fbpx


Politiek
sp.a

Jinnih Beels: ‘Je maakt het verschil door te besturen’
‘Ik heb niet het gevoel dat ik campagne aan het voeren ben’, zegt Antwerps schepen van Onderwijs, Jeugd en Inburgering Jinnih Beels (42) die in aanloop naar de verkiezingen haar mandaat moet blijven uitvoeren. Als lijsttrekker zat ze vorig jaar twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen constant in campagnemodus. Het is veel rustiger nu ze de Vlaamse lijst duwt. ‘Mensen zijn veel minder bezig met de komende verkiezingen.’

Politieke rollercoaster

Doorbraak: Hoe overtuigt u dan kiezers?

JinnihBeels: ‘Door te praten. Het is de meest tijdintensieve manier, maar levert ook het meeste resultaat op. Als schepen geniet ik nu van meer bekendheid: mensen spreken me dus sneller aan.’

U duwt de Vlaamse lijst, maar vanwege het cumulverbod van uw partij zal u niet in het Vlaams Parlement zetelen. Sommigen vinden dit kiezersbedrog.

‘Sommige mensen spreken me er over aan. Zo’n cumulverbod is niet gemakkelijk voor onze partij die de laatste jaren in een dipje zit. Ik begrijp wel waarom het cumulverbod er gekomen is en ben zeer loyaal ten aanzien van mijn voorzitter. Tegelijk begrijp ik de mensen die zich afvragen waarom ik de Vlaamse lijst duw. Ik antwoord dan dat ik eraan gebonden ben en het een manier is om iets terug te doen na wat de partij voor mij heeft gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen.’

Als Bart De Wever minister-president wordt, kan u burgemeester worden. Hij vindt u een goede opvolger.

‘Ik ben in de politiek gesmeten. Mijn politieke loopbaan van bijna twee jaar is een rollercoaster van dag één tot nu. Momenteel wil ik vooral een goede schepen zijn en ondersteun ik mijn lijstgenoten tijdens de campagne. Mocht burgemeester De Wever effectief minister-president worden, dan zien we wel.’

Met voorzitter John Crombez slaat sp.a een linksere toon aan. Komt het dan geloofwaardig over dat jullie met N-VA in Antwerpen een coalitie vormen?

‘Het is net voor iedere kiezer in Antwerpen geloofwaardig dat dit een realistische coalitie is. Wij zijn er voor elke Antwerpenaar. Zowel rechts als links is hier gedekt en dat is belangrijk. Natuurlijk besturen wij liever met gelijkgezinden, maar zo heeft de kiezer de kaarten niet geschikt.’

Crombez verklaarde in Terzake niet te willen samenwerken met N-VA op Vlaams en federaal niveau. Ook de Leuvense sp.a- burgemeester Mohamed Ridouani zei in Knack dat sp.a in 2024 morsdood zou zijn als de partij nu in een zee gaat met N-VA. Is het verstandig om op voorhand partijen uit te sluiten?

‘Een regeerakkoord met N-VA maken is quasi onmogelijk, zei John is en ik begrijp hem. De standpunten van sp.a en N-VA liggen erg ver uiteen: zij gaan voor de sterksten, wij willen dat iedereen het goed heeft. Ook in Antwerpen hadden we liever een progressieve coalitie gevormd. Maar als dat niet kan, moet je op elk niveau de afweging maken: krijg je genoeg punten van je programma gerealiseerd of niet? Kan je je stempel drukken? Dàt moet de leidraad zijn. En mag ik toch even zeggen dat ook Groen op heel wat plekken bestuurt met N-VA?

Een portie ecosocialisme

In De Zondag zei u: Wij willen eerst de mensen doen groeien en daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde.’ Bent u hierover nog aangesproken?

‘Natuurlijk. Dan leg ik graag aan mensen uit wat ik hiermee bedoel. Ik vind het spijtig dat ik zonder nuance in een hoekje ben geduwd als iemand die niet wakker ligt van het klimaat. Dat klopt uiteraard niet, integendeel. Ik blijf erbij: wie niets heeft, ligt niet wakker van het klimaat. In de eerste plaats is het nodig om hen een menswaardig leven te geven, bestaanszekerheid, zodat ze kunnen inzien dat voor hun toekomst en die van hun kinderen het klimaat heel belangrijk is. Dat is belangrijk voor het draagvlak van het klimaatbeleid.’

Sp.a zet ook in op het klimaat, maar kiezen mensen dan niet voor Groen, de issue owner van dit thema?

‘Wel, het sterke verhaal van sp.a is: we associëren klimaat met sociale maatregelen. Ik begrijp dat mensen schrik hebben om niet rond te kunnen komen, zeker met klimaatmaatregelen erbij. We moeten dus een gezonde portie ecosocialisme naar voren schuiven. Laat vooral de grote vervuilers een inspanning doen.’

Sp.a wil de btw op de energiefactuur verlagen van 21% naar 6%. Waarom geen verlaging enkel voor wie het echt moeilijk heeft?

‘Deze maatregel is in eerste instantie voor hen bedoeld, maar de btw kan je moeilijk aanpassen naargelang de sociale klasse. Elektriciteit is geen luxeproduct. Wel ben ik voorstander voor bepaalde maatregelen voor de zwaksten in onze samenleving.’

Uw partij wil de huurinkomsten extra belasten. Hierdoor kan de huurprijs wel stijgen.

‘We moeten zorgen dat de huurprijzen niet stijgen, bijvoorbeeld door richtprijzen op buurtniveau.’

Iets anders. Vlaams Belang zegt dat open grenzen en een goede sociale zekerheid niet samengaan. Hoe staat u daartegenover?

‘Ik begrijp niet dat Vlaams Belang de afbouw van sociale zekerheid koppelt aan het migratieprobleem. Slechts een klein gedeelte van het budget van sociale zekerheid wordt aan de migratieproblematiek besteedt. Maar natuurlijk moeten we het migratiegegeven controleren.

John Crombez verwijt Theo Francken (N-VA) dat zijn aanpak als staatssecretaris voor Asiel en Migratie te soft was.

‘Hij zegt dat terecht omdat Francken stoer roept dat hij een heel rechts migratiebeleid voert, maar de cijfers wijzen uit dat veel meer dan voordien asielaanvragen werden goedgekeurd. Het migratiebeleid van Johan Vande Lanotte was veel strenger. Dus Theo, walk your talk. Roep niet dat het strenger moet om vervolgens in de praktijk het tegenovergestelde te doen. Wat voor mij belangrijk is en wat de voorzitter ook bedoelt: het moet altijd om een humaan beleid gaan. Waarmee ik niet zeg dat we voor een open grensbeleid zijn. Niemand wil dat.’

Sp.a doet veel concrete gratis-voorstellen zoals gratis openbaar vervoer voor jongeren of een gratis doktersbezoek. Economen twijfelen aan de betaalbaarheid hiervan. Riskeren dit geen loze beloften te worden?

‘Alle partijen maken zich schuldig aan loze beloftes. De kiezer is slim genoeg om te beseffen dat niet alles in een verkiezingsprogramma even haalbaar is. Als politicus moet je keuzes maken en prioriteiten stellen. Niet alles valt te realiseren en de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Maar onze voorstellen zijn wel degelijk betaalbaar. Gratis is een eerlijke manier van herverdelen. ‘

Straatgevoel

Met jullie voorstellen lokken jullie de andere partijen uit hun kot?

‘Ja, het is een opbod. Tegelijk moet je realistisch zijn. Het Antwerps bestuursakkoord is ook niet volledig wat we wilden. Daarvoor hadden we honderd procent van de stemmen nodig. We hebben een aantal zaken moeten loslaten. Andere belangrijke zaken hebben we wel kunnen binnenhalen. Voor de ene zal het nooit genoeg zijn, maar een heleboel mensen vonden het cool dat we het durfden. Mensen beseffen voldoende dat een bestuursakkoord geen partijprogramma is.’

Sp.a krijgt wel het verwijt te veel een bestuurspartij te zijn geweest.

‘Ik begrijp de kritiek. Sp.a heeft lang bestuurd en heeft dus veel bestuurservaring. De uitdaging is om te besturen en onze partijvisie fris te blijven uitdragen. Sp.a heeft de afgelopen jaren te weinig voeling met het terrein gehad. Niet alleen wij, ook de andere traditionele partijen. Door te besturen zijn we in een ivoren toren belandt. We gaan die fout niet meer maken. We mogen de realiteit en de feeling met de mensen op straat niet verliezen. De afgelopen weken en maanden hebben we alvast een inhaalbeweging gedaan.’

Ten slotte: jullie spreken veel over belastingen en investeringen. Op welke domeinen willen jullie besparen als jullie in de regering zitten?

‘Ik vind het niet verkeerd dat sp.a ambitieus is. Het planbureau heeft trouwens aangetoond dat het gat in de begroting met een sp.a-beleid zeer goed meevalt. We willen zeker investeren in de koopkracht, in de zorg en in het klimaat. Dit hoeft helemaal niet ten koste van andere domeinen te zijn. De sterke schouders kunnen gerust nog wat dragen: het hoeft niet altijd de middenklasse te zijn. Natuurlijk hoop ik dat sp.a in de Vlaamse en federale regering zal zetelen. Wat ik op anderhalf jaar tijd geleerd heb, is dat je het verschil maakt door te besturen. Dan druk je effectief je stempel op het beleid.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.