Impliciet racisme geëxpliciteerd door Jong Groen

De Facebookpost waarop Pieter Bauwens reageerde.

Als we iets van juni 2020 mogen onthouden, dan is het wel dat we eens goede debatten over onze samenleving en identiteit aan het voeren zijn. Aangezien net dit het jaarthema is van Jong Groen, doet dit mij als co-voorzitter van deze politieke jongerenbeweging veel plezier. Het ;qg vanzelfsprekend wel duidelijk zijn dat we niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Het blijft een debat.

#Racismebingo

Dit weekend schreef Pieter Bauwens een artikel als reactie op een Facebookpost van ons van enkele weken geleden. Gevolgd door een bespreking van Philippe Clerick van diezelfde Facebookpost. In dit bericht hadden we een wat ludieke én confronterende bingo opgesteld. Omdat onze leden het gevoel hadden dat impliciet racisme nog wel heel erg sterk vertegenwoordigd is in onze maatschappij. De vele reacties die volgden, bevestigden helaas wel dit gevoel.

Toegegeven, het bericht had zeker wel wat genuanceerder gekund, maar het bracht wel een debat op gang. Dat een bericht twee weken ‘in leven blijft’ is een kleine eeuwigheid op social media. Er kwamen wel sterk afkeurende reacties op, waaronder deze van de heer Bauwens op Doorbraak.

Het typische en alom bekende argument passeerde weer de revue: we zouden met deze post beweren dat iedereen een racist is. Ik kan de heer Bauwens gerust stellen: dat zeggen we helemaal niet. Gelukkig is lang niet iedereen een racist. Maar, en dat wordt helaas wel bevestigd in vele gefrustreerde reacties, het is maar al te makkelijk om een opmerking te maken die de ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen aantoont en bevestigt. Net dát wilden we aan de kaak stellen.

Ruimte voor debat

Het zou natuurlijk een gemiste kans zijn om niet te reageren op een opiniestuk waarin wordt gesteld dat er steeds minder ruimte is voor debat. Net met die conclusie ben ik het wel eens, namelijk: het debat is zó belangrijk. We moeten steeds in dialoog blijven met elkaar. Ik ben er wel van overtuigd dat we dit soms best doen door zaken wat scherp te stellen. Net omdat niet iedereen even goed in de gesprekken vertegenwoordigd is.

Er is namelijk een realiteit, heer Bauwens, dat sommige stemmen net wat luider weerklinken in het maatschappelijke debat dan andere. En ja, ik verwijs hierbij onder andere naar het racismedebat. Ik vind het alleszins bijzonder opvallend dat er vooral veel blanke mannen furieus reageren op onze bingo, maar verbind er gerust zelf uw conclusies aan.

Ongelijkheid

Dat er grote ongelijkheid bestaat op de Belgische arbeidsmarkt, dat is inmiddels wel duidelijk. Sterker, in 2016 had België van alle EU-staten de laagste werkzaamheidsgraad voor personen geboren buiten de EU. Ook hadden we het grootste verschil tussen zij die hier geboren zijn en zij die later naar België kwamen (cijfers van Unia). Ook de heer Bauwens haalt de arbeidsmarkt aan, maar we komen beiden tot een andere conclusie.

In zijn artikel verwijst Bauwens naar professor Stijn Baert en bespreekt drie verklaringen voor de etnische kloof, zoals hij het omschrijft. Helaas blijven deze conclusies enkel beperkt tot simpele correlaties en wordt er niet in de diepte gekeken. Er wordt compleet voorbij gegaan aan wat er aan de basis zou liggen van de hogere opleidingsgraad van autochtone Belgen.

Ongelijkheid begint helaas niet pas na de studies, maar begint al heel vroeg. De successen van meertaligheid in het onderwijs tonen dit ook aan: pas van zodra je je moedertaal beheerst, kan je een tweede taal grondig leren, met tal van positieve effecten op alle onderwijsprestaties. De enige reden waarom dit niet wordt ingevoerd, is een nationalistische blik op de problematiek vanuit diezelfde autochtone bevolking.

Nederlands

Natuurlijk is er een sterke link tussen carrièresucces en de beheersing van het Nederlands. Maar de conclusie moet dan nét zijn om in te zetten op het onderwijs. We zien al 10, 15 jaar hetzelfde beleid: repressief, bestraffend. We zien evengoed dat dit beleid niet werkt. Tegelijk zien we wel steeds meer voorstellen om racisme en ongelijkheid aan te pakken — de veelgenoemde praktijktesten zijn hier een voorbeeld van.

In het slot roept Bauwens vooral op tot debat. Bij deze onze reactie. Onze bingo was inderdaad niet de meest genuanceerde post, maar deze heeft mensen wel een spiegel voorgehouden. Toegegeven, sommigen hebben hier wel heel defensief op gereageerd, maar er is nog altijd veel te weinig bekend over hoe alomtegenwoordig racisme toch is in het dagelijks leven. En zeker bij hen die er ook effectief dagelijks mee te maken hebben. Net dát is een stem die in het identiteitsdebat zeker gehoord moet worden.

Timon Hogenaar is nationaal co-voorzitter van Jong Groen, de jongerenafdeling van Groen