fbpx


Europa

Open Vld wil anti-abortuslobbyisten weren uit Europees Parlement

Hilde Vautmans ondertekende cancel-brief aan voorzitster van het Europees ParlementDe pro-abortusaanhangers in het Europees Parlement willen de anti-abortusgroepen het zwijgen opleggen. Op 28 juni stuurden 8 leden van de liberale 'Renew Europe-fractie' een brief aan de voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola. Los van het onderwerp abortus lijkt de liberale demarche een uitwas van ongeziene wokery en cancel culture. Politiek correct De Maltese voorzitster van het Europees Parlement was voor haar aanstelling felle tegenstander van abortus, maar keerde ondanks het strenge verbod op abortus in haar land Malta…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De pro-abortusaanhangers in het Europees Parlement willen de anti-abortusgroepen het zwijgen opleggen. Op 28 juni stuurden 8 leden van de liberale ‘Renew Europe-fractie’ een brief aan de voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola. Los van het onderwerp abortus lijkt de liberale demarche een uitwas van ongeziene wokery en cancel culture.

Politiek correct

De Maltese voorzitster van het Europees Parlement was voor haar aanstelling felle tegenstander van abortus, maar keerde ondanks het strenge verbod op abortus in haar land Malta haar kar na haar verkiezing als voorzitter van het Europees Parlement voor de christendemocraten. Haar tweet over de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof illustreerde twee zaken: dat ze politiek correct wou zijn en dat ze het Amerikaanse arrest duidelijk niet gelezen had.

De Limburgse Open Vld Europarlementariër Hilde Vautmans bleek één van de acht ondertekenaars van een brief, die eist om ‘onmiddellijk de accreditatie van lobbyisten van radicaal-conservatieve anti-abortus NGO’s binnen de gebouwen van het Europees Parlement in te trekken’. De woordkeuze in de brief is ontzettend vijandig en onverdraagzaam. Zo schrijven de liberalen als argumenten: ‘spread this destructive ideology’ of het verspreiden van destructieve ideologie en ‘curtail fundamental rights in the European Union’ of het kortwieken van grondrechten in de Europese Unie. Dat alles schrijven de liberalen ‘in het licht van ongezien afglijden ten opzichte van grondrechten betreft lichamelijke integriteit en toegang tot gezondheidszorg in de Verenigde Staten’.

‘Valse en vergiftigde propaganda

De brief beschuldigt de anti-abortuslobbyisten van het verspreiden van ‘valse en giftige propaganda’. Hun accreditatie moet dus ingetrokken omdat ze de reputatie van de Europese Unie schaden indien toegelaten wordt dat ze pleiten voor ‘grove schendingen van onze burgerrechten’.

De ondertekenaars beweren zelfs dat de destructieve ideologie niet in de wereld van vrije meningsuiting thuishoort. Vautmans en co beriepen zich daarvoor op het huishoudelijk reglement van het Europees Parlement (Rule 123 of the European Parliament Rules of Procedure (RoP)).

Spaanse VOX-partij

De extreemrechtse en conservatieve Spaanse VOX-partij stuurde op haar beurt een brief op 30 juni. Daarin vroegen ze dat de liberalen, die de vrijheid van meningsuiting en burgerinitiatieven willen ondermijnen, berispt zouden worden. Volgens VOX is het ongezien dat Europarlementariërs de vrijheid van meningsuiting, gewetensvrijheid, vrijheid van ideologie of gedachten proberen te verkrachten. ‘Eens temeer blijkt dat een significant deel van het Europees Parlement ingescheept is op een dolle vaart richting onderdrukking, indoctrinatie en censuur.’ De Spaanse Europarlementariërs doen ook een beroep op het gezond verstand van Metsola.

In een interview met The European Conservative zei Margarita de la Pisa Carrión: ‘Ze moeten denken dat ze veel steun hebben voor hun cancel culture om zo’n brief te schrijven’. Nergens in internationaal of Europees recht is abortus opgenomen als een mensenrecht. Dus de hele tirade van Vautmans en co over grondrechten lijkt op los zand of wensdenken gebouwd.

Katholieke Kerk

De katholieke Kerk moeide zich ook, maar op een subtieler niveau. Enkele dagen geleden sprak de voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties in de Europese Unie (COMECE), de jezuïet kardinaal Jean-Claude Hollerich zijn bezorgdheid uit over de manier waarop het onderwerp abortus in de instellingen van Europese Unie behandeld wordt. De kardinaal ontmoette Metsola de week voor de stemming van de resolutie over abortus op donderdag 7 juli.

‘Niet alleen gaat het in tegen het respect voor de waardigheid van elke mens, wat één van de steunpilaren is van de Europese Unie, maar het brengt ook het recht op vrijheid van religie, overtuiging of geweten ernstig in gevaar. Het bedreigt ook de mogelijkheid om gewetensbezwaren uit te oefenen’, aldus Hollerich.

Eerder had de secretaris-generaal van COMECE, Manuel Barrios Prieto, al aangegeven dat het Europees Parlement haar bevoegdheden overschreed en het onderwerp tot de soevereiniteit van de lidstaten behoort. Bovendien merkte ook Barrios Prieto op dat het ‘mensenrecht’ abortus niet bestaat.

Los van de vaak zeer onsympathieke, smakeloze of confronterende propaganda van de antiabortusbeweging uit de Verenigde Staten, die door tal van vooral Poolse actiegroepen worden overgenomen is de oproep van ‘liberalen’ om die ideologie drastisch te cancellen verbazingwekkend. De intolerantie van Renew Europe roept ernstige vragen op.

Lode Goukens

Lode Goukens is master in de journalistiek en docent 'Europese en wereldinstellingen' aan de Thomas More Hogeschool.