fbpx


Binnenland

Hoge Gezondheidsraad bezorgd om mentale weerbaarheid jongeren

Nooit waren de noden zo hoog en de wachtlijsten zo langDe Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft nog maar eens een advies opgeleverd. Deze keer hebben ze de behandeling van kinderen en adolescenten en de impact daarvan op hun mentaal welzijn tijdens de coronapandemie onder de loep genomen. De resultaten van hun onderzoek zijn vernietigend. Ze hebben het over een mentale rollercoaster voor kinderen en jongeren. De HGR heeft in zijn eerdere adviezen al gehamerd op de zware impact van de coronacrisis op het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Ook bij…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft nog maar eens een advies opgeleverd. Deze keer hebben ze de behandeling van kinderen en adolescenten en de impact daarvan op hun mentaal welzijn tijdens de coronapandemie onder de loep genomen. De resultaten van hun onderzoek zijn vernietigend. Ze hebben het over een mentale rollercoaster voor kinderen en jongeren.

De HGR heeft in zijn eerdere adviezen al gehamerd op de zware impact van de coronacrisis op het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Ook bij het advies rond systematische vaccinatie van deze doelgroep – dat de overheid grotendeels naast zich neer legde – stond een niet mis te verstane passage waarin de raad stelde dat verdere beperkende maatregelen na de vaccinatiecampagne niet meer kunnen in het kader van het mentaal welzijn.

Verstoord gezinsleven en sociale isolatie

De HGR stelt dat de maatregelen het gezinsleven grondig verstoorden. Door het thuiswerken van ouders en het afstandsonderwijs liepen de gemoederen soms hoog op. Het gemis van emotionele ondersteuning door vrienden en de afwezigheid van de gebruikelijke contacten door sociale isolatie leidden tot sterke emotionele reacties. Bestaande kwetsbaarheden binnen een gezin werden verder op de spits gedreven, met potentieel verregaande gevolgen. Deze gezondheidscrisis heeft de sociale en leerongelijkheid enkel verergerd.

Maar ook bij studenten in het hoger onderwijs vielen er rake mentale klappen. Een grootschalig Belgisch onderzoek in de periode februari-maart 2021 wijst erop dat bijna 2 op de 3 studenten in psychische nood verkeert. 80% voelt zich moe en ontbreekt het aan motivatie. Meer en meer studenten overwegen met de studie te stoppen. Jongeren rapporteren meer angst en depressieve gevoelens ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar liefst 1 op 5 zou te kampen hebben met zelfmoordgedachten en slechts 13% geeft aan zich erg gelukkig te voelen.

De HGR deed een rondvraag bij zorgprofessionals. Daar blijkt een grote bezorgdheid te bestaan over de situatie. Nooit eerder gingen kinderen en jongeren zo massaal op zoek naar mentale hulp. Nooit eerder waren de wachtlijsten zo hoog.

Veerkracht van jongeren ondersteunen

Volgens de HGR beschikken de meeste jonge mensen over veerkracht en een groot herstelvermogen. Dat moet echter aangeboord en ondersteund worden. Normale kwalitatieve sociale interactie met familie en leeftijdsgenoten is hiervoor onmisbaar en zorgt voor het aankweken van mentale weerbaarheid. Het blijft daarom afwachten wat de langetermijneffecten zullen zijn van de aanhoudende sociale onthouding in de huidige pandemie. Vooral kwetsbare groepen verdienen hierbij extra aandacht. Het gaat dan over jonge mensen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, met een moeilijke gezins- of economische situatie, met leermoeilijkheden of zwakke sociaal-emotionele vaardigheden.

De HGR vindt het belangrijk dat we erkennen dat jongeren het zwaar hebben en dat ze bijzondere inspanningen leveren, niet voor zichzelf maar voor de samenleving. Zij verdienen positieve feedback over wat hun inspanningen opleveren. De HGR vind dan ook dat in afwachting van een vaccin (voor hun leeftijdscategorie geautoriseerd) er genoeg gratis PCR-tests ter beschikking moeten zijn voor jongeren, zodat zij toch op een veilige manier opnieuw aan het sociale leven kunnen deelnemen. In het voornoemde advies rond vaccinatie van de groep van 12 tot 15 jaar, stelden ze ook al dat er geen beperkingen zoals mondmaskerplicht, testen en schoolsluitingen mogen komen wanneer iedereen de kans heeft gehad zich -vrijwillig- te laten vaccineren.

Tijd voor actie

De HGR besluit dat het nu tijd is voor actie. De crisis in de geestelijke gezondheidszorg is door de pandemie onder een vergrootglas komen te liggen. Geestelijke gezondheid moet meer prioriteit krijgen. Er is nood aan structurele investeringen en strategische versterking van de verschillende begeleidingsvormen. Een beter uitgebouwd monitoringsysteem, zoals een nationale geestelijke gezondheidsbarometer, is volgens de HGR essentieel voor kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren. Daarbij vindt de raad het zeer belangrijk om zelfmoorden beter te monitoren, zodat deze gegevens meegenomen kunnen worden in het volksgezondheidsbeleid.

De HGR wijst er op dat volwassenen alerter moeten zijn voor de psychosociale toestand van jongeren. Proactief kunnen laagdrempelige hulpprojecten, zoals buurthuizen, online fora, hulplijnen en doorverwijzingsinstrumenten uitkomst bieden.

Maar er moeten vooral dringend maatregelen komen voor de personen die nú hulp nodig hebben. Het is op dit moment niet mogelijk om alle jonge mensen de zorg te verlenen die ze nodig hebben. Aangezien de effecten op de geestelijke gezondheid bovendien tijd nodig hebben om zich te openbaren, is de verwachting dat deze zorgvraag de komende tijd alleen nog zal toenemen. Dit is dan ook hét moment om verder te investeren in geestelijke gezondheidszorg.

Uiteindelijk adviseert de HGR dat scholen nadruk leggen op het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Verder verdienen de jongeren inspraak bij de beslissingen die op tafel liggen rond de heropstart van de maatschappij en de terugkeer naar de campus.

Weerbaarheid vs Woke

Wij voegen daar -totaal los van de HGR- graag nog het volgende aan toe: er mag ook meer nadruk liggen op mentale weerbaarheid. Het opwerpen van een dam tegenover de oprukkende woke-ideologie in het onderwijs lijkt ons van primordiaal belang. Het cultiveren van een slachtoffercultuur waar alle onheil komt van de anderen en er geen persoonlijke verantwoordelijkheid meer bestaat, creëert een schadelijk mentaal kader dat de weerbaarheid ondermijnt. Maar dat stond dus niet in het advies.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.