fbpx


Binnenland

Is schizofrenie een nieuw synoniem voor integriteit bij Open Vld?



Geert Versnick

Open Vld’er Geert Versnick, een van de mandatenkoningen in Vlaanderen in allerhande intercommunales en afgeleiden, werd de voorbije maanden voor Open Vld de affaire-Versnick. Nu enkel deze partij viseren zou intellectueel niet correct zijn, want elke traditionele partij van CD&V, sp.a, N-VA tot Open Vld heeft zijn mandatenkoningen in huis. Maar in plaats van het probleem op te lossen zijn het uitgerekend de partijvoorzitters (op John Crombez van sp.a na) die het probleem net groter maken met hun halfslachtig optreden in deze affaires. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten tweette dat het genoeg was en Versnick mocht opstappen van haar, maar is dat wel echt zo?

De traditionele partijen denken vandaag dat ze met stoere verklaringen en halfslachtige maatregelen nog steeds de publieke opinie kunnen sussen en dan opnieuw kunnen overgaan tot de orde van de dag. Het is dit gedrag van politici die halve leugens verpakken als hele waarheden wat de mensen nu net zo boos maakt en wat de antipolitiek meer dan ooit een voedingsbodem geeft. Open Vld heeft de voorbije maanden geen kans onbenut gelaten om te schimpen in de pers op de affaires bij andere partijen, want bij Open Vld staat de integriteit voorop, klonk het steeds. Maar is integriteit voor Open Vld wel zo belangrijk als ze de publieke opinie wil doen geloven? Want Open Vld maakt vandaag namelijk geen komaf met de affaire-Versnick, integendeel zelfs, het enige wat de partij de voorbije dagen deed was in overleg met hem de schade trachten te beperken.

Machtige spin in het intercommunaleweb

Mandatenkoning Geert Versnick bekleedt naast provinciaal gedeputeerde voor Open Vld nog ruim 20 mandaten. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van Synductis, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Eandis, lid raad van de bestuur van de nieuwe intercommunale Fluvius, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Elia en Elia Systeem Operator, voorzitter van de raad van bestuur Publi-T NV, lid van het strategisch comité van Publigas NV, bestuurder van stadsontwikkelingsbedrijf Waalse Crook CVBA, lid van het federaal bureau en het Vlaams bureau van Intermixt, bestuurder en lid van het directiecomité van Farys/TMVW en bestuurder ziekenhuis Jan Palfijn Gent.

Mijn boek De Vlaamse ziekte, dat na de zomer verschijnt, gaat over het web van de intercommunales en hierin kan je ontdekken hoe het ziekenhuis Jan Palfijn Gent nog niet lang geleden een aandeelhouder werd bij de waterintercommunale Farys/TMVW. Wat een ziekenhuis met drinkwater te maken heeft lijkt een raadsel, maar als je weet dat Geert Versnick op dat ogenblik de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis was, brengt dat misschien enige klaarheid in dit vraagstuk. In het Gentse geldt voor zulke constructies echt the sky is the limit. Tot het losbarsten van het Optimaschandaal was Geert Versnick ook actief als bestuurder bij Optima Real Estate en ook bestuurder van de NV Land Invest, dat indirect mee in handen is van de Waalse PS en betrokken is in belangrijke bouwprojecten van woontorens in Antwerpen. Versnick regelde als provinciaal gedeputeerde en bestuurder van een onderdeel van de Optimagroep zelfs een gesprek tussen de provincie en Optima om geld van de provincie te beleggen via Optima op een ogenblik dat deze bank al een verbod had om nog geld op te halen bij openbare besturen. Voor Open Vld was hier duidelijk geen enkel probleem met integriteit. Een partijbrunch als provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke ordening laten sponsoren door projectontwikkelaars die van hem bouwvergunningen moesten krijgen bleek ook al geen probleem met integriteit voor Open Vld.

Geert Versnick is nog steeds, zelfs na zijn ontslag als provinciaal gedeputeerde, een van de machtigste politici in Oost-Vlaanderen door zijn immense macht in het intercommunaleweb. De man weet ook zeer veel, zeg maar alles van heel wat partijgenoten en collega’s van andere partijen, waardoor zelfs zijn eigen partijvoorzitster hem na het uitbreken van de schandalen niet durfde te berispen, laat staan uit de partij te zetten. De verhaaltjes over Versnick tot zelfs belangenvermenging bleven opduiken en over zijn juiste rol in Optima is vandaag nog niet veel geweten. Geert Versnick minimaliseerde eerst in de media zijn inkomsten uit zijn talrijke mandaten, communiceerde 5.800 euro per maand te verdienen en loog over het bedrag dat effectief ruim 9.000 euro was. Deze transparantie vol met leugens bleek ook al weer geen probleem met integriteit voor Open Vld.

Uitgerekend op 1 april 2017 kondigde hij aan om de politiek te verlaten in 2018. Dat was absoluut geen aprilgrap, maar bewijst dat Open Vld maximaal de schade wou beperken die deze grote spin jaren aanrichtte in het intercommunaleweb. Deze machtige spin zal wel voor hij de beslissing nam onderdak gevonden hebben bij een bevriend bedrijf en zal zich zeker geen zorgen moeten maken over zijn inkomsten na zijn pensioen.

En toen kwam begin juli het verhaal van de hotelrekeningen in Bangkok in de pers. En al enkele uren later kwamen de partijvoorzitster en Versnick al tot een overeenkomst, hij nam ontslag als provinciaal gedeputeerde. Niet onmiddellijk, maar pas na de zomer bij de start van het nieuwe politieke jaar. Kwestie van tijdens de zomermaanden duidelijk nog enkele zaken te kunnen regelen. Ineens was er nu wel een probleem met de integriteit van de man voor Open Vld. Als hij het niet gedaan had, had ik hem zelf ontslagen, klonk het stoer in de pers. Gwendolyn Rutten verklaarde hierbij nog dat we vandaag in een tijd leven waarin je zorgvuldig moet omspringen met belastinggeld. Op zich al een heel opmerkelijke uitspraak, maar ik doe intussen al ruim 25 jaar aan politiek en ik heb namelijk altijd zorgvuldig omgesprongen met belastinggeld. Maar wat nog veel erger is, is wat Open Vld er op dat moment niet bijvertelde. Vandaag blijkt, nog maar enkele dagen later na de aankondiging van zijn ontslag als provinciaal gedeputeerde, dat Geert Versnick in al zijn andere mandaten in intercommunales en afgeleiden gewoon mag blijven zitten namens de partij. Hier is er dus geen probleem met integriteit? Hoe schizofreen kan je zijn, Open Vld?!

Parlementair pensioen

Want laten we eerlijk zijn, de deal tussen de partijtop en Versnick is zelfs een deal waarbij Versnick morgen evenveel zal verdienen als vandaag en bovendien moet hij zelfs minder gaan doen voor zijn centen. Zijn inkomsten als provinciaal gedeputeerde die nu wegvallen en overeenkomen met de wedde van een parlementslid worden gewoon gecompenseerd met zijn pensioen als gewezen parlementslid. De man zat 16 jaar of 4 legislaturen in het federaal parlement en geeft hem volgens het oude systeem vanaf 52-jarige leeftijd al recht op een volledig pensioen. Hij is vandaag 60 jaar, dus de dag na zijn ontslag krijgt hij al een parlementair pensioen op zijn rekening gestort. Daarnaast blijft hij al zijn zitpenningen in de intercommunales ontvangen en zal hij amper enkele euro’s minder genereren zonder nog lastiggevallen te worden door de pers.

Leeft Open Vld vandaag wel in een tijd waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met belastinggeld, zoals de partijvoorzitter de publieke opinie wil doen geloven? Iemand als Versnick, die duidelijk volgens de partij vandaag geen integriteit meer heeft als provinciaal bestuurder, kan wel aanblijven als bestuurder in talrijke intercommunales en afgeleiden. Trouwens nog steeds met vergoedingen om U tegen te zeggen. Als je weet dat de voorzitter van Elia jaarlijks 83.000 euro aan zitpenningen krijgt en een gewone bestuurder er tussen de 24.500 euro en 74.050 euro ontvangt, dan weet je bijna hoeveel Geert Versnick er als ondervoorzitter ontvangt. Van zijn mandaat als voorzitter bij Publi-T NV is zelfs vandaag nog niet geweten hoeveel dat juist opbrengt. Tel daarbij alle andere zitpenningen die overblijven en dan kan je maar één analyse maken. Hoe schizofreen kan je zijn, Open Vld. En neen mevrouw Rutten, u leeft nog steeds niet in een tijd waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met belastinggeld.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Peter Reekmans

Peter Reekmans is burgemeester van Glabbeek en nationaal ondervoorzitter van LDD.