fbpx


Buitenland, Cultuur, Onderwijs
Pisa-cijfers

In Frankrijk is het nog veel erger
De slechte Pisa-resultaten hebben De Standaard ertoe aangezet om alvast één gevaarlijke verklaring uit de weg te ruimen:
‘De daling van de leesvaardigheid komt niet uit de lucht vallen. Na de Pirls-toetsen bogen enkele wetenschappers van de KU Leuven zich wel over de kwestie maar dan wel voor het basisonderwijs (terwijl het Pisa-onderzoek over vijftienjarigen gaat). Zij onderzochten 22 hypothesen. Enkele hypothesen konden ze weerleggen (zoals dat de dalende prestaties toe te schrijven zijn aan het grotere aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen) en voor de grote meerderheid van de hypothesen ontbreekt data (zoals voor de vraag of de dalende prestaties worden veroorzaakt door het stijgende gebruik van digitale media bij kinderen).’

Zoals te verwachten was, deelt Éric Zemmour die analyse niet en in Frankrijk is de situatie een stuk ernstiger nog dan in Vlaanderen. Van Zemmour leerde ik overigens een mooi nieuw woord: pédagogiste (niet in het fragment hieronder, het kwam eerder in het programma). Als Italiaans meervoud een gewoon woord, maar in het Frans klinkt het ongeveer zoals bij ons deskundoloog.

Éric Zemmour: Het is een totaalprobleem, en wat men niet inziet is ten eerste dat… dat de oude methodes, wat Blanquer* overigens heeft gezegd, of het je nu bevalt of niet – dat het oude b.a.-ba** veel beter werkt dan de globale of semiglobale methodes enzovoort. Hij heeft dat systeem trouwens weer in zwang gebracht.

Christine Kelly: Ja, hij heeft het…
Zemmour: En ten tweede is er een majeur probleem, te weten dat wij hier miljoenen migrantenkinderen hebben ontvangen met ouders die een bijzonder zwak sociaal-cultureel niveau hadden, en om te maken dat ze toch konden volgen heeft men het algemeen niveau laten zakken. Dat is het tweede punt. En ten derde, laat mij dit zeggen, want ik heb zelf kinderen en ik heb hun lessen opgevolgd, de programma’s enzovoort: al twintig jaar zit er in de programma’s van het staatsonderwijs een propaganda die volstrekt schandalig is.

Kelly: Wat bedoelt u?
Zemmour: Dat is nogal eenvoudig. De leerprogramma’s burgerlijke opvoeding zijn gewijd aan antiracisme, feminisme en LBGT-propaganda.*** De lessen geschiedenis zijn compleet ontdaan van hun nationale inhoud: zo ruimt men voor Olympe de Gouges, de feministische Egeria,**** meer plaats in dan voor Robespierre of de overwinningen van Napoleon.

Kelly: Maar Napoleon komt nu weer voor in de boeken.
Zemmour: Ja, vandaag dan! precies omdat Blanquer hem heeft…

__________

* De Franse minister van onderwijs. Hij draaide een aantal maatregelen van zijn voorgangster Najat Vallaud-Belkacem min of meer terug. Zij had bijvoorbeeld van de lessen Latijn en Grieks een lachertje gemaakt wegens trop élitistes.
** b.a.-ba: leesmethode. Men spelt de letters b en a, en leert ze samen als ba uitspreken.
*** lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders.
**** Een raadgeefster. De nimf Egeria dicteerde de Romeinse wet aan koning Numa Pompilius (716-673 a.C.n.). Olympe de Gouges, la mère des féministes, werd door Robespierre tot de guillotine veroordeeld.

(audio hier)

Éric Zemmour: Il y a un problème global, c’est-à-dire ce que on ne peut pas voir c’est: un, on a les …les anciennes méthodes, d’ailleurs Blanquer le dit, l’ancien b-a-ba marche beaucoup mieux que les méthodes globales ou semi-globales etcétéra, que ça te plaise ou non. Et d’ailleurs il l’a remis au goût du jour.

Christine Kelly: Oui il l’a remis au…
Zemmour: Deuxièmement, on a eu un problème majeur, c’est-à-dire ce qu’on a reçu des millions d’enfants d’immigrés dont les parents avaient un niveau socio-culturel très faible, et pour leur permettre de suivre on a abaissé le niveau général. Ça c’est la deuxième chose. Et troisièmement, je voudrais dire, parce que moi j’ai des enfants, et j’ai suivi les cours, les programmes etcétéra : il y a une propagande depuis vingt ans dans les programmes de l’éducation nationale qui est absolument scandaleuse.

Kelly: C’est-à-dire ?
Zemmour: C’est-à-dire que c’est simple, les programmes d’instruction civique sont voués à l’antiracisme, au féminisme et à la propagande LBGT. Les programmes d’histoire sont vidés de leur substance nationale et on leur apprend par exemple Olympe de Gouges, l’égérie féministe a plus de place que Robespierre ou que les victoires de Bonaparte.

Kelly: Mais Napoléon revient dans les livres
Zemmour: Oui mais, aujourd’hui ! parce que justement Blanquer avait …

Zie ook wat men er in Duitsland van vindt.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Marc Vanfraechem

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger sinds 2003.