fbpx


Geen categorie

Houding CD&V destabiliseert Denderleeuw

Open brief aan Wouter BekeGeachte heer Beke

De politieke crisis in Denderleeuw is compleet. De gemeenteraad in de Dendergemeente is verworden tot een lange scheldpartij. Zo goed als alle agendapunten worden door de CD&V-schepenen, samen met oppositiepartij sp.a-Open en een onafhankelijk raadslid weggestemd. Afgelopen weekend begon de malaise letterlijk te stinken toen een open aalput de gemeentelijke kinderopvang lamlegde.

Maar ook in andere dossiers, die alles behalve ideologisch gekleurd zijn, plegen deze lokale excellenties een hold-up op het belang van de meer dan 19.000 inwoners. Denk maar aan de aankoop van veiligheidskledij voor gemeentearbeiders, reglementen inzake baby- en peuteropvang, het nood- en interventieplan voor een lokale rommelmarkt, straatverf, … Ook budgetten en gunningswijzen geraken maar niet goedgekeurd waardoor de werking van de diensten steeds meer in het gedrang komt.  

Zelfs de kinderen worden niet ontzien. Zo trok de directeur van de gemeentescholen onlangs aan de alarmbel. Door de bestelling van de schoolboeken verder uit te stellen, zullen geen of veel te weinig leer- en werkboeken klaar liggen op 1 september en komen de lessen in het gedrang. Ook papier, schrijfgerief, teken- en knutselmateriaal dreigen niet langer voor handen te zijn. Schooluitstappen dienen te worden geannuleerd en het bestellen van warme maaltijden wordt onmogelijk gemaakt. Het niveau is laag, het politieke infantilisme torenhoog. Van enig verantwoordelijkheidsgevoel is geen sprake. Het publiek belang heeft plaats geruimd voor het partijpolitiek en individueel eigenbelang. Deze situatie is onhoudbaar.

U weet dat de drie CD&V-schepenen in januari 2013 via een stemming, die het nationaal nieuws haalde, hun mandaat konden opnemen dankzij onder meer de drie noodzakelijke stemmen van het Vlaams Belang. Tot nog toe hebben ze met hun royaal betaald schepenmandaat echter weinig gedaan. Maandenlang stuurden ze hun kat naar het schepencollege en op de gemeenteraad dreigen ze door hun stemgedrag de gemeente te destabiliseren.

Daarom vraag ik u met aandrang uw CD&V-schepenen tot de orde te roepen en hen te wijzen op de grote verantwoordelijkheid die ze als schepen dragen ten aanzien van de Denderleeuwse bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat u net als ik van mening bent dat er opnieuw op een ordelijke manier moet kunnen worden bestuurd in Denderleeuw en dat de CD&V-schepenen met onmiddellijke ingang hun verantwoordelijkheid dienen op te nemen.

Foto (c) Reporters, de coalitie in betere tijden, bij de installatie van burgemeester en schepenen. 

Tom Van Grieken is voorzitter van het Vlaams Belang.


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Tom Van Grieken