fbpx


Multicultuur & samenleven

Integratieminister op de bres voor letterlijke interpretatie van de Koran

Moeten we blij zijn dat kinderen de Koran uit het hoofd leren?Tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ondervroeg ik minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) over de problematiek van de Koranscholen. Mijn vraag was gebaseerd op een reportage van Terzake die een – naar hun zeggen – ‘unieke inkijk’ bood in de wereld van de Vlaamse Koranscholen. De uitzending toonde hoe vele duizenden moslimkinderen in Vlaanderen elk weekend verplicht worden de Koran – obscure ‘heilige’ teksten die zij niet eens begrijpen – uit het hoofd te leren. Jonge meisjes van 5 à 6 jaar worden daarbij verplicht zich in een hoofddoek te hullen. De lessen vinden vanzelfsprekend plaats in het Arabisch of het Turks, en er blijkt amper controle te zijn op wat er precies in de Koranscholen wordt onderwezen.

Het Vlaams Belang was de enige partij die de kwestie op de agenda van het Vlaams Parlement zette. Zouden politici van andere partijen even zwijgzaam zijn wanneer kinderen anno 2015 elk weekend verplicht zouden worden – al dan niet onder bedreiging van lijfstraffen – de Bijbel uit het hoofd te leren? Ongetwijfeld niet. Maar omdat het de islam betreft, voelt geen enkele andere partij zich geroepen om dit aan te kaarten. Mijn vraag aan de minister lag voor de hand: onderneemt u, als minister bevoegd voor inburgering, op enigerlei manier actie tegen de Koranscholen die kinderen een op 1400 jaar oude teksten gebaseerde islamitische moraal opdringen, een moraal die haaks staat op onze waarden?

In haar antwoord nam Liesbeth Homans zowaar de verdediging op van de Koranscholen. Ze begon met te stellen dat haar zoon zijn vormsel doet en ‘elk weekend aanwezig moet zijn op de catechese’. ‘En ik vind dat goed’, voegde ze eraan toe. Alsof de catecheselessen ter voorbereiding van de communie ook maar enigszins te vergelijken zijn met Koranscholen en wat daar wordt onderricht. Vervolgens wist de minister me nog mee te delen dat kinderen die naar de Koranschool gaan, ‘doen wat zij in hun vrije tijd mogen doen’. Of de kinderen er zelf voor gekozen hebben de meer dan 6000 Koranverzen uit het hoofd te leren, is te betwijfelen, maar bovendien is het merkwaardig uit de mond van een Vlaamse minister te moeten vernemen dat ze geen initiatieven kan nemen met betrekking tot zaken die de vrije tijd van kinderen betreffen. Op andere terreinen heeft de Vlaamse regering als betuttelaar bij uitstek duidelijk heel wat minder schroom om het gedrag van burgers te sturen.

Terwijl de voorgaande uitspraken nog beschouwd konden worden als smoesjes om de aandacht af te leiden van de essentie, kan hetzelfde niet gezegd worden van een andere uitspraak die Homans ter gelegenheid van het debat deed: ‘In het kader van extremisme en dergelijke meer is het beter dat een letterlijke interpretatie gegeven wordt van wat er in de Koran staat dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran’, wierp de integratieminister me voor de voeten. Wat Homans dus eigenlijk wil zeggen is: eigenlijk moeten we blij zijn dat kinderen de Koran letterlijk interpreteren, want jihadisten die naar Syrië trekken, laten zich leiden door een verkeerde duiding van de Koran. De minister voegde er nog aan toe dat ze ook had gesproken met de Moslimexecutieve, die wil dat de ‘Koranscholen zich beperken tot het memoriseren en interpreteren van de Koran, op de letter’. Opnieuw, alsof dat een positieve zaak was.

Als integratieminister behoort Homans toch te weten dat alle ellende die de islam veroorzaakt – van de barbaarse en vrouwvernederende moraal in moslimlanden, tot aanslagen gepleegd door een reeks terroristische moslimorganisaties – net voortspruit uit de letterlijke interpretatie van de Koran. Weet Homans dan niet dat de Koran – letterlijk geïnterpreteerd – de eerste en belangrijkste bron van de sharia is, toegepast door inhumane regimes als Saoedi-Arabië, Iran, Afghanistan of Yemen? Beseft Homans dan niet dat islamitische terreurbewegingen à la IS en Boko Haram hun weerzinwekkende daden baseren op de letterlijke interpretaties van de 164 haatverzen van de Koran, met teksten als: ‘Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen’ en ‘Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen [de overlevenden] dan in de boeien’?

Wie had gedacht dat een N-VA’er op de post van Integratie garant zou staan voor een ander beleid, zonder multiculturele taboes, heeft zich schromelijk vergist. Dat is jammer, want enkel door de islam kritisch te benaderen, kan men vooruitgang boeken in het integratiebeleid. Immers, wie anno 2015 nog beweert dat de islam geen struikelblok is voor de integratie van allochtonen in onze samenleving en geen bedreiging vormt voor het harmonieuze samenleven in Vlaanderen, is ziende blind.


Foto (c) Reporters

Chris Janssens is fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Chris Janssens

Chris Janssens is fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement.