moeten laten komen. Zij wil vooral inzetten op investeren in opleiding, duurzaamheid, circulaire economie en innovatie. Dat zijn zaken waar Europa volledig achter staat en dus in mee moet kunnen gaan om de financiering te garanderen.

Gebrek aan visie?

Een punt van kritiek dat af en toe terugkomt, is een gebrek aan strategie en langetermijnvisie. Dat valt enigszins te verklaren door de typering van Crevits als doener, iemand die zich zeer concreet bezig houdt met haar dossiers. Een bron die nauw met haar heeft samengewerkt verwoordt het als volgt: ‘Versta me niet verkeerd, in het beleid zit wel langetermijnvisie, maar Crevits zelf gaat daar niet over communiceren in interviews. Daar gaat het altijd over de korte termijn. Daarom heeft ze ook gepast voor de rol van partijvoorzitter. Na de regeringsonderhandelingen moet die namelijk bezig zijn met de ideologie, de strategie en de lange termijn. Dat lukt haar niet echt.’

Op het kabinet Jambon wordt dit genuanceerd: ‘Gebrek aan visie? Dat vind ik kort door de bocht. Samen met haar kabinetschef Raf Suys heb je daar een sterk duo. Wij zijn heel positief verrast door de kwaliteiten van dit team. Crevits is misschien zelf niet de grote visionair, maar niet iedereen kan én moet dat zijn.

Een naaste medewerker van Crevits stelt dat er een groot verschil is tussen niet ideologisch georiënteerd zijn en een gebrek aan visie. ‘Kijk maar naar de manier waarop Crevits duurzaamheid en klimaatadaptatie via haar bevoegdheden Innovatie en Economie in het Vlaamse relanceplan heeft geduwd. Of neem haar visie op duaal leren en graduaten die van het onderwijs worden doorgetrokken naar de werkvloer. Dat is zowel visie als langetermijndenken.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.