fbpx


Buitenland, Politiek

Jaco Kleynhans: ‘Zonder eigendomsrechten is de economie van Zuid-Afrika ten dode opgeschreven’

Zuid-Afrikaanse vakbond bezoekt Europese parlementenDe invloedrijke Zuid-Afrikaanse vakbond Solidariteit is op bezoek in Europa. Drie man sterk – Jaco Kleynhans, Dirk Hermann en Anton van der Bijl – treedt de organisatie in contact met de pers, maatschappelijke organisaties en parlementen om onder andere aandacht te vragen voor de verslechterende toestand in Zuid-Afrika. Momenteel bezoekt het driemanschap Centraal-Europa. In de eerste week van oktober zullen zij Vlaanderen en Nederland aandoen, waar ze in het bijzijn van belangstellenden twee stichtingen in het leven zullen roepen. Jaco…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De invloedrijke Zuid-Afrikaanse vakbond Solidariteit is op bezoek in Europa. Drie man sterk – Jaco Kleynhans, Dirk Hermann en Anton van der Bijl – treedt de organisatie in contact met de pers, maatschappelijke organisaties en parlementen om onder andere aandacht te vragen voor de verslechterende toestand in Zuid-Afrika. Momenteel bezoekt het driemanschap Centraal-Europa. In de eerste week van oktober zullen zij Vlaanderen en Nederland aandoen, waar ze in het bijzijn van belangstellenden twee stichtingen in het leven zullen roepen. Jaco Kleynhans legt uit waar Solidariteit voor staat.

‘Solidariteit maakt deel uit van de Solidariteit Beweging. De Solidariteit Beweging is de overkoepelende organisatie van twintig Afrikaanstalige organisaties. Die omvat de vakbond Solidariteit, een burgerrechtenorganisatie, een maatschappelijke organisatie, centra voor technisch secundair onderwijs, een Afrikaanstalige universiteit en Afrikaanstalige media-instellingen.’

Jullie zijn in Duitsland geweest: dat is voor de Afrikaners een land van oorsprong. Nederland en Vlaanderen zijn dat ook. Hoe belangrijk is het voor Solidariteit om contact te houden met de stamlanden?

‘Contact met de Afrikaner-stamlanden is voor ons heel belangrijk. We willen mensen in de stamlanden meer bewust maken van de Afrikaner en hen betrekken bij projecten. We zien ook dat veel Afrikaners naar het buitenland emigreren, dus hier willen we diasporaverenigingen oprichten.’

‘Massaklag’ en ‘rasmalheid’

Jullie zijn hier gedurende twee weken, om drie zaken onder de aandacht brengen. De eerste is de zogenaamde ‘Massaklag-toer’ van Solidariteit. Wat is deze massale klacht?

‘Zuid-Afrikanen zijn het raciale beleid van de regering beu. De overheid past raciale quota toe in sport, scholen, universiteiten, banen en elk onderdeel van de samenleving. Wij hebben besloten een massale klacht in te dienen tegen het draconische rassenbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering. Meer dan 300.000 Zuid-Afrikanen maken deel uit van deze massale klacht.’

Wat is  de rassengekte (‘rasmalheid’) waar met name de blanken in Zuid-Afrika onder te lijden hebben?

‘Momenteel is Zuid-Afrika het meest raciaal gereguleerde land ter wereld. Zelfs tijdens de COVID-19-pandemie. Bedrijven werden niet geholpen op basis van behoefte, maar op basis van hoe ze eruitzagen. Ras is dominant geworden in het land.’

Maar Zuid-Afrika zou toch een land zijn waar ras er niet meer toe doet? Hoe kan het ANC dit goedpraten?

‘Het ANC gebruikt het verleden om in het land een nieuw rassenbeleid door te voeren. Met het woord ‘non-racialisme’ wordt alles raciaal. Solidariteit heeft dan ook een zaak aangespannen tegen het petrochemische bedrijf Sasol, dat in het kader van een bonusregeling alleen aandelen geeft aan zwarte werknemers. Werknemers zijn dus nu weer verdeeld op huidskleur.’

ANC beschuldigd van racisme

Bij wie dienen jullie de massale klacht in? 

‘We zullen de klacht op twee plaatsen indienen. Ten eerste bij het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie en ten tweede de Internationale Arbeidsorganisatie, IAO. Ironisch genoeg ‘lobbyde’ het ANC in de jaren zestig bij de conventie van de IAO voor zijn eigen campagne om rassendiscriminatie uit te bannen. Dat was gericht tegen het beleid van de vorige regering op het gebied van rassendiscriminatie. Nu wordt het ANC zelf beschuldigd van rassendiscriminatie.’

Wat verwachten jullie van de VN en de IAO?

‘Bij de VN dienen we de klacht in, in overeenstemming met het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie en bij de Internationale Arbeidsorganisatie op grond van Verdrag 111 tegen discriminatie. Het is een juridisch proces waarover dan geoordeeld wordt. Sinds 2016 werken we al aan dit juridisch proces bij het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie, en we hebben een zeer sterke positie verworven.’

Een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling is de geplande grondwetsherziening die het mogelijk moet maken van blanken niet alleen landbouwgrond maar ook elke bezitting te onteigenen. Als het Zuid-Afrikaanse parlement daarmee zou instemmen, waartoe zal de herziening de regering in staat stellen?

‘De wijziging van de Grondwet, om land zonder compensatie te kunnen onteigenen, zal ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen landbouwgrond loopt gevaar, maar alle vormen van eigendomsrechten. Eigendomsrechten bieden zekerheid voor buitenlandse investeringen en zijn essentieel voor het vertrouwen van investeerders. Europa is een belangrijke handelspartner van Zuid-Afrika en moet zich bewust zijn van dit proces en druk uitoefenen op Zuid-Afrika om het te stoppen. Tijdens onze rondreis vragen we tientallen Europese parlementsleden moties in te dienen bij parlementen. Daarmee kunnen ze druk uit oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering om een einde te maken aan dit beleid dat het vertrouwen van investeerders schaadt.’

Armoede

Wat denken jullie dat de langetermijngevolgen van deze herziening zullen zijn?

‘Het enige gevolg zal een enorm verlies aan buitenlandse investeringen zijn. Buitenlandse investeerders zijn al begonnen zich terug te trekken uit Zuid-Afrika. Voor de burgers van Zuid-Afrika betekent het ook een langdurige economische achteruitgang, werkloosheid en armoede. Zonder eigendomsrechten is de economie ten dode opgeschreven.’

Heb je een idee waarom er zo weinig internationale belangstelling hiervoor geweest is?

‘Weinig landen willen Zuid-Afrika nu onder druk zetten. Dit is geen populair politiek thema en bovendien is Zuid-Afrika momenteel geen belangrijk aandachtspunt voor het buitenland.’

Gaan jullie ook voor dit thema aandacht vragen? En bij wie?

‘Ja, we dringen er bij alle Europese parlementen op aan om hiertegen stelling te nemen, net als bij het Nederlandse parlement, dat in 2019 een motie aannam. We willen met name dat het Europees Parlement hierover een standpunt inneemt.’

De moord eind augustus, op een klokkenluider die corruptie aan de kaak stelde, heeft in Zuid-Afrika tot een schok geleid. Als klokkenluiders vermoord worden, kan de corruptie ongestoord voortwoekeren en zal de Zuid-Afrikaanse politiek kunnen verworden tot een gangsteronderneming. Wat heeft Solidariteit die afgelopen jaren ondernomen om corruptie aan de kaak te stellen?

‘We werken voortdurend aan rechtszaken om corruptie aan het licht te brengen. Binnen onze burgerrechtenorganisatie AfriForum hebben we een particuliere rechtsvervolgingseenheid opgericht om corrupte personen particulier te vervolgen. De bestrijding van corruptie is in ieders belang.’

Wie bezoeken jullie in Europa?

‘We brengen bezoeken aan de parlementen van Oostenrijk, Hongarije, Vlaanderen, Nederland, en we bezoeken het Europese parlement in Straatsburg.’

En in Vlaanderen en Nederland?

‘In beide landen richten we verenigingen op voor diaspora en ondersteuners. Ook bezoeken we verschillende politieke partijen die parlementaire moties zullen opstellen.’

Wat is jullie ervaring in dezen met Nederlandse en Vlaamse besluitnemers en politici?

‘Vooral in Nederland zien we dat een meerderheid van politieke partijen met ons willen praten over de belangrijkste zaken. In Vlaanderen hebben we contact met twee politieke partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat daar ook een motie over de situatie in Zuid-Afrika kan worden aangenomen.’

 

Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor de bijeenkomsten in Gent (België) en Bruchem (Nederland) via [email protected]

 

[ARForms id=103]

Marcel Bas

Taalkundige van opleiding, schrijver, vertaler; schrijft o.a. over Zuid-Afrika en Oost-Europa.