fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek
islamisering

Leidt islamisering naar atheïsmisering?
Identiteit en migratie stond al bovenaan de agenda van enkele partijen. Volgens onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center blijkt nu dat vier op de tien Belgen menen dat moslims hun religieuze wet willen opleggen aan de rest. En dus zal ook de het ‘monsterverbond van de laïcité’, de radicale vrijzinnigen in een verbond met de anti-islamisering, opnieuw een tandje bijsteken om elke uiting van religie uit het openbare leven te bannen.

Stop islamisering

Dat zit zo. Politici in verschillende partijen denken na hoe ze de invloed van de islam kunnen inperken. Omdat specifieke maatregelen tegen een geloofsgroep niet zomaar kunnen, worden dat algemene maatregelen. Dat zal dus ook gevolgen hebben voor andere geloofsgroepen. Daar zitten vrijzinnige politici niet mee in. Enkele zitten nog vast in de oude politieke breuklijn klerikaal/antiklerikaal, denk daarbij maar aan enkele Open vld politici.

Anderen willen de zuilen verder afbreken, een VU-idee dat binnen de N-VA nog hardnekkig verder leeft. De kerk, de katholieke scholenkoepel, ACW en ACV worden dan over een kam geschoren. In die visie zoekt de zuil haar macht te versterken door een coalitie met de islam. Ze vinden bij de islam een groep zelfbewuste gelovigen met vaak genoeg een gelijklopende overtuiging in ethische dossiers zoals euthanasie, abortus of de plaats van religie in het openbaar leven.

CD&V, de islampartij

Dat verbond van gelovigen is niet helemaal uit de lucht gegrepen. CD&V politici als Mieke Van Hecke zitten duidelijk in die visie. Ze staan dan ook graag op om de religieuze belangen van de moslims te verdedigen van de hoofddoek tot onverdoofd slachten. Dat wakkert het gevoel aan dat de ‘christenen’ objectieve bondgenoten zijn van de moslims. Volgens -meestal rechtse- politici zijn de katholieken dan een soort centrum-linkse kliek, grote fan van open grenzen en een knuffelbeleid naar moslims. Dat verlaagt de drempel bij die politici die graag door preambules of aanpassingen van de grondwet religie in het algemeen uit het openbare leven willen bannen.

Uit hetzelfde onderzoek van het Pew Research Centre blijkt een andere realiteit. 48% van wie zichzelf christen noemt, ziet de islam als ‘fundamenteel onverenigbaar met onze nationale cultuur en waarden’, bij de ‘religieus ongebondenen’ is dat 35% en in de brede maatschappij is het 40% (p.21). België is daarin vergeleken met andere Europese landen vrij gematigd (dat is een noot voor wie Belgen graag als wereldkampioen van de islamhaters ziet).

Moslims en christenen blijken dan toch niet één pot nat. De vraag is waarom we die stem zo weinig horen? In CD&V bijvoorbeeld is het enkel Hendrik Bogaert die die stem vertolkt. Al maken we hierbij dan de denkfout dat de zuilen nog echt bestaan en christenen de facto CD&V stemmen? Wat niet zo is.

christenen, islamisering en atheïsmisering

Wie religie wil terugdringen verwijst vaak naar het dalend aantal christenen en kijkt angstig naar het stijgend aantal moslims. Het rapport van het Pew Research Institute Christen zijn in West-Europa Is eigenlijk een rapport over hoe christenen kijken naar de maatschappij van vandaag. Ze geven daarbij cijfers: 55% van de Belgen noemt zichzelf christen, 10% zegt regelmatig naar de kerk te gaan. 83% geeft aan christelijk opgevoed te zijn. 19% noemt zichzelf atheïst. Toch lees je nooit over de ‘atheïsmisering’ van de samenleving. Het lijkt mij, met cijfers in de hand, duidelijk dat een atheïstische minderheid haar visie opdringt aan een meerderheid, met tentakels tot in het parlement toe!

De N-VA

Dé cruciale rol in het hele debat is voor de N-VA. Die partij wil graag dat de volgende regering de Grondwet kan wijzigen. Dat zal onderhandelingen vergen, en geven en nemen. Hoe belangrijk is het laïcité-debat voor de N-VA? De N-VA is een grote partij, ze heeft geen vleugels, maar er zijn zeker strekkingen. Zo is er een strekking die meer laïcité wil maar is er een ook een ‘gelovige’-strekking. Die laatste is het wel eens met het terugdringen van ‘islamisering’ maar niet ten koste van het christendom.

Wat is dan het precieze standpunt van de N-VA? Op de website bij ‘standpunten’ leveren de zoekwoorden, laïcité, religie of islam, geen zoekresultaten op. De partij lijkt zoekende, hoewel de grote lijnen duidelijk lijken. Voor N-VA is laicité het principiële kader van de Vlaamse samenleving. Dat is niet de laïcité zoals in Frankrijk, maar een Vlaamse ‘sui generis’ laïcité. Voorop staan de principes van de Verlichting, zoals de scheiding tussen kerk en staat, de individuele vrijheid en de gelijkheid voor de wet van mannen en vrouwen. Die grote principes bakenen onze publieke ruimte af vindt de partij. Enkel in uiterste gevallen worden deze principes door de wet gegarandeerd. Daarmee kan je in onderhandelingen natuurlijk nog alle kanten uit.

Vanuit die principes kan je het levensbeschouwelijk onderwijs behouden én ondergraven, kan je de betoelaging van religies behouden en vervangen door een soort kerkbelasting. Je kan alle kanten uit. Ideaal voor een onderhandeling, maar zeer onzeker voor wie een duidelijk standpunt inneemt.

Bulgarije

Wij zijn niet het enige land in Europa waar die discussie gevoerd wordt. In Bulgarije woedt dezelfde discussie met de zelfde problemen. 60 procent van de Bulgaren is Orthodox, 8% is moslim (sjiieten en soennieten samen), protestanten (verschillenden denominaties) en katholieken halen elk geen 1% van de bevolking.

Bulgarije wil de groeiende invloed van de radicale islam in het land een halt toeroepen. Daarvoor werd een wetsontwerp ingediend in het Bulgaarse parlement waarvoor een ruime meerderheid wordt gezocht. Dat willen ze doen door… een verbod op financiering uit het buitenland voor alle religies en andere maatregelen.

In de plaats komt een subsidie tot 5 euro per gelovige voor die religies die minstens 1% van de bevolking halen. Elke buitenlandse financiering voor geloofsgroepen onder de 1% wordt verboden, tenzij ze wordt goedgekeurd door een controleorgaan van de overheid. Die kleine geloofsgroepen, onder 1% van de bevolking, zouden ook geen eigen scholen meer mogen openen en buitenlandse predikers ontvangen, tenzij die begeleid worden door een Bulgaar. De kerk vreest nu dat buitenlandse katholieke priesters, waarvan sommigen al meer dan 20 jaar in Bulgarije zijn, niet meer zullen mogen blijven als de nieuwe wet van kracht wordt. De ‘anti radicale-moslimwet’ dreigt zo een strop te worden voor de katholieke minderheid in Bulgarije die nooit iemand een strobreed in de weg heeft gelegd.

Toch iets om in het achterhoofd te houden als de onderhandelingen hier lopen. En benieuwd welke Vlaamse partij zich duidelijk zal uitspreken in het partijprogramma.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.