fbpx


Niet gecategoriseerd

#ikbenookvlaming of toch wij-zij
In een goed gevulde zaal Rubens in Berchem met een verscheiden publiek (ook sp.a-politica Meyrame Kitir was present) gingen twee schijnbaar tegengestelde groepen met elkaar in debat: Vlaams-nationalisten en moslims. De Tijd-columnist Rik Van Cauwelaert modereerde het debatpanel bestaande uit Yilmaz Kurtal (VDAB-medewerker), Samira Azeroual (islamleerkracht), oud-Volksunie-politica Nelly Maes en onze chef-politiek Peter De Roover.

Die laatste deed de afgelopen maanden mee aan enkele moslimdebatten en stelde een cliché vast: bijna altijd kom je terecht in een haast homogeen witte of gekleurde omgeving. Daaruit rijpte het idee om een debat met een gemengd publiek te organiseren. ‘Het zou mooi zijn om op termijn andere debatten te houden, waaruit blijkt dat beide groepen onderling van mening verschillen en een autochtone het ook eens kan zijn met Ali’, vertelde De Roover.

Marokkanen die Doorbraak promoten

Zowel extreemrechts als extreemlinks (met name de interculturele beweging ‘Kif Kif’) waren gekant tegen het debat. De ene groep vond het vreemd dat er geen islamcriticus in het panel zat, de andere vond het een ‘überklucht’ dat Marokkanen Doorbraak promootten en zich vereenzelvigen met de slogan ‘ik ben ook Vlaming’.

Het debat ging niet over de islam an sich, wel over de positie van moslims in de Vlaamse leefruimte. Het ene verhaal na het andere gaf een kijk in de denkruimte van beide groepen. De Roover maakte zich zorgen over de wij-zij-opdeling en gaf de solidariteitsgedachte achter de sociale zekerheid als voorbeeld. ‘Wij hebben veel gemeenschappelijke belangen. Als het hiernaar de knoppen gaat, geldt dat voor ons allemaal.’

Bij de introductie werd meteen duidelijk gemaakt dat de aanwezige moslims geen sharia-aanhangers zijn. ‘Als Jejoen iets zegt, lijkt hij wel dé moslimwoordvoerder’, ergerde Kurtal zich. ‘Doet een racist een uitspraak, dan is dat een individueel geval. De media mogen bij zulke boodschappen hun verantwoordelijkheid opnemen.’

De Roover vertelde dat hij geboren werd in een wit Antwerpen. ‘Binnen een half mensenleven is die structuur volkomen veranderd. Tien jaar geleden stonden werknemers veel meer weigerachtig tegenover allochtonen dan vandaag. Maar als je door vier mensen moet passeren en er zit één weerbarstige tussen, kom je er niet. Drie staan open, maar één volstaat om het tegen te houden. Dat proces heeft zijn tijd nodig. Ik heb dat versneld doorgemaakt, omdat ik als leerkracht dagelijks met allochtonen werk.’

Anoniem solliciteren

Nelly Maes maakte de vergelijking met de vrouwenbeweging. ‘Langzaam is de vrouwendiscriminatie geslonken en als vrouwen hebben we ons met politieke instrumenten kunnen weren. Ik geloof niet dat het daarom enkel afhangt van diegene die gediscrimineerd wordt. Ik wil niet zomaar overal quota opleggen, want dat kan averechts werken. Ik pleit wel voor wettelijke inhaalmechanismen en dat voorstellen zoals anoniem solliciteren moeten au sérieux genomen worden.”

Kurtal zag als VDAB-medewerker echter geen wonderoplossing in anoniem solliciteren. ‘Ik geloof nooit dat je tolerantie wettelijk kan opleggen’, meende De Roover. ‘Ik hoop dat quota achterhaald zullen worden omdat ze stempels drukken. Het voordeel aan genderquota is dat je man en vrouw vrij duidelijk kan onderscheiden. Wat doe je daarentegen met allochtone leerlingen van wie de thuistaal het Nederlands is?’

Azeroual vond dat ze geen binding heeft om flamingant te worden. ‘In mijn jeugd was Vlaming een synoniem voor Vlaams Blokker. Veel minder dan nu gingen er stemmen op voor een onafhankelijk Vlaanderen. Bij onafhankelijkheid vreesde ik dat die partij dan aan de macht zou komen. Nu ben ik daarentegen Vlaming, Belg, Antwerpenaar, Marokkaan en moslim.’

‘Ik heb ooit enkele allochtone leerlingen uitgedaagd racisten te jennen door een Vlaamse leeuw op hun schouder te dragen’, vertelde De Roover. ‘Zo neem je hun manier van Vlaming zijn af. Vlaming is een begrip dat jullie mee omvat. Uiteraard is identiteit gelaagd, maar je moet je niet afvragen of je Vlaming mag zijn. Nee, je zit in de ruimte Vlaanderen en als je van Turkije komt, ga je naar huis. Dus dit is je thuis en jij bent Vlaming.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.