fbpx


Binnenland, Onderwijs

Jezuïetenstreken

StandpuntDe brief zelf ‘lekte’ uit via De Standaard, die hem ‘kon inkijken’. Guy Tegenbos van die krant ontpopt zich steeds meer tot een gedreven lobbyist voor de hervormingsplannen van Pascal Smet. Intellectuele creativiteit wordt daarbij niet gemeden. In de krant van 14 mei 2013 schreef hij bijvoorbeeld: ‘Soms zijn gezinnen bedreigend voor jongeren, maar soms ook “de instituten”: het watervalsysteem in het secundair onderwijs leidt ertoe dat 15 procent van de jongeren diplomaloos de school verlaat en een vogel voor de kat is. Wat doen we daaraan?’

Blijkbaar gaat Tegenbos er van uit dat het feit dat 15% van de leerlingen diplomaloos de school verlaat een automatisch gevolg is van het watervalsysteem en dat het wegwerken van dat watervalsysteem er meteen voor zorgt dat niemand nog zonder diploma achterblijft. Die redenering gaat, om het zacht uit te drukken, heel erg kort door de bocht.

SP.a is terzake duidelijker. Die partij wil het zittenblijven afschaffen (resolutie 1.1.1.1). Uiteraard verlaat dan niemand nog de school zonder diploma. De ‘ongekwalificeerde uitstroom’ (onderwijs verlaten zonder diploma) dreigt dan te worden vervangen door de ‘inhoudsloze kwalificatie’ (onderwijs verlaten met diploma’s die alle waarde verloren hebben).

Nu scharen dus ook de jezuïetencolleges zich aan de zijde van de hervormers, zo leert de krant vandaag. Voor alle duidelijkheid, het gaat over de inrichters van het jezuïetenonderwijs en uiteraard niet over de leerkrachten. Wat iedereen op het werkveld dagelijks ervaart werd door een studie van de VUB bevestigd. Een heel grote meerderheid van de mensen op de werkvloer lust de hervorming van Pascal Smet niet. Onlangs modereerde ik een debat in het Sint-Barbaracollege in Gent waar ouders, leerlingen en leraars massaal voor waren opgekomen. De sfeer was daar eenduidig en niet mis te verstaan; neen aan deze hervorming.

Ligt dat anders bij de jezuïetentop? Speelt de aanwezigheid van Paul Yperman als invloedrijk adviseur van Pascal Smet daarbij een rol? Yperman was vroeger directeur van het jezuïetencollege van Aalst en ontpopt zich vandaag als een vurig verdediger (en vormgever) van het beleid van de minister.

Misschien ligt de waarheid toch weer iets genuanceerder. Uit het verslag in De Standaard kunnen we opmaken dat die jezuïetenbonzen weliswaar voorstander zijn van ‘een’ hervorming maar daarbij duidelijke klemtonen leggen. Zij willen ook een ‘brede eerste graad’ die echter ‘voldoende uitdagend moet zijn voor ieder type talent’. Er moet ruimte zijn voor voldoende Latijn en ‘jongeren die al weten wat ze willen en kunnen, moeten hun talenten al kunnen oplichten’. Het zijn en blijven jezuïeten, want dit kan alleen gelezen worden als: ‘wij zijn voor een gemeenschappelijke eerste graad voor zo ver die niet gemeenschappelijk is’.

Ze verzetten zich ook niet tegen het wegnemen van de ‘hiërarchie’ en de ‘schotten’ tussen aso, tso en bso. De negatieve labels die vandaag op technische en beroepsrichtingen worden gekleefd, moeten weg. Zoiets interpreteren als steun voor ‘de’ hervorming van het secundair onderwijs, is zelfs geen jezuïetenstreek meer maar boerenbedrog. Niemand is tegen het wegwerken van die negatieve labels en de kritiek op ‘de’ hervorming gaat daar ook helemaal niet over.

Dat de brief ook pleit voor een hervorming van het basisonderwijs dat vandaag te weinig uitdagend is voor sterke leerlingen, gaat al helemaal in tegen de gelijkschakelende ideeën van sommige hervormers. Kortom, de jezuïetencolleges laten op een handige manier weten dat minister Smet voor hen het woord hervorming mag hebben als hij van de inhoud maar grotendeels af blijft.

Klik hier om de brief zelf te lezen.

SNEERTJE:

Op 26 mei hield de sp.a een ledendag in het Henegouwse Paira Daiza. Voorzitter Bruno Tobback riep daar op de onderwijshervorming uit te voeren. De Standaard citeert hem als volgt: ‘Uit respect voor ons regeerakkoord, maar vooral voor al die jonge mensen die niet in de Latijnse zitten, maar wiens inzet we evengoed broodnodig hebben om mee aan onze toekomst te bouwen.’

Zijn verwijzing naar het regeerakkoord is niet correct. In een vorig artikel citeerde ik uit dat regeerakkoord en die tekst verwijst zelfs nadrukkelijk naar een breed draagvlak bij alle betrokkenen. Dat bestaat vandaag alvast niet bij de leerkrachten.

Dat Tobback respect heeft voor jonge mensen ‘wiens’ inzet we broodnodig hebben, toont de nood aan een onderwijshervorming weer wel aan. Meer aandacht op school voor de Nederlandse taal  kan geen kwaad als een partijvoorzitter ‘wiens’ gebruikt waar het ‘wier’ moet zijn of, voor wie dat te formeel vindt, ‘van wie’. Een leestip voor Bruno Tobback en zijn speechschrijvers. 

<Een goed artikel? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.