fbpx


Geen categorie

Houzee, strijdmakker!
Vorige week, op 25 maart, moesten wij veel te vroeg afscheid nemen van één de meest gewaardeerde boegbeelden van het Vlaams Belang, Joris Van Hauthem. Ik breng graag hulde aan mijn voorganger als fractievoorzitter en maak van deze column gebruik om zijn uitzonderlijke talent als parlementslid in de verf te zetten. Wie kan ik daarvoor beter aan het woord laten dan Joris zelf? U leest hierna een zeer summiere selectie uit de duizenden pagina’s parlementaire verslaggeving die Joris tijdens zijn rijke carrière gevuld heeft met zijn wijze en altijd raak geformuleerde tussenkomsten.

Tijdens de plenaire vergadering van 23 april 2014 hekelde Joris de N-VA toen naar aanleiding van het politieke akkoord betreffende de lijst met voor herziening vatbaar verklaarde grondwetsartikelen duidelijk werd dat er in de huidige Kamerlegislatuur geen nieuwe staatshervorming zou komen:

Collega’s van de N-VA, (…) u moet het eens weten. Vandaag zegt u dit, morgen weer wat anders. U draait zo veel pirouetten dat we er tureluurs van worden, alleen maar van ernaar te kijken. Het onafhankelijkheidsstreven is al weg. Het is vervangen door confederalisme. Dat hebt u al naar de achtergrond verschoven, want u wilt van dag één een Federale Regering vormen zonder de PS, om dan te bewijzen – neem ik aan – dat België wel werkt. Wel, nu hebt u het perfecte alibi om uw confederalisme ook definitief in de diepvriezer van de Senaat te steken. Proficiat.”

Tijdens een nachtelijke plenaire zitting, van 29 op 30 juni 2011, toonde Joris zich een fervente tegenstrever van de ondemocratische kiesdrempels die vanuit partijpolitieke motieven à la tête du client werden gecreëerd:

“Ik vind het schandalig dat er een kiesdrempel komt, maar wij hebben een voorstel. We doen u een redelijk voorstel, omdat er maar drie bepalingen in het bijzonder decreet staan: de kiesdrempel op districtsniveau, de kiesdrempel door het apparenteren en het verminderen van het aantal provincieraadsleden. Wat dat laatste betreft, dat is ook gebleken bij de bespreking en de stemming in de commissie, zijn we het helemaal met elkaar eens, minister. We zijn het eens met het verminderen van het aantal provincieraadsleden, het aantal mag eigenlijk tot nul gaan – maar dit bij wijze van boutade. We zijn het er dus mee eens dat het aantal provincieraadsleden naar beneden gaat. Welnu collega’s van N-VA en CD&V, als u de bepalingen van de kiesdrempel uit het bijzonder decreet haalt, dan keuren wij dat goed, want dan handelt het over het verminderen van het aantal provincieraadsleden en dan zijn we bereid om de ja-stem te leveren die nodig is voor die twee derden. (…) Collega’s, het is een aanbod aan de meerderheid. U doet ermee wat u wilt. Haal die kiesdrempel eruit, dan geven wij u een tweederdemeerderheid om het aantal provincieraadsleden naar beneden te halen. Minister, als u dat niet doet, kan ik enkel concluderen dat u in dezen de gegijzelde bent van de sp.a en dat heel uw oorspronkelijk project om de provincies te hervormen qua bevoegdheden, zoals de interne staatshervorming, het afslanken van provincies, enzovoort, zodanig is uitgehold dat de provincies nog altijd staan waar ze stonden. Het laatste wat nog overeind blijft van heel het project was precies de vermindering van het aantal provincieraadsleden. U hebt de kans om ervoor te zorgen dat u ten minste toch nog dat overhoudt van heel uw project met de provincies dat voor het overige helemaal in het water gevallen is.”

Het werd een historische zitting want Joris slaagde er die nacht in om – in ruil voor de steun van  het Vlaams Belang aan het bijzonder kiesdecreet – de ondemocratische provinciale kiesdrempel uit het bijzonder decreet te laten halen.

Op 16 maart 2012 interviewde Doorbraak Joris naar aanleiding van het nieuws dat hij Filip Dewinter zou opvolgen als fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Doorbraak vroeg hem wat de rol was van het Vlaams Belang in het politieke landschap van vandaag. Het antwoord van Joris wordt nog vaak door partijgenoten geciteerd en is actueler dan ooit: “Het Vlaams Belang is een ijsbreker geweest, wij zijn door het dichtgevroren kanaal gevaren. Wij hebben bepaalde thema’s op de politieke agenda gekregen. Wij hebben het ijs gebroken, nu kan het konvooi doorvaren. Dat neemt men ons niet af, ik ben daar ook trots op. Nu is het onze taak er voor te zorgen dat het kanaal niet opnieuw dichtvriest. Wat nu het maatschappelijk debat over migratie is, daarvoor heeft men ons voor de rechter gesleept. Hetzelfde in het onafhankelijkheidsdebat. Wij hebben het taboe doorbroken.”

Joris is van ons heengegaan zonder dat hij zijn grote droom van een onafhankelijke Vlaamse staat werkelijkheid heeft zien worden. Het Vlaams Belang kan zijn nagedachtenis niet beter eren dan door zijn strijd onverdroten verder te zetten.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Chris Janssens

Chris Janssens is fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement.