fbpx


Ik zoek een mens

Ik zoek een mens – Pleidooi voor snellere justitie

50 voorstellen tot vereenvoudiging om uw leven in de rechtbank te verkorten. Gratis.De Belgische justitie heeft de naam te traag te zijn en dat is niet alleen perceptie maar is vaak ook gewoon waar. De hoofdoorzaak is verouderde procedureregels. Als student dacht Simon Deryckere al na hoe het rechtssysteem te verbeteren en als advocaat schreef hij met een ondernemersinsteek kort en krachtig vijftig concrete voorstellen tot vereenvoudiging neer in ‘Justice in time – Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint. De advocaat nog het meest.’ Deze vereenvoudigingen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, zijn fair en je ziet ook onmiddellijk resultaat. En ze zijn gratis!

Simon licht in deze aflevering van IK ZOEK EEN MENS toe dat hij de lijdelijkheid van de rechter ziet als een systeemfout en hoe dat anders kan. Waarom moét een rechter wachten tot een notaris of expert zijn werk gedaan heeft om zelf verder te kunnen? Heeft de burger niet méér belang bij een proactieve rechter zodat zijn zaak vooruit gaat? En wat is dan juist het verschil tussen een actieve, proactieve en activistische rechter? U hoor het hier gratis.

Hij wil ook graag snoeien in overbodige tussenstappen en overdreven beroepsmogelijkheden en houdt daarbij rekening met de economische realiteit: de burger moet er toch kunnen op rekenen dat wat een rechter hem uiteindelijk toekent, zoals een schadevergoeding, ook effectief krijgt? Aan de hand van de asbestzaak Eternit, de #metoo-zaak Bart De Pauw, de zaak-Sanda Dia en het terrorismeproces evalueert hij procedureregels en vertelt hij hoe dit soort rechtszaken beter zou kunnen lopen in de toekomst door eenvoudige ingrepen in de wet. Hij vertelt daarover gratis.

Dit boekje is niet ‘Een Ideale Justitie volgens Simon Deryckere’, zo rond hij nuchter af, maar het poogt om overal één stap vooruit te zetten in bewegingen die al bezig zijn. Er zijn best practices van bepaalde rechtbanken en vooruitziende professoren en ook buurlanden inspireren met wetten die tonen dat zijn voorstellen werken in de praktijk. En nu? De Belgische wetgever moet als de bliksem zijn wetsvoorstellen stemmen in het parlement. Snel én gratis, want het werk is al gedaan!

Het boek Justice in Time is hier te koop 

Aangeboden door het Horizon 2024 fonds


Dit artikel is deel van de artikelenreeks Horizon2024 en wordt gefinancierd door het Horizon 2024 fonds.

Ik steun het Horizon 2024 fonds.

Lieve Van den Broeck

Juriste. Eerst de naakte feiten en het gezond boerenverstand. Dan pas het recht.