fbpx


Europa
motor

Hommeles over technische controle motoren
Zaterdag 10 april zorgden een duizendtal motorrijders voor verkeersoverlast in Brussel. Zij protesteerden tegen de mogelijke invoering van een verplichte technische controle voor motoren. Een Europese richtlijn verplicht landen die niet aantoonbaar bijkomende maatregelen ter bescherming van de motorrijder hebben genomen, zo'n technische controle in te voeren. Nederland en Ierland gaven een lijst met maatregelen door en ontspringen zo de dans. België liet dit na, evenals Frankrijk. Ook in Frankrijk was er op 10 april protest in verschillende steden. Sindsdien…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Zaterdag 10 april zorgden een duizendtal motorrijders voor verkeersoverlast in Brussel. Zij protesteerden tegen de mogelijke invoering van een verplichte technische controle voor motoren. Een Europese richtlijn verplicht landen die niet aantoonbaar bijkomende maatregelen ter bescherming van de motorrijder hebben genomen, zo’n technische controle in te voeren. Nederland en Ierland gaven een lijst met maatregelen door en ontspringen zo de dans. België liet dit na, evenals Frankrijk. Ook in Frankrijk was er op 10 april protest in verschillende steden. Sindsdien werd daar wel besloten het plan af te voeren.

Slecht onderbouwde pestmaatregel

De motorrijders stellen het nut van de technische controle in vraag. Technische mankementen duiken niet of nauwelijks op in de statistieken van ongevallen. Motorrijders staan er om bekend hun machines goed te onderhouden en zijn niet geneigd om technische gebreken te tolereren. Zij ervaren de maatregel dan ook als een pestmaatregel, die in de praktijk geen verbetering van de veiligheid gaat opleveren. Het enige effect is dat er bijkomende kosten komen om met de motor de baan op te mogen.

De studie die aan de basis ligt van de Europese richtlijn is volgens Ilonka Van Duren van Motorcycle Action Group Belgium ook eerder dubieus. ‘In het eindrapport wordt een relatie gelegd tussen de ongevallen met bromfietsen in Spanje met die van motorfietsen in heel Europa. Er wordt op basis van de Spaanse cijfers met betrekking tot bromfietsen gepleit voor een algehele invoering van een verplichte periodieke technische keuring voor motorfietsen in heel Europa.’

Overleg tussen gewesten

België heeft dus nagelaten om naar de EU toe te reageren, waardoor de invoering van de technische controle onafwendbaar lijkt. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de bevoegdheid hiervoor bij de deelstaten ligt. Anderzijds kan het ook zijn dat de Belgische ministers gewoon voorstander zijn van de invoering. Op het kabinet van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) is men zich bewust van het feit dat de maatregel niet ongecontesteerd is.

‘Op dit moment’, deelt Aidan Reinquin van het kabinet Peeters mee, ‘heeft de minister nog geen definitieve beslissing genomen over de invoering van de periodieke keuring voor motorfietsen boven de 125 cc. Het overleg tussen de drie gewestelijke ministers is nog gaande. Daarin wordt nagegaan of er een gemeenschappelijk standpunt over de periodieke keuring voor motorfietsen kan ingenomen worden.’

‘Hoewel de technische keuring een geregionaliseerde bevoegdheid is, wil ze graag een uniform beleid samen met de drie gewesten voeren. Ze beseft dat hierover vragen en bezorgdheden leven bij de motorrijders en pleegt daarom niet alleen overleg met de andere gewesten, maar heeft ook al samengezeten met andere stakeholders, zoals Traxio, Febiac en GOCA Vlaanderen.’

Deur staat op een kier

Door het opschorten van de invoering in Frankrijk lijkt nog een mogelijkheid te bestaan om de verplichte invoering toch te omzeilen, ondanks dat alternatieve maatregelen eigenlijk voor 2017 moesten worden ingediend bij de Europese commissie? Uit de statistieken blijkt de technische staat van de motoren bij ons niet echt een probleem zijn.

‘De Europese Commissie laat de EU-lidstaten de mogelijkheid om een periodieke technische keuring in te voeren of te kiezen voor alternatieve maatregelen die de verkeersveiligheid van motorfietsrijders verhogen. Minister Peeters wil samen met haar collega’s uit de andere gewesten bekijken welke maatregelen we in ons land gaan invoeren.’

De minister is voorstander om ook alternatieve verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen voor twee- of driewielige voertuigen naast een eventuele invoering van een verplichte technische controle. Minister Peeters zal hierbij uiteraard rekening houden met de verkeersveiligheidsstatistieken van de afgelopen vijf jaar.’

De maatregel die van Europa komt, is gebaseerd op een Spaans onderzoek naar ongevallen met bromfietsen in Spanje. De relevantie van dit onderzoek voor de Vlaamse motorrijders is quasi onbestaand. Is dat op zich al geen reden om deze als pestmaatregel gepercipieerde controle niet door te voeren? ‘Het klopt dat de situatie in Spanje niet te vergelijken is met die in het Vlaamse gewest. De minister zal in haar beslissing rekening houden met de Vlaamse context.’

Mogelijke problemen met te rigide homologatie

Een technische controle bij motoren zal mogelijk voor problemen zorgen, omdat veel motoren zijn uitgerust met kwaliteitsvolle maar niet merk-originele onderdelen, bijvoorbeeld windschermen, uitlaat, valtoppen, enzovoort. Ook bij auto’s levert dit vaak discussies op. Tuners kunnen daarover meepraten…

‘De minister begrijpt de bekommernissen vanuit de sector. Indien de periodieke keuring voor motorfietsen boven de 125 cc wordt ingevoerd, dan zal hier zeker de nodige aandacht aan worden besteed. De technische keuringscentra zullen worden voorbereid met gedetailleerde en uniforme instructies en zullen over alle nodige modaliteiten en apparatuur kunnen beschikken. Tevens zal er voorzien worden in een degelijke opleiding van het personeel. In samenwerking met GOCA Vlaanderen en de erkende keuringsinstellingen zal het Departement Mobiliteit en Openbare Werken daarvoor een plan van aanpak opmaken.’

Nog niets definitief beslist

Is er al een datum voorzien waarop de beslissing zal vallen? ‘Zoals al eerder meegegeven is het overleg tussen de drie gewestelijke ministers nog gaande. Daarin wordt nagegaan of er een gemeenschappelijk standpunt kan ingenomen worden. Wanneer dat het geval is, zullen we daar de Europese Commissie, en uiteraard ook de eigenaars van motorfietsen in Vlaanderen, over informeren.’

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.