fbpx


Binnenland, Economie

Hoe steunt de regering uw energiefactuur?

De Federale regering belooft een basispakket energieWie krijgt wat met het basispakket energie dat de federale regering beloofde? Los van de kritiek over de hoogte van de bedragen of de doelmatigheid ervan, geven we een overzicht van waar u als huishouden op mag rekenen. Basispakket energie De huishoudens met een variabel energiecontract lijken vooral een variabele voorschotfactuur op de kop getikt te hebben. Vaste contracten worden opgezegd en zijn niet meer te krijgen. De federale regering probeert de financiële impact te verlichten met een basispakket energie.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Wie krijgt wat met het basispakket energie dat de federale regering beloofde? Los van de kritiek over de hoogte van de bedragen of de doelmatigheid ervan, geven we een overzicht van waar u als huishouden op mag rekenen.

Basispakket energie

De huishoudens met een variabel energiecontract lijken vooral een variabele voorschotfactuur op de kop getikt te hebben. Vaste contracten worden opgezegd en zijn niet meer te krijgen. De federale regering probeert de financiële impact te verlichten met een basispakket energie. De socialistische regeringspartij Vooruit pleitte zelfs voor een gratis basispakket voor elk huishouden, ook voor alleenstaanden.

Buiten een verlenging van bestaande maatregelen, koos de regering voor extra noodmaatregelen. Bovenop de naar eigen zeggen 4 miljard euro aan energiesteun, besliste de regering vorige week dus over een paar maatregelen. Tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag keurde de regering het ontwerp van koninklijk besluit voor verlenging van de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie tot eind maart 2023 goed.

Die RVT-categorie verwijst naar de beschermde residentiële afnemers die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten. Dat zijn personen die een te laag inkomen hebben en daarom minder moeten betalen voor hun medicatie en gezondheidszorgen. Het is een grotere groep dan de leefloontrekkers die recht hebben op een sociale maximumprijs (beter bekend als sociaal tarief op stroom, gas of telefoon). Een recht dus op basis van een categorie uit de sociale zekerheid.

Betalingstermijnen

De ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) goed dat de RSZ toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023, zonder toepassing van sancties.

Het persbericht meldde: ‘In tegenstelling tot de “klassieke” minnelijke afbetalingstermijnen, worden bij deze “bijzondere” plannen de bijdrageopslagen, de forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten niet aangerekend zolang het afbetalingsplan correct wordt nageleefd.’

Tegelijkertijd keurde de federale regering de kavelverdeling goed voor drie windmolenparken op de Noordzee.

Forfaitaire korting

De maatregelen die vorige week genomen werden, zijn al wat duidelijker ondertussen. De gezinnen die niet van het sociaal tarief genieten de komende wintermaanden krijgen een forfaitaire korting op de energiefactuur in november en december. Concreet krijgt iedereen 5.000 kWh gas en 1.500 kWh elektriciteit tegen een verlaagd tarief.

De gasfactuur daalt op die manier met 135 euro per maand. Die voor elektriciteit daalt 61 euro per maand. Totaal een korting van 392 euro gespreid over twee maanden. Als het wetgevend werk tijdig afgerond raakt, moet de energieleverancier de korting automatisch verrekenen via de voorschotfactuur. De burger hoeft dus niks te doen.

Basispakket

Wie geen sociale maximumprijs krijgt, krijgt het basispakket. Iedereen? Neen, de regering bepaalde een inkomensgrens. Een alleenstaande met een inkomen van 62.000 euro netto per jaar of meer of een koppel met een inkomen van meer dan 125.000 euro netto per jaar, zal een deel van de korting via de belastingbrief moeten terugbetalen.

Waarom een koppel met gedeelde en dus mindere kosten geen 124.000 maar 125.000 euro inkomensgrens krijgt in plaats van minder dan 124.000 euro is merkwaardig. Dus een alleenstaande die alle kosten alleen moet ophoesten krijgt in praktijk een lagere inkomensgrens. Het feit dat iedereen een grensbedrag per persoon ten laste van 3.700 euro mag bijtellen staat daar los van.

Geen korting

De personen die genieten van het uitgebreide sociaal tarief (een oudere maatregel) krijgen de korting net als de normale begunstigden van de sociale maximumprijs niet. Een andere minder zichtbare groep die uit de boot valt, zijn consumenten met een vast contract van voor 1 oktober 2021.

Dat is geen klein detail, want wie een vast contract heeft dat in de loop van oktober, november of december door de leverancier niet verlengd wordt en dus een aanbod tot variabel contract ontvangt, moet dus niet op de korting rekenen.

Stookolie

Voor de huishoudens die met stookolie (mazout) verwarmen voorzag de Federale regering een stookoliecheque 300 euro (de voorgaande was 225 euro). Bij het optrekken van de stookolie-cheque geldt geen inkomensvoorwaarde. De huishoudens moeten de cheque zelf aanvragen tot eind maart 2023. Wie al een aanvraag indiende hoeft niets extra te ondernemen. Het bedrag zal automatisch worden verhoogd.

De bewoners van een (flat)gebouw die zich verwarmen via een gezamenlijke stookinstallatie zullen ook steun ontvangen. Alleen dat werkte de regering nog niet uit. Voor die groep blijft de onduidelijkheid bestaan.

Lode Goukens

Lode Goukens is master in de journalistiek en docent 'Europese en wereldinstellingen' aan de Thomas More Hogeschool.