fbpx


Multicultuur & samenleven

Islamitische toets op Charles’ kroning?Het Britse kroningsritueel, laatst uitgevoerd in 1953 bij de kroning van Elizabeth II, is een veruiterlijking van de oude geschiedenis van het eiland. De zalving van de vorst, de kroning en de eden van trouw van de nobelen zijn terug te voeren tot de karolingische machtsgreep in de 8ste eeuw. Via de Franse Normandiërs werden ze in 1066 geïmporteerd naar Engeland. Sinds de 16de eeuw ging het ritueel over van de Katholieke Kerk naar de Kerk van Engeland ofwel de Anglicaanse Kerk. Het uiterlijke vertoon van 1953 was dan weer een laatste oprisping van het 19de eeuwse Britse Empire. Nu eisen de late 20ste en vroege 21ste eeuw ook hun rol op.

Een veranderd land

Charles, de eeuwige kroonprins, zal een bejaard man zijn wanneer hij gekroond wordt. Het koninkrijk van zijn geboorte in 1948 is niet meer hetzelfde voornamelijk Anglicaanse en blanke land. Vandaag telt het land enorm veel etnische groepen, veelal afkomstig uit de vroegere kolonies, en geloofsgroepen. Het land telt nu net geen drie miljoen moslims en om en bij de 800 000 hindoes. Daarnaast zijn er 9 miljoen rooms-katholieken, de tot de 19de eeuw verboden godsdienst. Er zijn evenwel zo’n 27 miljoen anglicanen, nog altijd de enige officiële religie van het land.

Koranverzen in Westminster Abbey

Nu roept een voorname anglicaanse oud-bisschop, Lord Harries of Pentregarth, op om in de kroningsceremonie van Charles verzen te laten voorlezen uit de Koran. Op die manier zullen moslims zich meer ‘omhelsd’ voelen door de naties, aldus de geestelijke. Hij oppert eveneens het idee om de nieuwe koning te laten zegenen door geestelijken van alle prominente religies. In het verleden opperde de kroonprins zelf al een aanpassing van zijn toekomende titel van ‘Verdediger van het Geloof’ – een erfenis van Hendrik VIII die de titel van de paus ontving voor zijn ruzie met Rome – tot ‘Verdediger van Geloof’. In 1994 verklaarde hij dat hij zijn katholieke onderdanen even belangrijk vond als zijn anglicaanse. ‘Dat geldt ook voor de islamitische onderdanen of de hindoes of zelfs de zoroastrische’, aldus Charles destijds. In 2006 liet hij nogmaals verstaan dat hij een multireligieuze kroningsdienst wenste.

Afbraak van waarden

Maar de ideeën botsten op weerstand in christelijke hoek. Douglas Murray, redacteur bij het blad The Spectator, vindt dat indien er uit de Koran wordt voorgelezen tijdens de kroning dat er dan in alle Britse moskeeën moet worden gebeden voor de Koning en het leger tijdens het wekelijkse vrijdagsgebed, zoals dat in de anglicaanse kerken gebeurt op zondag. Anderen zien er vooral een afbraak van de Britse waarden en tradities in.

 

(c) Reporters – De kroningskroon van Sint-Edward op het altaar van Westminster Abbey in 2013, voor het eerst in 60 jaar verliet de kroon de Tower van Londen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Harry De Paepe

Harry De Paepe is kenner van het Verenigd Koninkrijk en de Britse politiek.